Nyheter MDTV Forum Om Doner

Væpnet politi brøt seg inn hos tysk lege og arresterte ham under livesending

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/11/vaepnet-politi-brot-seg-inn-hos-tysk-lege-og-arresterte-ham-under-livesending/

Av Paul Joseph Watson. Anti-Empire. Sjokkerende opptak fra Tyskland viser at doktor Andreas Noack fikk besøk hjemme av væpnet politi midt i et YouTube sendings-opptak, for tilsynelatende å ha brutt koronavirus-lovene. Klippene viser Noack i samtale med noen på YouTube under et live-opptak, før han ble forstyrret av lyder utenfor inngangsdøren. Så ble det hørt…

6 Likes

De brøt seg inn i ren Gestaop-stil.

4 Likes

Det kalles swatting, og er et reelt problem for alle som ferdes åpent på nettet, særlig under live-streaming.
Det er å håpe at dette vil belyse og bevisstgjøre befolkningen om problemet, på mer generell basis, og ikke bare som manifestasjon av NVO.

2 Likes

Blir dette vist i de store tyske media-kanalene som når de fleste av borgerne? Det blir interessant å se hvordan det tyske folket reagerer på dette, med frykt og underkastelse, eller med rettmessig bestyrtelse og sinne, og samler seg i store protestaksjoner.

Videoen viser en fredelig ubevæpnet mann i sitt hjem, som blir beordret ned på gulvet og lagt i jern, av minst en politimann som sikter på ham med en maskinpistol. Han blir behandlet som en voldelig kriminell for på fredelig vis opponere mot makthavernes korona-tiltak. Dialog møtes nå med skarpladde maskinpistoler i Tyskland, og politiet i Australia er ikke bedre.

Storkapitalens makthavere slår svært brutalt ned på opposisjon på en måte vi ikke har sett i Vest-Europa siden krigen. New World Order etableres uten at de store befolkningene ser ut til å forstå det. Fraværet av protestaksjoner viser hvordan MSM styrer befolkningene ved å unnlate å dekke hendelsen.

Twitter brukes mest av den yngre befolkningen, som en skulle regne med vil mer uredd protestere mot brutalitet fra makthavere, men ingen store demonstrasjoner. Det kan føre til at storkapitalens regimer oppmuntres til enda mer drakoniske metoder når de ser at befolkningene lar seg kue, opposisjon skal skremmes og terroriseres til å tie.

3 Likes

Hvorfor konkluderer du med at dette er tilfelle i denne saken? Har du opplysninger som ikke kommer fram i artikkelen eller er du på autopilot når det kommer til alle tiltak som innskrenker borgerrettigheter?

3 Likes

Orewels 1984 skulle være en advarsel, ikke en jævla oppskrift! :rage:

126052697_10164469396760252_8912340247053351082_o

8 Likes
1 Like

Dette skjer over hele linjen nå. Så hvorfor støtter du det når det skjules bak en “pandemi”?

2 Likes

Politikere utnytter alt de kan for å drive sin egen agenda. Det samme gjelder også medier som lever av å piske opp stemninger for å selge sine “nyheter” og i tillegg også driver mer eller mindre samme politiske agenda. Så skal en forholde seg mest mulig realistisk så kan en ikke bedømme noe utfra hvorvidt de utnytter noe som helst. Det finnes også de som ennå benekter at det var nødvendig med tiltak for å redusere utslipp av CFC-gasser som raskt brøt ned ozonlaget gjennom 70- og 80-tallet, med mye samme begrunnelse som du bruker her når det gjelder COVID-19. Og det samme gjelder utslipp av CO2 og andre drivhusgasser. Og selvsagt stemmer det at politikere utnytter og tildels overdriver der også. Men å bruke det som “argument” mot klimaforskere generelt, ja det er enten uttrykk for kunnskapsløshet og/eller at man har sin egen politiske agenda og gir blaffen i hva som er sant eller ei. Og det samme gjelder her. Klarer man ikke å se at det finnes andre alternativer enn politikernes eller total fornektelse, ja da handler det om "svart-hvitt tenkning".

Jeg begynner å ha levd en stund og kan ikke huske at en sak har dominert nyhetene 24/7 i mer enn et halvt år med daglige pressekonferanser fra regjeringen og ordførere som står fram og sier “vi har ingen å miste” hver gang en 90 åring dør på gamlehjemmet. Eller at unger nektes skolegang av den grunn. Men dette virker selvsagt normalt for deg.

