Nyheter MDTV Forum Om Doner

Utbygging av havvindmøller med strøm til hva, for hvem og hvorfor?

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/09/utbygging-av-havvindmoller-med-strom-til-hva-for-hvem-og-hvorfor/

Av Per-Gunnar Skotåm. Tittelen på artikkelen viser til det grunnleggende spørsmålet om hensikten med alle samfunnsmessige tiltak og alle politiske vedtak. For en sosialistisk bevegelse må hensynet til arbeiderklassen og folket være det grunnleggende. Vi støtter ikke produksjon for produksjonens skyld, men når det beriker og løfter livsvilkåra for de breie lag av befolkninga. En…

5 Likes

Igjen og igjen ser vi at de politiske beslutningene kommer kapitalen tilgode og ikke folket. De enorme subsidiene til vindkraft-baronene, er rett og slett å ta penger fra husholdningene, og gi dem til storkapitalen. Økte strømregninger på grunn av vindkraftutbygging kommer på toppen av at norske forbrukere skal betale europeiske priser for strømmen.

Siden dette er markedspriser, blir det ikke noe øvre tak på hvor høy pris på strøm kan bli. For husholdninger med lav inntekt kan dette bety de kan gå fra å klare seg såvidt til at strømregningen ødelegger økonomien. Selv Henki Holmås fra Sosialistisk Venstreparti foreslår å “øke strømprisen kraftig” for å få vindkraft til å lønne seg. Arbeiderklassen og svake grupper ve og vel representeres ikke av AP lenger det vet vi, og heller ikke SV, de representerer storkapitalen.

5 Likes

Mye uforståelig. Utvilsomt har Skotåm her skrevet en enestående gjennomarbeidet artikkel om dette med havvind-equinor,etc Men så leser vi at den samme Skotåm er i Rødts Sentralstyre.
Men det er da absolutt ingenting - INGENTING - av den kritiske tenkningen som Skotåm lanserer her som framstår som RØDT-POLITIKK i Klassekampen og main-stream media.
Tvertom,har det i de siste årene pågått en hurrakampanje for Havind i regi av Equinor og Aker. Mimir og Marsdal. Aker begynte å finansiere Manifest! og Marsdal snakket i Aftenposten om den hellige alliansen mellom Storkapital og det grønne skiftet.
Denne massive støtten til de globale selskapene i Norge er jo massiv gjennom mange år og jeg gidder ikke engang lete fram dokumentasjon for denne påstanden.
Gode Skåtåm kan kanskje sette oss på sporet av hvorfor Rødt er så forelsket i de største globale industriselskapene i Norge?

3 Likes

Havvind er ekstremt materialkrevende pr produsert (altfor ustabil) kWh. Ei hyvind turbinanlegg består av 4000-5000 tonn stål. Stål, kobber osv kommer ikke på magisk vis til Norge uten inngrep og utslipp i utlandet. Dessuten ligger ikke anleggene lenger ute enn at de er i konflikt med sjøfugl. Men hvem teller døde fugler til havs? Ingen.
I en fornuftig verden så en på materialforbruk pr produsert kWh, totalt utslipp fra vugge til grav og kvalitet på strøm produsert (24/7/365?). I Norge har vi nok strøm til eget forbruk, og vi kan oppgradere mer vannkraft. Da faller behovet for all vindkraft bort.
De som har satset mye på ustabil såkalt fornybar kraft som Danmark, Tyskland, California og Sør Australia osv har fått ustabil strømforsyning til rekordpriser. Ustabil strøm er alltid en kostbar parasitt og merkostnad i tillegg til konvensjonell strømproduksjon og ikke i stedet for. De samme landene burde selvfølgelig heller satset de samme pengene på sikker og stabil atomkraft. Men dette er kun politikerstyrte feberfantasier.

5 Likes

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.