Nyheter MDTV Forum Om Doner

USAs spesialstyrker har publisert håndbok i regimeskifte


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/05/usas-spesialstyrker-har-publisert-handbok-i-regimeskifte/

Den offisielle utdanningsinstitusjonen for USAs Special Operations Command, altså spesialstyrkene, har publisert en oppsummering av USAs erfaringer med å styrte utenlandske regjeringer. Denne oppsummeringa, som er på 250 sider har tittelen «Support to Resistance: Strategic Purpose and Effectiveness», og den kan lastes ned her (pdf). Rapporten tar for seg 47 eksempler på hvordan USA har…


#2

Boka har ein del interessante moment om den norske krigsinnsatsen. Mellom anna om det tette bandet mellom OSS og Milorg alt frå tidleg i krigen. Boka er skamlaus nok til å indikere at Milorg/heimefronten tok direkte meldingar frå denne kanten. Frå andre kjelder (Ingeborg Refling Hagens sjølvbiografi). veit eg at det var amerikanske offiserer i Noreg i den tidlege fasen av krigen. Bror hennar snakka om to “flyktningar” som IRH hadde hjelpt over grensa så tidleg som i 1941. Dette var to offiserar frå Washington. Gjennom desse to fekk ho invitasjon til ein internasjonal konferanse i USA i 1947. Ut frå logikken i framstillinga over er det tydeleg at desse var OSS-folk. CIA rekrutterte seinare ein yngre slektning som alltid var med som haleheng når familien i USA kom attende til gamlelandet.


#3

Det er slik vi holder på. Leser og leser. Du vet aldri når du finner nye brikker til puslespillet. Det er som å leve i “Detektimen”. Men venter vi lenge nok , forteller de selv om det. Som gammel kjeltring vet jeg at det er vanskelig å la være å skryte av sin kupp. Det er ofte slik kjeltringene går under.


#4

Og de er etter hva jeg har forstått drittlei av å være CIAs løpegutter for regimeskifter som egentlig ikke er til fordel for det amerikanske folk, så der har man en grunn til at rapporten ligger åpent tilgjengelig for alle.

Og når Hitler-Tyskland var borte, så var det Sovjet som var den felles fienden for samarbeidet.

Alle var livredde under den kalde krigen, da dette var måten å få samfunnene til å godta å holde en kald krig varm, og da blir det at min fiendes fiende er min venn, og skulle ideologiske problemer komme i veien, så skjedde samarbeidet i hemmelighet.

Siden alle samarbeidet med alle som delte samme fiende, så var det vanskelig å si hvem som brukte hvem, selv om det naturlige ville være å gi ansvaret på den sterkeste parten. Samme dynamikk ser ut til å gjelde i Syria, forøvrig, hvor USA samarbeidet med muslimske terrorister og kurdiske kommunister fordi Assad var felles fiende, mens Tyrkia støtter de som er i mot kurderne, mens Assad mottar støtte fra Iran, Hizgollah og Russland, fordi de tre vet at det vil bli dem som mottar de muslimske terroristene om Assad skulle falle.


#5

Ha ha ha, “Pål Enger”, sier jeg bare. :smile:


#6

Under følger en link til to bøker alle nordmenn burde lese. Begge er i pdf-format, og finnes på pdf-arkivet.no/hemmelig.

Denne boka tar leseren med inn bak demokratiets rygg, inn i en labyrint av hemmeligholdelse, fortielser og fordekte operasjoner. Vær oppmerksom på at opplysningene i denne boka kan være sjokkerende!

Når redaktører og journalister samarbeider med de hemmelige tjenestene, beveger de seg inn i et vanskelig og farlig terreng. Raskt kan det vise seg at de har trådt over viktige etiske grenser. Også i Norge har pressefolk latt seg verve og tatt oppdrag for tjenestene. Plikten til å informere er blitt erstattet med en skjult dagsorden, og vårt demokrati blir skadelidene.


#7

Det var det Catherine Austin Fitts spådde- at administrasjonen ville gå i frø, så å si.
Hun har bakgrunn fra investeringsbanken Dillon, Read & co, og HUD under papa Bush.
Hennes historie er vel verdt å lese.