Nyheter MDTV Forum Om Doner

USAs oljeembargo mot Syria en krigsforbrytelse

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/04/usas-oljeembargo-mot-syria-en-krigsforbrytelse/

Av Eva Thomassen. Begår USA krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten når de nå blokkerer petroleumsprodukter å nå syriske havner? Olje  Syria var selvforsynt med olje. Olje var et av de viktigste eksportvarene til blant annet EU. Nå er Syria avhengig av å importere alle oljeprodukter. Den bevæpnede kurdiske militsen SDF okkuperer sammen med USA 27%…

6 Likes