Nyheter MDTV Forum Om Doner

VAL 2020: Borgarleg demokrati møter globalt styre

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/09/val-2020-borgarleg-demokrati-moter-globalt-styre/

Diana Johnstone tar eit djupdykk i moroa og spela kring moglegheita for eit omstridd valresultat, og konkluderer med at framtida blir planlagt andre stadar, til dømes ved neste møte i Davos. Av Diana Johnstone. Nokre få svært rike menn er bombesikre på at dei veit kva som er best for framtida til verda, og dei…

4 Likes

Det er akkurat det, det blir det samme hvem som vinner valg i den vestlige verden, fremdriften til den globale storkapitalens New World Order vil vil ikke sakne uansett hvem som vinner valg. Globalismen som akkumulerer enorme kapitalreserver hos bankkartellene, kapitalforvaltnings-selskapene, kapitalen for de største selskapene og de ultrarike som eier dem vil bare fortsette. Dermed øker de allerede enorme forskjellene i verden, globalismen betyr at fattigdommen også blir global.

Hele det parlamentariske systemet og det representative demokratiet er korrupt i alle vestlige land spesielt, enten det er politikerne i kartellpartiet Stortinget eller den amerikanske kongressen, så representerer de den globale storkapitalen, deres samlede politiske beslutninger over tid kommer alltid storkapitalen tilgode og deres NWO.

NHOs program, og Høyres program for Norge er som det var skrevet av storkapitalen i Davos. I Høyres program foreslås det å “selge seg ned” i Equinor fra 70% statlig eierandel til 50%. De selger Norge og arvesølvet til den globale storkapital de representerer. Politikere som representerer folk og land ville aldri gjøre det, de må stemmene i våre valg.

Det eneste det norske folk kan gjøre for å beholde selvråderett og suverenitet er å samle seg om en sterk nasjonalstat med landegrenser, og si nei til alle overnasjonale avtaler storkapitalen har utformet som EØS/EU, TTIP, ISDS og lignende avtaler som tilsidesetter folkets styre over landet og ressursene.

2 Likes

Den eneste løsningen syntes å være å nulle ut pengeverdien og starte på nytt. Da er vi i det minste kvitt dagens slasker. Men de vil nok komme tilbake i en ny form

Beethoven var svart, multikjønnet og fant opp lyspæren


jdhfhdh

VB, John Podesta og George Soros har allerede planlagt global hungersnød som i Ukraina under Holodomor. Denne gangen er den global.

Det blir 2 blodige borgerkriger i USA der den ene avløser den andre, militser er allerede begynt og marsjere mot BLM og Antifaa og det ekstremt tungt bevæpnet.

De fleste av mine venner har allerede dratt på høyfjellet der de har fylt opp hytten med mat for 1 år samt væpnet seg til selvforsvar og jakt.

Allerede lenge før valget vil de krasje den globale økonomien så penger mister alle verdi, ingen mat kan selges eller kjøpes.

Alt nøye planlangt av NWO i mange tiår. Når det er over så vil det være ca 300-500 millioner igjen på kloden.

3 Likes

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.