Nyheter MDTV Forum Om Doner

Utvalg vil ha flere strømkabler til Europa

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/09/utvalg-vil-ha-flere-stromkabler-til-europa/

Klimaomstillingsutvalget vil bygge ut mer fornybar energi i Norge for å sikre nok kraft til det grønne skiftet, og bygge flere utenlandskabler for å øke eksportinntektene. Dette skriver E24 og fortsetter: Klimaomstillingsutvalget ble utnevnt i desember av WWF, Civita og Norsk klimastiftelse.Torsdag leverte de sin rapport, hvor de blant annet tar til orde for å…

7 Likes

“Kablene er nødvendige for å øke energisikkerheten”, vannkraften produserer mer enn nok for industri og husholdninger i dag, og kan med oppgradering produsere 22-30 TWh mer, og da blir det energi-sikkerhet nok for Norge. Vi må si nei til krypto-senter kraftslukene, og vi vil ha energireserver i vannkraften til den kommende generasjonen.

“Øke eksportinntektene”, skal Norge eksportere kraft blir strømmen dyrere for industri og husholdninger spesielt hvis oljeplattformene elektrifiseres, det vil bruke opp mye av det som kan vinnes med oppgradering av vannkraften.

“Trygghet til investorer”, det er trygghet til industri i Norge og norske husholdninger som må prioriteres, ikke tryggheten til investorer, les spekulanter. Men da må storkapitalens politikere ut av Stortinget og erstattes med politikere som representerer folk og lands interesser.

“Norge er tett integrert i det europeiske strømmarkedet”, hvis norsk energi er integrert i et europeisk strømmarked, vil norske husholdninger måtte betale europeiske uregulerte markedspriser. De borgerlige vil avskaffe hjemfallsretten som sikrer at vannkraften har statlig eierskap og er folkets eiendom. Det er globalistiske politikeres mål at storkapitalen skal eie all infrastruktur, og norsk energi skal bli integrert i all energi som storkapitalen eier fra før i Europa.

“I tillegg ønsker de økt utbygging av fornybar energi i Norge”, det betyr monster-vindturbiner, som er helt unødvendig når vi har vannkraften som også kan oppgraderes. Vindturbiner kommer bare kapital-interessene som står bak tilgode, ikke folket som bare får utgifter og ulemper.

Vannkraften skal være folkets eiendom, statlig eid og styrt av folkevalgte som representerer folk og land og ikke global storkapital. Strømnettet skal levere strømmen til nesten selvkost slik det var når strømmen var et fellesgode, før Stoltenberg gjorde den til et marked for spekulanter, og AP lurte senere Norge inn i ACER med kabler som tapper Norge for arvesølvet til det norske folk. Vi må ut av EØS for å få igjen selvråderett og suverenitet over vannkraften og energi i Norge.

8 Likes

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.