6 Likes

Politikernes opptrapping er som forventet. Fordi de generelt har malt seg lenger og lenger inn i et hjørne så er de bare desto mer på utkikk etter saker som de kan utnytte. Om en ser litt større på det så har politikerne hele veien vært avhengig av å demonisere en ytre fiende, reell eller ei. Men med sitt “flerkulturprosjekt” de siste 30-40 årene er det behovet for å bygge opp om et hyklet “verdifellesskap” blitt stadig mer prekært. Så ja, det er “normalt” at politikerne og deres håndlangere stadig mer iherdig utnytter alt de kan for å hykle et “fellesskap” der “vi alle må stå sammen”. Om det er “Putin” eller de foregående “nye Hitlere” som politikere og medier har demonisert eller klimaendring som trussel så handler det om å bygge en illusjon om et “samhold” for å avlede fra den ødeleggelsen av hele “Vesten” som de samme politikerne, mediene og deres bakspillere har ansvaret for. Den generelle demoniseringen må en nettopp se under ett. Så selv om det har vært en mer kontinuerlig dekning når det gjelder dette siden i vår er det der i prinsippet ingen forskjell på demoniseringen av feks Ghadaffi og utnyttelsen av COVID-19. Men det betyr jo hverken at Ghadaffi var en like uproblematisk skikkelse som en gjennomsnittlig barnehagetante eller at dette ikke dreier seg om et reellt virus som er betydelig mer smittsomt og farlig enn en vanlig influensa for de eldre og andre med svekket helse.

1 Like

Kan ikke se at jeg har påstått at det ikke finnes et virus. Men det ligger mer bak enn behovet for en ytre fiende når slike tiltak gjennomføres globalt. Og når “eliten” er åpen om at dette skal lede til en ny verdensorden uten demokratisk forankring blir din (og andres) talemåter enten total virkelighetsfornektelse eller sympati med en slik verdens orden. Men det har du jo sagt at du har. Så hvem tror du du lurer med dette snikksnakket om kovid?

2 Likes

Nei, jeg har ikke skrevet noe sted at jeg har “sympati” med noe som helst. Jeg har hverken brukt ordet “sympati” eller noe annet tilsvarende i noen kommentar jeg har skrevet her. Jeg går utfra at det du har tolket som “sympati” er dette, som jeg postet et annet sted her i går:

Men det har ikke noe med “sympati” å gjøre. Bare uttrykkene “kan fristes til” og “tross alt” burde være nok til å gjøre det klart.

Du glemte å trekke frem kommentaren der du ønsker 85-90% av dagens verdensbefolkning død før du dør selv.

1 Like

Så har du ikke lest nøye nok det jeg skrev eller har glemt og “omfortolket” det. Tvert imot så skrev jeg

Fordi jeg primært er opptatt av bevaring av natur og dyreliv. Etter “min smak” er det også alt for mange mennesker, også her i Norge. Kunne jeg dø med visshet om at det ihvertfall etter min tid ikke var mer enn 5-10% så mange igjen av denne arten så skulle jeg være godt fornøyd. Det er, ihvertfall for meg, lettere å se for seg at overklassen vil kunne ta slike hensyn. De vil kunne gjøre det utfra egosentriske motiver og fordi de har makt til det. Motstykket er dessverre mer eller mindre venstreorienterte “miljøvernere” som nettopp pga sin mer menneskelige innstilling neppe vil være istand til å sette de nødvendige grensene for den horden av “termitter” som forbruker verden i filler. Det kommer jo også klart til uttrykk i feks “De Grønne” sin innvandringspolitikk både her i Norge og i andre land. De rikes rikdom her og nå ville jo også være umulig uten det enorme antallet overforbrukere. Men vil disse siste gi opp det “lille” de har ? Neppe. Inntrykket jeg får er ihvertfall at de fleste der mener at det bare er “de rike” som er problemet. Kroneksemplet på hvordan naturen best og mest sannsynlig kan vernes, det er slik jeg ser det det siste gjenværende urskogsområdet i Europa:
Klaus Schwab: Covid-19 The Great Reset, et program for globalt diktatur

Det kan vel i verste fall tolkes som at jeg gjerne dør samtidig selv. Men det jeg mente var det det står: “visshet om at det ihvertfall etter min tid ikke var mer enn 5-10%”. Og det står ingenting om når etter min tid. Hundre år, fem hundre, det er godt nok. Du kan alltids spørre hvordan jeg evnt skulle kunne ha visshet for at noe skjer etter min tid. Men det var nå det jeg så for meg: At jeg selv dør først, om det nå måtte være en “naturlig død” som olding eller i morgen den dag. Og at forholdene likevel skulle kunne være slik at jeg kan se at det med sikkerhet ser ut til å gå drastisk nedover med populasjonen av homo sapiens - etter min tid.

Det eneste jeg tok feil om var altså prosentandelen. Du ønsker 90-95% av menneskeheten død, ikke 85-90%.

1 Like

Nei, i kommentaren din påstår du at jeg ønsker 85-90% av dagens verdensbefolkning død før jeg selv dør. Jeg har ikke skrevet noe om dagens befolkning. Det fremgår også klart nok av kommentaren jeg har sitert her ovenfor at det jeg er opptatt av er overbefolkning. Og det kan også løses ved lavere fødselstall. Og i samme kommentar så står det “etter min død”. Men det har ihvertfall vært en avklarende liten utveksling av ord dette her, for min del først og fremst når det gjelder hva slags “debatteknikk” som aksepteres her.

