Nyheter MDTV Forum Om Doner

USAs samarbeid med ny-nazistene i Ukraina

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/05/usas-samarbeid-med-ny-nazistene-i-ukraina/

Av Pål Steigan. I vestlige og norske medier blir det sjelden vist hvordan USA samarbeider direkte med nazistiske og fascistiske krefter i Ukraina. Lesere av steigan.no vil derimot være kjent med at dette samarbeidet har pågått lenge og at det har djupe røtter helt tilbake til annen verdenskrig. USA og CIA har også pleiet den…

1 Like

Stefan Bandera var ikke nazist, han var Ukrainsk nasjonalist. Han ble arrestert av tyskerne den 6. juli 1941 og ble sendt til Sachsenhausen konsentrasjonsleir hvor han satt frem til September 1944. På dette tidspunktet begynte vel tyskerne å skjønne at de sannsynligvis tapte krigen så Bandera ble sluppet fri siden han hadde noen sammenfallende interesser med tyskerne og alle monner dro. Han ble i Tyskland og styrte gruppen sin i Ukraina derfra. De drev geriljakrig bak Imperiets linjer.

At det finnes litt nasjonalsosialisme i Ukraina er vel basert på historiens gang ganske så naturlig. Man må aldri glemme hva khazarjødisk kommunisme gjorde mot ukrainerne i Holodomor. Med fullt overlegg sultet de til døde millioner av ukrainere. De gikk så langt at de gikk inn i husene til folk og tok fra dem alt de hadde å spise, og om sulten gnaget og noen våget seg ut på et jorde for å hente noen kornaks, eller en potet ble de skutt. Så om man klarer å forestille seg et par vintre hvor det eneste man har å spise er hverandre, kan man sikkert også forstå at ukrainerne trolig har opplevd hyggeligere ting. Det skal vel heller ikke være umulig å forstå at tyskerne da ble ansett som frigjørere og var ganske godt likt når de ankom Ukraina.

Når det kommer til disse ny-nazistene, eller neo-naziene som artikkelen det linkes til handler om så har de svært lite til felles med Hitlers nasjonalsosialisme. Ordet “nazister” er vel et propagandaord som skal beskrive nettopp den tyske nasjonalsosialistiske arbeiderbevegelsen Hitler skapte og folkene deres. Når man ser politikken som føres i Ukraina nå er det vel ikke mye som minner om politikken til Hitler hvor man frigjorde seg fra alle khazarjødiske banker/kapitalismen og erstattet disse med arbeid og byttehandel. De verken ser ut som nasjonalsosialister, eller oppfører seg som nasjonalsosialistene gjorde. Det eneste viktige jeg kan se de har til felles med de tyske nasjonalsosialistene er vel symbolene de bruker. Den eneste grunnen til at de får bruke disse er at tyskerne tapte krigen og ingen stor nasjonalsosialistisk arbeiderbevegelse lenger eksisterer som ville røsket fanene ut av hendene til disse folkene, arrestert dem og sendt dem i konsentrasjonsleir der de trolig hører hjemme.

Tyskerne kjempet en fanatisk og heroisk kamp mot globalismen, Imperiet og overmakten. Disse “neo-naziene” mottar sikkert samme lønnsslipp som IS, Al-Qaida og White helmets fra det samme Imperiet som tyskerne kjempet imot. Rollene er byttet litt om, Russland er ikke lenger khazarjødisk Sovjetunionen, men mesteparten av Europa kan vel langt på vei anses som khazarjødisk okkupert territorium fordi tyskerne tapte krigen.

Et par snutter som viser litt av forskjellene på nasjonalsosialisme og neo-nazier:

1 Like

Det nytter visst ikke å få Steigan til å forstå at nasjonalisme i Ukraina er noe helt annet enn nazisme, fascisme eller annen ideologi som Steigan selv støtter. Når han viser til Stephen F. Cohen professor og Russlandekspert, så viser det vel bare at han sakser vilt uten å se sammenhenger i denne professorens ideologi. For å fortelle deg litt om realiteter, Steigan: Cohen var for noen tiår siden en vel anerkjent Sovjet-ekspert, og til og med benyttet som rådgiver for myndighetene. Hans bok om Bukharin ble vel anerkjent. Imidlertid har hans profesjonelle plattform visnet og blitt omformet til å bli en “Putin-apologet”, ref. blant annet professor i historie i Illinois - Steve Hochstadt, Isac Shohner og Cathy Young som alle har studert Cohens utvikling. Så fagkunnskapen er erstattet av “Putin-fanatisme” (tilsvarende Steigan). I Norge har vi en tilsvarende person - Bjørn Nistad - professor i historie og Russland ekspert. Men til forskjell, kan man vel si at Nistad aldri har vært objektiv.
Så til Steigan: det er utrolig at det går an å referere til slike kilder (som med Cohen) uten å ha noe kvalitetssjekk. Men dette er jo det normale for denne siden og artikkelforfatterne her.

Og generelt om koblingen mellom nazisme og Ukraina: kan Steigan forklare hvorfor jøder valfarter til Ukraina og deres hellige sted Uman, hvor de har bygd opp et viktig senter for jødedom i Europa. Og jøder trives utmerket i Ukraina, fordi de ikke hetses. Derfor ser vi også en stadig sterkere innflytting av jøder fra Russland, hvor det etniske presset mot jødene blir sterkere. Spørsmål: er det slik at nazistene (under den 2. verdenskrig) ønsket et pluralistisk samfunn hvor jødene var velkommen???