Nyheter MDTV Forum Om Doner

Våpenstillstand i handelskrigen mellom Kina og USA


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/12/vapenstillstand-i-handelskrigen-mellom-kina-og-usa/

Presidentene Donald Trump og Xi Jinping og deres staber møttes under G-20-møtet i Buenos Aires 2. desember 2018. Hele formen på møtet og rammen rundt det levnet ingen tvil om at her var det dagens to supermakter som møttes. De er midt oppe i en handelskrig som er svært alvorlig og omfattende. Kinesiske ledere har…


#2

Kina og deler av brics land har nok store interne utfordringer når de ikke kan dopa befolkningen med tilvekst lengre. Men alternativet der USA plunderer land med hjelp av dollarsystemet er ikke aktuelt…

“The two most powerful warriors are patience and time.”


#3

Mye twitter og lite ull, og siden overskriften på NRK lyder:

https://www.nrk.no/urix/trump_-_-kina-vil-redusere-og-fjerne-biltoll-1.14322349

så er det vel ingen grunn til å tro det blir noe særlig til krig av det.