Nyheter MDTV Forum Om Doner

Utenomparlamentarisk ekspertgruppe i Tyskland gransker covid-19

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/07/utenomparlamentarisk-ekspertgruppe-i-tyskland-gransker-covid-19/

I Tyskland har en rekke forskere opprettet det de kaller ACU – AUSSERPARLAMENTARISCHER CORONA UNTERSUCHUNGSAUSSCHUSS, altså et utenomparlamentarisk granskningsutvalg som skal se på alle sider ved covid-19 epidemien og de tiltakene som er tatt mot den. Deres nettside er her. Se ACUs første presentasjon:

2 Likes

Nydelig initiativ! Dette bør bli gjort i Norge også! Tusen takk for en spennende artikkel!
https://acu2020.org/international/

1 Like

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.