Nyheter MDTV Forum Om Doner

Välfärdsstaten står inför en demografisk utmaning

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/04/valfardsstaten-star-infor-en-demografisk-utmaning/

Av Ann Charlott Altstadt. I 90-talets början förutsade jag konservatismen återkomst i en liten kulturtidskrift. Jag antog att marknadsfundamentalismen skulle slita isär Sverige och konservatismen bli alternativet för en förskräckt borgerlighet som via värderingar ville hålla ihop samhället . Men konservativ var även på 90-talet för både höger och vänster en utstämplingsetikett på dem som…

2 Likes

Den nordiske velferdsmodellen er det beste vår sivilisasjon har kommet opp med, men den forfaller. Byråkratiet har antatt sovjetiske dimensjoner og er i stadig større grad til for seg selv, og fungerer mer og mer som ryggdekning og skjold for maktmennesker og særinteresser. Kontroll over nasjonens ressurser og interesser utflagges til overnasjonale interesser og instanser i et akselererende tempo. Medbestemmelse over egen arbeidsplass skrumper inn. Det mest frustrerende er allikevel at hele nasjonen er giret mot profittmotivet, en absurditet i en verden hvor miljøkrisene tårner seg opp.

“En arbeidsplass i dag innebærer i praksis en fare for etterkommerne, i stedet for å bygge trygghet for framtida.” - Terje Bongard

At stadig flere ikke orker å jobbe er høyst forståelig. Når man samtidig ser at det er hybrismonstre og sløsere som stikker av med eierskapet over produksjonsmidlene, slik at de kan velte seg i forbruk og miljøødeleggelse, for slik gi fingeren til oss asketer, samtidig som flertallet drømmer om å bli som dem, kjenner man at motløsheten tar overhånd.

Det er på høy tid med en velferdsstat 2.0, eller heller hva man kan kalle en velferdsallmenning 2.0, basert på kommunisme 5.0. Den nordiske velferdsmodellen har allerede løpt ut i sanden, i tillegg ble den konstruert før miljøkrisenes tid. Skal vi kunne ta fatt på miljøkrisene og føle mening med vårt arbeide, må vi få på plass InnGruppe-Demokratiet (IGD).

-Vårt ansvar for å ta velferdsmodellen opp til neste nivå: http://permaliv.blogspot.no/2017/11/velferdsstat-20.html