Nyheter MDTV Forum Om Doner

USAs sanksjoner utløser omfattende økonomisk krise i Tyrkia

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/08/usas-sanksjoner-utloser-omfattende-okonomisk-krise-i-tyrkia/

Tyrkia går mot det som kan bli en finansiell krise i full skala. Den tyrkiske valutaen lire faller som en stein og det som har vært den utløsende faktoren er USAs sanksjoner mot Tyrkia. Donald Trump har besluttet å doble tollen på import av stål og aluminium fra Tyrkia. Lire har i 2018 falt 34…

4 Likes

Hett tips: Ikke bruk Krugman som økonomi-ekspert, han kan kun bortforklare.

Tyrkia ga min syriske svigersønn asyl og egen leilighet. Rett nok var han forpliktet til å ta inn andre, så lenge det var rom, men den innsatsen Tyrkia har gjort for flyktninger kan ikke underslåes.
De sliter også med terror, og konsekvensene av det. Og så vidt jeg har skjønt ble utrykket “deep state” først brukt om Tyrkia.
Jeg regner med at det snart ikke er noe igjen som kan holde Tyrkia fra å vende seg øst-over.

1 Like

Hva har han drevet med? Såvidt jeg har fått med meg er det bare terrorristene som får slike goder. Assad har tilbudt amnesti fra 2015 så det skulle ikke være noen grunn til å få asyl fra dette landet?

Problemene i Tyrkia minner om oppstarten til Asia-krisen i 1997. Pga lave valuta-beholdninger klarte ikke landene den gang å forsvare sine vekslingskurser når internasjonale investorer trakk penger ut av landene. Resultatet ble en stor krise. En del av løsningen var at landene sørget for at de alltid hadde handelsoverskudd og at de bygde opp relativt store valuta-beholdninger.

Hvordan skal man forstå krisen i Tyrkia? En del land gjør jo dumme ting internt, slik som Hellas og Venezuela har gjort. Men dette er ikke hele forklaringen. Situasjonen i Tyrkia kan ha sammenheng med at vestlig økonomi tilnærmet har vært i stagnasjon uten økonomisk vekst siden finanskrisen. For å få hjulene til å gå rundt kan enkeltpersoner, bedrifter og land bruke opp sine sparepenger og sine reserver. Dette i tillegg til å låne penger. Til slutt begynner kassen å bli bunnskrapt og krise oppstår.

Krisen i Tyrkia kan utarte hvis Tyrkia feks innfører kapitalkontroll, dvs at internasjonale investorer og landets egne borger ikke lenger fritt kan føre penger ut av Tyrkia. Dette kan skape panikk i det internasjonale markedet, og spesielt hvis man frykter at også andre land vil innføre lignende kapitalkontroll. Helst ønsker investorer høyere rente i Tyrkia, men et høyt rentenivå i Tyrkia kan redusere lønnsomheten til investeringer i landet og kan dermed svekke landets vekst og økonomi. Investeringer i USA kan vise seg å være mer lønnsomme og stabile enn investeringer i feks Tyrkia (og i USA har man mulighet til å kunne trykke dollars hvis det skulle knipe med renteutbetalinger for feks statsobligasjoner).

Faren er at det vi nå ser er en fortsettelse av finanskrisen. Jeg vil påpeke at oljeprisen har vært høy i hele perioden fra 2007 til 2014 (med en liten pause rett etter 2008, man kan si at det egentlig var en oljekrise med høy oljepris som pågikk i hele 7 år). Nå stiger imidlertid oljeprisen igjen. Høy oljepris på over 90 dollar og oppover reduserer lønnsomheten til investeringer og verden tyr i slike perioder til lånefinansiert konsum og oppbruk av sparepenger/reserver. Man kan drukne i gjeld samtidig med at sparepengene fordufter.

1 Like

Han drev mest med å demonstere, siden drev han å unngikk militær-tjeneste, mens han drev med propaganda for USaid, så prøvde han å skape seg en fremtid i vesten og nå driver han å overlever i Sør-frankrike.

1 Like

Du skriver som om penger er en begrenset ressurs - det er de ikke.

