Nyheter MDTV Forum Om Doner

Utkantopprørene mot maktsentrene

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/10/utkantopprorene-mot-maktsentrene/

Fra Frøya til gule vester til nederlanske bønder, en internasjonal trend. To ganger i oktober 2019 har nederlandske bønder gjennomført massive protester mot den nederlandske regjeringas miljø- og landbrukspolitikk. Nederland: Trafikkaos da bønder inntok Haag for å demonstrere Hva er årsaken til bondeprotestene i Nederland? Skjematisk kan dette ses på som et utkantopprør eller et…

4 Likes

Det store klasseskillet

Klasseskillet går ikke lenger mellom industriarbeidere og deres arbeidsgivere. Det går mellom 99% av jordens befolkning og 1 prosenten som eier og styrer det aller meste på denne jord via bank-, finans- og industri-kapitalismens syndikerte kapitalfond.

Det er samme klasseskillet som rammer alle folkets protestbevegelser, enten de protesterer på klima/miljø, arbeids- og velferds-vilkår, eller annen politisk umyndiggjøring av befolkningene.

6 Likes

Storkapitalen vil ikke ha små eller middels store gårdsbruk i et kulturlandskap med riktig forhold mellom villmark og dyrket mark. De vil ha “factory farming” med enorme gårder med en mono-kultur med mat-planter hardt sprøytet med ugressmidler fra horisont til horisont. Dette reflekteres i EUs landbrukspolitikk, hvor de store gårdsbrukene (som her) får det meste av subsidiene.

Så får byfolk billig mat, mens småbruk og det tradisjonelle jordbruket legges ned og dermed landsbygdene. Akkurat som den globale storkapitalen vil, som vil ha megametropoler som får billig mat fra et sterkt industrialisert landbruk med kun enorme enheter som drives med profitt som mål av selskaper, ikke bønder.

3 Likes