Nyheter MDTV Forum Om Doner

Våpenfirmaer og universiteter styrker samarbeidet

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/10/vapenfirmaer-og-universiteter-styrker-samarbeidet/

Fra den danske avisa Arbejderen. Vil have del i EU’s våbenpenge Aalborgensisk rektor vil oprette et «nationalt center for forsvars- og sikkerhedspolitik», hvor danske våbenfirmaer og universiteter sammen kan udvikle militært udstyr. Formålet er at få del i de 100 milliarder kroner, som EU har afsat til sin Forsvarsfond. Den dansk våbenindustri og de danske…

3 Likes

Danmark er ikke til å kjenne igjen snart. Det er også lovforslag for inntil 12 års fengsel for å kritisere NATO. For å få en del av EUs forsvarfond på 100 Milliarder, skal altså Danmark militariseres ved at universitetsmiljøene nå skal integreres i krigsvåpen-industriens forskning. En arena for kunnskap og spredning av kunnskap skal nå oppfordre og lokke sine studenter til å tjene rustningsindustrien, ikke samfunnet.

Så våpen skal nå bli en eksportartikkel for Danmark, og ikke bare danske eksportvarer som er typisk for et fredelig høyt utviklet vestlig land, som mat og drikkevarer. Jeg kommer nok fremdeles til å kjøpe dansk øl, ost og pølse, forhåpentligvis uten en bismak grunnet dette.

1 Like

Vi trenger uavhengige statlige institusjoner på flere områder. Men så er det ikke. Definisjon korrupsjon.

‘Corruption is an improbity or decay in the decision-making process in which a decision-maker consents to deviate or demands deviation from the criterion which should rule his or her decision-making, in exchange for a reward or for the promise or expectation of a reward, while these motives influencing his or her decision-making cannot be part of the justification of the decision.’

Er det korrupt eller er det hinsides korrupt;) Alt er jo ikke korrupt men det er et problem eller kan vare helt klart når statlige institusjoner får penger fra private aktører:)

1 Like