Nyheter MDTV Forum Om Doner

Var det USA som sto bak droneangrepet?


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/01/var-det-usa-som-sto-bak-droneangrepet/

En sverm av væpnede droner forsøkte å angripe to av Russlands baser i Syria. Angrepen ble avverget ved at de russiske elektroniske systemene sporet dronene, som så ble uskadeliggjort. Men den russiske militærledelsen spør seg hvem som kan ha stått bak dette angrepet. Derimot.no har publisert en kort artikkel av Jason Ditz fra Anti-war.com der…


#2

Etter Putins mening var det feks ikke Tyrkia som stod bak dronene. Man kunne kanskje ha mistenkt Tykkia for å ville overta de turkmenske områdene i Syria.


#3

Kan dette være en mulig måte det har vært gjort på?Våpnene eller dronene i sin helhet behøver ikke stamme fra USA/Israel, men det er de som står bak det hele?