Nyheter MDTV Forum Om Doner

USAs militærmaskin slipper ut mer CO2 enn de fleste land


#21

Bongard er forresten vår tids Paulus! Det viset du rakker ned på min apostel på, ser jeg ikke nådig på. Men selvsagt, det eneste du oppnår er at jeg står enda fastere i troen, og at jeg vil kjempe enda mer for å spre Bongards glade budskap!


#22

Enig vi bør ha demokrati slik de har i Sveits. Direkte dem.
Vi er på tur å selge demokratiet til EU. Ikke mange år igjen før det er gjort nå. Avtalene er gjort og rettsystemet samt finans står for tur. Det er jo venner og familie til de kjente familiene da som sitter i EU. Så d et er vel tanken


#23

Her forklarer du ingenting. Du kan like gjerne si at Stalin sto for den beste samfunnsmodellen verden har sett. Emosjonelle påstander har null verdi.

Henviser du til borgerlønn? Folk kan gjøre hva de vil med sin ubetinga borgerlønn, inkludert bo i et kollektiv eller organisere seg i allmenninger. Det gode med å gi borgerlønnen direkte til individet er nettopp det at den tillater fri organisering, og at du ikke er tvungen til å være del av en organisasjon som strider mot din samvittighet. Jeg var sjøl lenge i en situasjon som mange i dag befinner seg i, som er å føle at man ikke har noe annet valg enn å fortsette det man holder på med der man er, pga. økonomisk usikkerhet. I tillegg står hele 150.000 norske borgere helt uten inntekt. Jeg mener det fører noe sted å gi disse en borgerlønn så de ikke går til grunne. Jeg er på det sterkeste imot at falske profeter skal motta 42 millioner for å forske på sitt eget tankespinn, og vil heller at 420 mennesker uten inntekt skal motta det deres brøkdel av den norske naturen er verdt gjennom den samme summen. Om du er imot ubetinga borgerlønn (som du jo var i en tidligere tråd), så utviser du ei maktsjuk holdning hvor du mener at det er din synsing og ditt føleri som skal bestemme om andre mennesker skal være i stand til å forsørge seg sjøl - forkastelig!

Ukonkret føleri.

Høres marxistisk ut. Så hvilke produksjonsfaktorer vil du ta kontroll over? Naturressurser… arbeidskraft…teknologi…?

Dette gjør allerede sosialdemokratiet. Du har bare en emosjonell idé om at du kan gjøre det bedre.


Jeg foreslår denne modellen:

Statens inntekter: ~inntektsskatt avgift på bruk/uttak av begrensa naturressurser
Statens utgifter: subsidier ubetinga borgerlønn/grunnleggende infrastruktur

Behov/interesser oppleves subjektivt, dvs. at menneskelig verdi skapes gjennom å dekke subjektive behov/interesser. Om formålet med den norske stat er å reflektere nordmenn sine interesser, og den samtidig skal respektere idéen om menneskets likeverd, så følger det at staten må tilby hver enkelt nordmann lik makt/frihet i å reflektere sin egen interesse. Dette kunststykket er bare mulig gjennom å tilby ubetinga borgerlønn og grunnleggende infrastruktur (som rettsvesen, veinett, strømnett, osv.).

Subsidier til mindretallsinteresser, som å skulle overføre millioner av kroner til en norsk “L. Ron Hubbard”, det er korrupsjon og djevelskap satt i system, og folk som prøver å grave til seg hele 42 millioner kroner fra statskassa fortjener virkelig en potte flytende gull til å slukke sin djevelske grådighet…