Nyheter MDTV Forum Om Doner

Vanvittig gjenopprusting på den europeiske dagsorden

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/02/vanvittig-gjenopprusting-pa-den-europeiske-dagsorden/

Av Peter Schwarz Krigsfaren tydelig på sikkerhetskonferansen i München Christopher Clark skriver i sin bok Søvngjengerne at «et av de mest besynderlige trekkene ved de to siste årene før den første verdenskrig var at selv om ansamlingen av våpen gikk stadig raskere og holdningene til noen militære og sivile ledere ble stadig mer militant, så…

2 Likes