Greit nok, du skal få lov å presisere hva du mente, jeg bare måtte ignorere det litt, som en måte å antyde at jeg egentlig synes alt du sier forblir ille uansett. Men rett skal være rett, jeg foretrekker jo forklaringen din som kom til slutt om jeg var tvunget til å velge.

Jeg ser at du tror på menneskelige CO2-utslipp som en trussel mot jorda, og at du også tar covid19 veldig seriøst. Samtidig har du en sosialdarwinistisk holdning, der snakk om menneskeheten som en enhet og tilhørende aspirasjoner om ikke å drepe hverandre, blir avfeid som “bunnfalsk, løgnaktig, og hyklersk”. Ordet økofascist kommer til minnet, er det en fornærmende betegnelse, eller føles det greit? Jeg er bare nysgjerrig siden du skrev tidligere at du ikke hadde noe problem med å bli ansett som autoritær.

Selvsagt har du rett i at vi alltid undergår et seleksjonstrykk som del av den menneskelige evolusjonen, men å se det som en kamp for tilværelsen, der vi alle egentlig er konkurrenter eller til og med fiender, det er et personlig valg. I et miljø der alle ser det slik, vil den sterkestes rett gjelde, en form for eksplisitt sosialdarwinisme, men det er jo mange andre holdninger vi kan innta for å skape miljøer der det forholder seg annerledes. I dagens samfunn er det ikke sosialt akseptert å være uttalt sosialdarwinist. Hvorvidt og hvor mange av oss som faktisk er sosialdarwinister innerst inne kan diskuteres, og kanskje er vi ikke så uenige på dette punktet. Men uansett så har vi som art lykkes å undertrykke aksepten for at rå makt skal kunne avgjøre moral, og vi lever dermed i et samfunn der det ikke er den sterkestes rett, men i mange tilfeller den mest utspekulertes, eller den beste løgnerens rett.

1 Like

Dermed er det ikke helt feil det du sier om løgnaktighet. Det er løgnaktig når mennesker som er godt opptatt med å drepe og undertrykke andre mennesker bruker “menneskeheten” som argument for hva enn det måtte være, slik tilfellet er med enhver filantrop i dag.

Men det går jo an å velge å følge en moral som ikke gir hverken den sterkestes eller den mest utspekulertes rett. Er vi mange nok så vil vi kunne skape et miljø der dette ikke lenger gjelder, i hvert fall ikke sånn som i dag. Jeg får det neppe til selv i livets alle aspekter, så kall meg gjerne en hykler igjen når du finner noe jeg gjør feil, men det finnes i hvert fall litt filosofi der ute om emnet som kan være inspirerende. Kan for eksempel anbefale å lese om Natural Law.

Problemet med den sosialdarwinistiske holdningen din, er at jo flere som tenker slik, “rasjonelt” og “realistisk”, dess mer makt tilfører man sosialdarwinister høyere opp i næringskjeden, disse “filantropene” altså. Disse haiene er helt avhengige av å kunne rekruttere mennesker under seg som er villige til å implementere slaveriet av resten av saueflokken som lider av en form for slavementalitet. Disse rekruttene må på et eller annet nivå dele moral og menneskesyn med haiene. De innfinner seg i å være et tannhjul i en maskin større enn seg selv, fordi de vet at slik kan de selv være trygge og tjene på det som skjer, uten å streve med et etisk dilemma, siden moralen deres er “den sterkestes rett” uansett. Det er en form for moralsk relativisering som de er ok med. Men virkeligheten de tror på er jo bare realistisk som en følge av valget de tar, det er ikke som følge av en naturlov!

Angående overbefolkning, så er det ikke så åpenbart at vi er for mange som mange tror. Men det får vi ta en annen gang, her er en interessant podcast enn så lenge:
https://www.corbettreport.com/episode-017-the-myth-of-overpopulation/

1 Like

Jeg ser ikke på klimaendringer (pga CO2-utslipp fra menneskets virksomhet) som noen “trussel mot jorda”. De kan være en trussel mot “menneskeheten”, mot mange andre arter, både dyr, fugler og andre levende som kan komme til å ha for kort tid til å tilpasses evolusjonært. Jeg forsøker å forholde meg til naturvitenskapen så godt jeg kan der også. Derfor leste jeg feks denne boken for noen år siden for bedre å kunne vurdere dette selv. Men selv om “mainstream” klimaforskere såvidt jeg kan bedømme har rett så er jeg likevel i beste fall ambivalent når det gjelder tiltak ala “det grønne skiftet” o.l. Fordi jeg ihvertfall ikke er fremmed for tanken at et sammenbrudd for hele “sivilisasjonen” kan være å foretrekke om jeg skal følge mine egne preferanser. De tiltakene det i det hele tatt er mulig å drive igjennom er jo ganske opplagt utformet for å bevare systemet mest mulig uendret. Derfor ser en også at naturødeleggelsene bare blir desto mer omfattende som med vindkraft. Og likevel har jeg en rekke ganger argumentert imot “klimafornektere”. Slik jeg ser det befinner både “fornekterne” og de “klimatroende” seg innenfor det samme paradigmet som jeg selv på grunn av omstendighetene har blitt drevet ut av.