Nyheter MDTV Forum Om Doner

Valgkampen igang?

Her målrettet PR på Facebook - anbefalt for meg. Nå skal tydeligvis Senterpartiet tas…
bilde

images-2

Jeg satt på en cafe for mange år siden og overhørte en samtale mellom Raymond og en jeg fikk inntrykk at var en støttespiller til Anders Hornslien. Mannen er en svindler med psykopatiske trekk.1 Like

Valkamp, ja. I høgste grad.

  • Stortinget vedtok auka løyvingar for å halda økonomien i gang trass korona - og mange GJORDE EIT POENG AV at Stortinget gjorde dette, som om det ikkje var sjølvsagt at Stortinget fatta vedtak til landets beste til ei kvar tid.

  • FrP var ivrige på å senda fram Listhaug i stortingsdebatten. Tydeleg at ho skal profilerast meir fram mot valet.

  • FrP fekk gjennom at alkoholserveringa kjem i gang att. Så kan alle som går ut og tek seg eit glas vin til maten senda ein takkens tanke til “partiet for folk flest”.

  • I Facebook-gruppa Stopp ACER vart det nyleg innført forbod mot å linka til heimesider til oppkomande småparti. Der er det Sp som rår grunnen.

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.