Nyheter MDTV Forum Om Doner

USAs plan for regimeendring i Iran

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/01/usas-plan-for-regimeendring-i-iran/

Det er ingen hemmelighet at USA ønsker å styrte regimet i Iran og skifte det ut med et pro-amerikansk, pro-israelsk regime. Når Hillary Clinton, John McCain og Donald Trump kommer ut med nærmest likelydende uttalelser om å støtte opprøret mot diktauret i Iran, så vet vi hvor landet ligger. Vi har sett filmen før og…

2 Likes

Tillerson ser ut som “trollet” i et norsk eventyr. Norske politikere blir også vist frem ufordelaktig når det passer makttriaden.
I dag får vi vite at EU legger press på Iran for å få til “lovlige demonstasjoner” samtidig som vesten infilterer og sanksjonerer. I helga ble det beskrevet hvordan dette såkalte regimet åpnet ild med vannkanoner og skjøt på befolkningen som demonstrerte. Du snakker om… ordets makt.

Det er ikke Iran og shia muslimene som står bak terror i Europa .
Det er det sunni muslimene og Saudi-Arabia som gjør.
Presteregime i Iran er sikkert ikke de beste , men så lenge de ikke truer eller gjør oss noe har vi iikke noe med hva de driver med.
Skal vi nå igjen innvadere et land som ikke har gjort oss noe og som bare skaper uro og ustabilitet i verden ?

3 Likes

Interessant å se at Pål Steigan har sammenfallende syn med nynazister og ytre høyre når det gjelder Iran og opprøret der. Tore W. Tvedt fra Vigrid mener det samme: USA og CIA står bak og regimet må slå ned opprøret. Man har virkelig gått en lang vei fra SUF/AKP når man ender på et slikt standpunkt.

Meningsløs kritikk. Gå inn på de fakta jeg har lagt fram og de konklusjonene jeg trekker av dem og vi om du har noen argumenter å komme med. Du klarer ikke en gang å gjengi mine meninger korrekt. Da er det jo ikke vanskelig å finne på hvilken som helst sammenlikning.

Støtter du opprøret eller gjør du det ikke? Burde være enkelt å svare på.

Enligt ryska RT har det förekommit demonstrationer som stödjer regimen, men
det framgår inte hos RT att dessa skulle varit större än motdemonstrationerna.

Den enda referens som ges om man klickar på "mye storre demonstrasjoner"
är en bild. Är bilden från 2009? Det står “död åt Israel” på en del av plakaten,
och demonstrationen verkar inte särskilt stor. Steigan borde kunna bekräfta
att bilden är nytagen med en referens.

CIA sto bak regimeskiftet i Iran i 1953 alt. Dette vart avslørt då iranske militaristar okkuperte den amerikanske ambassaden i Iran i 1979. Då fann dei haugevis av dokument som synte at CIA hadde lagt føringar for “kuppet” i 53. Dette gjorde dei i samarbeid med britisk etterretning, for å få kontroll med iranske oljereservar, og slik hindre at dei kom på sovjetiske hender. Stoda i dag er ikkje så ulik, og USA har dei same interessene i regionen. Namnet på den CIA-leidde operasjonen var “Operation Ajax”, og vart rekna som vellukka, sidan statsministeren Mossadegh laut trekkje seg, og styresmaktene i Iran tryggja amerikanske interesser heilt til revolusjonen i 1979. Når det gjeld CIA og nazistane, var det nett CIA som ordna med ulike “rat lines” for å berge tyske nazistar unna etter krigen, slik at dei kunne gå i teneste for VESTLEG etterretning, og byggje opp anti-sovjetiske system i etterkrigstida. Vigrid kunne ha gått rett inn i denne typen teneste etter krigen.

1 Like

Ett PS. Jag skriver aldrig anonymt, men Steigans forum var nytt för mig,
och jag inser att mitt fulla namn, Mats Larsson, inte finns med i min
fråga till Steigan angående bilden han länkat som bevis för de regeringsstödjande
demonstrationerna.

Som det framgår av analysen er demontrasjonene en miks av legitime protester og opplagte provokasjoner. De voldelige angrepene på militæravdelinger og politistasjoner virker som provokasjoner. Det er helt på sin plass å demonstrere mot de problemene folket opplever, det er forkastelig å skape situasjoner som bare har ti hensikt å framprovosere vold.

1 Like

Skal man støtte opprøret?
Det er ingen demokratisk rettighet for en liten gruppe å iverksette et voldelig opprør.
Alle som arrangerer demonstrasjoner sliter med at det dukker opp små grupper som har en helt annen agenda enn fredlig demonstrasjon, feks i form av hærverk, plyndring og vold.
Skal man støtte et opprør må det være fordi flertallet av befolkningen i landet stiller seg bak et slikt opprør. Men selv om flertallet i Iran ønsker å kvitte seg med prestestyret, så er det ikke dermed sagt at flertallet ønsker å kaste landet ut i en blodig borgerkrig slik som feks i Libya og Syria. Befolkningen i Iran har lært av hva som tidligere har skjedd i Iran og hva som har skjedd i nabolandene slik som Afghanistan og Irak, og senest også Syria. Denne historien bør være veldig skremmende for de som ønsker regimeendring i sine land.

Ja, denne boka bør være aktuell : :roll_eyes:

In the summer of 1953, the CIA and Britain’s MI6 arranged a coup in Tehran. Mossadegh was successfully overthrown and spent the rest of his life on his country estate under house arrest, and Iran remained a staunch Cold War ally of the West. After more than 20 years of the Shah’s rule, there was a bloody revolution in 1979 and brought into power an Islamic republic
All the Shah’s Men: An American Coup and the Roots of Middle East Terror is a book written by American journalist Stephen Kinzer. The book discusses the 1953 Iranian coup d’état backed by the U.S. Central Intelligence Agency (CIA) in which Mohammed Mossadegh, Iran’s prime minister, was overthrown by Islamists supported by American and British agents (chief among them Kermit Roosevelt) and royalists loyal to Shah Mohammad Reza Pahlavi.

Her ser man enda et eksempel på, i tillegg til i Afghanistan, bruken av Islamister som politisk virkemiddel

“Mohammed Mossadegh, Iran’s prime minister, was overthrown by Islamists supported by American and British agents”