Nyheter MDTV Forum Om Doner

Uten klasseanalyse er det umulig å lage brukbar rød politikk

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/06/uten-klasseanalyse-er-det-umulig-a-lage-brukbar-rod-politikk/

Hele samfunnets historie fram til nå er historien om klassekamper, skriver Marx og Engels i Det kommunistiske manifest. Fri mann og slave, patrisier og plebeier, baron og livegen, laugsborger og svenn – kort sagt, undertrykkere og undertrykte har stått i stadig motsetning til hverandre, har ført en uavbrutt snart skjult, snart åpen kamp, en kamp…

8 Likes

Hvis analysen kartlegger frimurerne er jeg med på den.
Carl Nordberg forteller at LM Ericsson er stor på kokain in Sør-Amerika. Skipsrederne i Bergen kan være stor på mye de også.

3 Likes

Av og til er det litt vanskelig å forstå Pål som etterlyser klasseanalyse i Rødt. Den er da i Klassekampen hver dag ved ledende teoretikere som mimir og Marsdal. Da Røkke-konsernene bevilget 1 million kroner til Manifest tankesmie sa marsdal at venstre må alliere seg med de rike mektige konsernene for The Green new deal. Utallige artikler mente at statspenger til Equinor for havvind på verdenshavene var Norges framtid.
Og idag i KK er det offentlig det jeg har oppfordret til forskning i: globalistteoretiker Mariana Mazzucato har blitt dratt offentlig inn i den pågående norske “venstresida” industristrategi.(23 juni 2020)
Som Marsdal/Mimir er hun statsbesatt. Ikke for å knuse den borgerlige staten som Marx anbefalte,men for å redde den og kapitalismen. Det damen står for er ganske likt det som de italienske fascistene vedtok 2 oktober 1925 om den Korporative Staten.
Staten som samfunnsmotor og klassekampen begravet i klassesamarbeid.
For alt det jeg vet finnes det marxister i Rødt,men når det gjelder utformingen av Rødts offisielle politikk,syns de jo ikke. Der gjelder kun tankeganger beslektet med sosialdemokrati og fascisme.
Det er høyst tvilsomt om det fra det hold kommer noen klasseanalyse i vår levetid.

4 Likes

…og messianske ideologer og følgesveiner, partiledere og med-lemmer, eller som Jens Arup Seip beskrev det i essayet Fra Embedmannsstat til Ettpartistat:

"Partiet ble bygd opp av folk som følte seg utskutt, satt utenfor et sosialt fellesskap (det “borgerlige”) og måtte skape seg sitt eget. Partiet ble et samfunn, et hjem, et fellesskap til å hvile ut i og til å virke i. Partiets fremgang ble en verdi som kunne gjøre - og gjorde - andre verdier overflødige. Sosialismen var - og er - når alt kommer til alt, noe som ligger i fremtiden, og fremtiden er en tåke. Partiet - det er noe som er, her og nå. Ikke programmet får kjærligheten og lidenskapen, men partiet og det alene. “Jeg er gla’ i partiet”, pleier en av dem som i dag eier det, å si: det kommer fra hjertet. Solidaritet har som konsekvens lojalitet, en lojalitet vendt mot lederskapet. Finn Moe skrev i 1934 - til internt bruk - : “Overalt offentlig skal vårt parti og dets menn omtales med den største begeistring.” Lojalitetsfølelse er et bånd mellom medlemmer og ledelse, men et bånd som medlemmene har om livet og lederen i hånden. Jens Arup Seip, Fra Embedsmannsstat til Ettpartistat og andre Essays. (1963)

1 Like

Hva skyldes det mon tro? En får nesten inntrykk av at partiet anser klasseanalyse som tabu. De bruker aldri, såvidt jeg har sett, ordet “klasse” i offentlig debatt men heller “forskjeller” inntlil det slitsomme.

Når de omfavner NGOer med sine soft power-fremgangsmåte for å opprettholde status quo så globalismen kan hardne sitt grep rundt folk enda mer, vet man at vi ikke har noe koneskvent opposisionsparti. Om green new deal virker det som om Rødt er påvirket av Naomi Kleins teser post-shock doctrine. Journalist og miljøaktivist Cory Morningstar har lenge prøvd å advare mot henne

“Yang likes branding. He calls his marquee policy idea—a UBI of $1,000 a month—a “freedom dividend.” …And lately, he can’t stop talking about “the fourth industrial revolution.”

“The fourth industrial revolution is the shorthand Yang now uses to describe the wave of massive technological change that he believes has decimated manufacturing employment and will soon automate away millions of American jobs.”

“The fourth industrial revolution is now migrating from manufacturing workers to retail, call centers, transportation, as well as to white-collar workers like attorneys, pharmacists, and radiologists…”

kilde

Dette er nok reelt. Das kapital er utdatert.

-Automatiseringen kommer av seg selv uavhengig av hva politikerne sier

Det ligger i tiden at det er bare tull med “behovsbasert sosialhjelp”
Alle får penger uansett hva man kaller pengene. Da kan man kutte ut “behovsbaseringen”

Han hadde også en del tanker om relgion, som venstresiden ikke vil forholde seg til. Siden deler av hva han sier har blit kalt for antisemittisk.

3 Likes

Du må da forstå at sosialistene som skal tenke for oss og lage rettferdighet, først og fremst må ha en fin kontorjobb hvor man reiser, går på seminarer og knytter internasjonale kontakter.

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.