1 Like

Så lenge et land er underlagt dollar regimet så er det begrenset hvor mye penger et land kan trykke av egen valuta uten at det får konsekvenser for vekslingskursen og evt for inflasjonen. Man har vært gjennom dette før ifbm med Asia-krisen, og lærdommen fra den gang var at land må sørge for å ha handelsoverskudd og valuta-reserver for å beskytte sin vekslingskurs. Landene i Asia kunne ikke den gang trykke (pengetrykke) seg ut av krisen (en slik quick fix fantes ikke). Det er mulig at Tyrkia nå kan inngå valuta-samarbeid med feks Kina, Russland og Iran (men en slik mulighet for alternativt valuta-regime fantes ikke under Asia-krisen).

Det Tyrkia mangler er valuta-reserver, Tyrkia kan feks ikke trykke euro og dollar.

1 Like

Det har vært en del skriverier omkring US-aids rolle når det gjelder samarbeid med andre NGOer om innførsel av diverse saker og ting som mat og våpen til Syria.

2 Likes

En annen medvirkende årsak til krisen i Tyrkia kan være det forhold at IS eksporterte/solgte sin olje via Tyrkia. Dette ga Tyrkia en ny inntektskilde. Da denne inntektskilde opphørte (ifbm IS-kalifatets sammenbrudd) så kan dette ha forsterket Tyrkias økonomiske problemer. Moralen her er at det er farlig å være med på imperialistiske eventyr feks ved å stjele naboens ressurser, en dag kan det straffe seg. (For Norges vedkommende kan man si at bygging av en gassrørledning fra Qatar til EU via Syria kunne ha skapt store problemer for dagens norske gasseksport til EU, så flere bør være varsomme med hva de involverer seg i).

3 Likes

Å ja, han fant jo etter hvert ut mye om det. Det var en av grunnene til at han gladelig forlot det. Han tjente godt og hadde en to-roms leilighet i Gaziantep, men tvilen gnog seg stadig sterkere. Jeg antar det var en viktig årsak til at han ga seg ut på nett-dating. At han var så uheldig å treffe på dattera mi, kan han ikke lastes for.
Vi har i hvertfall debriefet han på både USA og Islam, og Sør-Frankrike er beriket med en Assad-lojal kristen protestant.

2 Likes

Nei, men dersom de kan klare å vri seg løs, gjelder helt andre regler. En av problemene med en eksport/import -økonomi er nettopp det gjør en sårbar for andre lands (og enkeltpersoners) manipulering av vekslingskurser. Det er sannsynligvis hovegrunnen til at Rothchild går så langt som å sutre offentlig. Tyrkia skulle kunne klare seg brukbart, særlig siden de er så turist-basert. Får de skikk på sikkerheten, så er det få ting som vekker lokal innsats-vilje, som patriotismen.

Kreml har lenge arbeidet for en avdollarisering av internasjonal handel. Et virkemiddel i denne forbindelse har vært at man i bilateral handel tilstreber å handle med de enkelte lands hjemlige valuta.

Under presset fra amerikanske sanksjoner har Ankara gitt grønt lys til Moskvas forslag om å bytte til rubel - lire i handelen mellom de to landene. Tyrkia har lignende planer i forhold til Kina.
Slik tjener USA’s sanksjonspolitikk til dedollarisering av internasjonal handel i tråd med Moskvas ønsker. Er Trump Putins løpegutt allikevel?
Det ser ut som Trump også gjerne vil ha Tyrkia ut av Nato. Det er nesten som han sier til Putin: “Ta deg av denne Erdoganfyren du. Vi har bare bryderi og utgifter med han. America First!”

1 Like

Enn om Trump tenker lengre framover enn som så? Hvem blir sannsynligvis fienden til NATO i Europa i nær fremtid? Hvordan ser du for deg Tyrkia i et samlet angrep mot f eks Russland?. Det er mange sider av denne saken her. Det kan også være noen som vil ha en styrt kollaps av dollaren. Men for all del, jeg ser dine poeng.

Baluba: Jeg er selvsagt enig med deg i at dette er en sak med mange sider. Men etter Putins presentasjon 1. mars av Russlands nyeste missiler er terrorbalansens paritet gjenopprettet etter mitt skjønn. Putin som Master of judo og et barn av den kalde krigen har kullsviertro på balanse i alle makt og styrkeforhold. Da legger ting seg til ro. Derfor tviler jeg på noen storkrig.

Nå har jo ikke Trump engang kontroll på sin egen administrasjon der inne i røverhulen som går under det misvisende navnet White House. Derfor går han bakveier for å gjennomføre sine løfter fra valgkampanjen. Et han stadig vekk gjentok var at for Usa er Nato et utdatert pengesluk som burde vært avviklet for lenge siden.

For å fabulere litt til ser jeg for meg følgende melding: «Hei Vlad. Det er fint om du slipper denne Erdogan-tyrken inn i SCO og BRICS og what so ever. Kanskje kunne dette etterhvert bidra til å rive denne utdaterte Nato-organisasjonen i filler. Det ville frigjøre enorme pengesummer som jeg kunne bruke til mitt store prosjekt: To build the Wall. Dette har jeg lovet mine velgere dyrt og hellig. På forhånd takk. Hilsen Donald.»

Sjekk Trumps valgkamptaler. Vi er så innpodet med at slikt ikke betyr noe, men det ser ut for meg som om dette ikke gjelder Trump. Hans base er tross alt hans eneste maktfaktor.

3 Likes

Ganske enig med deg her. Jeg har sett på noen av disse talene og har lagret en tidligere. Det er også en grunn til at han har så mange generaler rundt seg, tror jeg.

1 Like

Baluba: Artig at vi ser noe av det samme.

Jeg leste på Infowars siste publisering at det skal ha oppstått en allianse mellom Trump og fredsduen og senatoren Rand Paul. Infowars har hentet informasjonen fra Politico hvis kilder hevder at Trump og Rand Paul har mye felles moro av å gjøre narr av krigshaukene i Washington.

Slik har det oppstått en allianse eller et bånd mellom Kentuckysenatoren og Trump gennom denne felles gleden og fornøyelsen over å peke nese til ekspertene Trump liker å omtale som «utenrikspolitiske egghoder» Rapporten hevder at dette også gjelder folk som arbeider i Trumps egen administrasjon.

Det sies at Rand Paul skal være den eneste Washingtonpolitikeren Trump stoler på. Således ble han av Trump brukt som brevdue og overleverte Putin personlig to brev fra Trump under et nylig besøk i Moskva. Hensikten med Paul sitt besøk var å etablere kontakt og dialog med den russiske Dumaen.

Trump er en ukonvensjonell politiker. Etter min formening må man derfor tenke ukonvensjonelt for å begripe hva han egentlig holder på med. Min teori er at fredsduen Rand Paul har forstått dette.

Du nevner generalene Trump har omgitt seg med og som han stadig sender på dør og gjerne henter inn noe enda verre. Nå sist erkehauken John Bolton.

Disse overambisiøse figurene faller selvsagt for smigeren og fristelsen ved å få «sitte ved kongens bord». Men det å sitte der gjør noe med dem og med deres omdømme. Hvordan blir de ansett av dypstaten m.m. etter å ha vært identifisert med «landsforæderen» Trump og vært hans partner? Vil de på en eller annen måte være politisk kastrert i kretser Trump anser som sine motstandere? Er dette en måte å «Drain the Swamp» på?

Trump tok av alle i bruk sjefshauken John Bolton til å berede grunnen for kontakt og dialog med Putin. Den ærgjerrige Bolton lar seg smigre, biter på agnet og setter seg på første fly til Moskva og gjennomfører sine samtaler med Putin og Lavrov som en flink og lydig skolegutt. Stikk i strid med alt han har stått for gjennom hele sin karriere. Glemt er hans krigshissing overfor Russland og hans russofobi. Hvordan vil dette gjøre seg utad i Washingtons Hillaryklan når han sannsynligvis om ikke lenge blir sendt ut gjennom svingdørene i White House»?

Dette er selvsagt mest usikre hypoteser fra min side, men jeg skulle gjerne sett brevene som Rand Paul egenhendig overleverte Putin personlig. Og hvorfor kommuniserer Trump med Putin i form av «ufrankerte» brev formidlet av en «brevdue» han stoler på? Om noe av innholdet var i overensstemmelse med mine forslag skal være usagt :slight_smile:

Men jeg er rimelig sikker på at det jeg forsøker å beskrive litt av er velkjente metoder fra amerikansk mafia og forretningsliv når styrerom skal fylles, konkurrenter uskadeliggjøres og dealen til slutt skal signeres. Det er i sannhet ingen søndagsskole. Men for Trump en velkjent verden. The Saker hadde for en tid siden en artikkel om temaet amerikanske forretningsmetoder.

3 Likes

Du har flere interessante innfallsvinkler. Har desverre ikke tid å gå gjennom dette nå. :slight_smile: