Nyheter MDTV Forum Om Doner

USAs militærmaskin slipper ut mer CO2 enn de fleste land


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/08/usas-militaermaskin-slipper-ut-mer-co2-enn-de-fleste-land/

I dagens debattklima legges det mer vekt på den enkeltes mat- og reisevaner enn på de store og avgjørende sakene. Det er så mye lettere å drive moralisme enn å ta fatt i systemproblemer. Og så passer det de mektige så godt at de slipper unna søkelys på det de driver med. En sektor som…


#2

Hmmm, det ser ut til at Bongard har takket ja til å presentere lommedemokratiet for Hardanger-akademiet: http://www.hardangerakademiet.no/

Oppsummering av sommerens aktiviteter:

Foredragsholderne på symposiet denne sommeren, Fredrik Heffermehl, Ola Tunander, Helene Bank og Ove Jakobsen, var klare og samstemte ut fra sine forskjellige emner: Verden trenger radikal nytenkning på så mange plan, systemendring!

Alfred Nobel stiftet sin fredspris i 1895 som en belønning til dem som hadde “tatt de største skrittene for å fremme pasifiseringen av Europa”. Videre sa han at om man ikke har lykkes med det på 30 år, vil vi havne tilbake i barbari. Det er tid for at prisen fra nå av utelukkende blir utdelt etter Nobels intensjon!

Våpenkappløpets tid med skammelige kriger ut fra skjulte motiver og med de største lidelser for mennesker og natur som følge må stoppe.
Vekstøkonomiens tid er over i en verden som roper etter ærlighet, rettferdighet og begrenset bruk av naturens ressurser.

I en tid der klimakrise, og økonomiske og sosiale kriser truer, skjerpes den globale kampen om mat og vann. Vi må kjempe mot de globale og regionale handels- og investeringsavtalenes udemokratiske strukturer.

Vekstøkonomiens tid er over og kan erstattes av økologisk økonomi hvor samarbeid blir viktigere enn konkurranse og lokale initiativ og aktører rår grunnen. Grønt skifte er ikke godt nok nå, verden trenger dyptgående strukturelle endringer.

På Toten og i Mjøslandet har vi dessverre allerede havnet tilbake i barbariet, hvor man ødelegger alt man kan ødelegge alle steder og enhver som har har en smule empati skal skammes og utfryses. For egen del går det flere måneder mellom hver gang jeg fører en liten samtale med noe menneske, det finnes intet samhold, ingen felles identitet, tro eller kultur, og jeg har vel igrunnen kommet til at det eneste man kan gjøre er å trekke seg tilbake så godt man kan sammen med kameraet.

Det er to viktige grunner til at jeg er en slik ivrig tilhenger av lommedemokratiet, eller InnGruppe-Demokratiet (IGD), som er det kjedelige navnet Bongard har gitt sin modell:

A) Det er en allmenning, i likhet med husmannstroen.

B) Man fikk avskaffet karrierisme og konsumerisme, husmannstroens to kardinalsynder.


#3

Dette sier også noe om hvor viktig tilgangen på olje og energi er for evnen til krigføring. Land med liten tilgang på olje risikerer å få redusert sin militære styrke. Russland har såpass stor tilgang på energi, slik at Russland i samarbeid med Kina kan kan klare å oppnå stor militær styrke og kraft. USA er vel mer som en nummer 2 i så henseende. Sikring av tilgang til oljekilder i andre land kan bli viktig for evnen til å føre krig (og skal vi tippe på at Norge kan være viktig for visse land i så måte?)


#4

…men hvordan lommedemokratiet skal organiseres er hemmelig! (Les: skal ikke utdjupes på en rasjonell måte for å unngå å stikke huller i diffus svada om lokaldemokrati.)


#5

Fantastiske bilder og uendelig vakre motiver. Takk for dem. Alltid berikende med alt som formidler et lag eller to av både naturlig og kulturlig skjønnhet.

Men “husmannstroen” er fortsatt inkompatibel med troen på livsformenes evolusjon gjennom naturlig og seksuell seleksjon, slik teorien beskrives av bl.a din egen store helt Bongard, da husmannstro er basert på forestillingen om alle tings spontane tilblivelse gjennom guddommelig inngripen; bibelens skapelseshistorie (sjudagers-krisa) med paradiset/ Edens hage, Adam, Eva, slangen, Lilith(?) osv.

Jeg tror du bare driver og håndplukker noen aspekter ved husmannstroen du liker godt, som deler av verdisettet, nøysomheten og avvisningen av den moderne konsumlykkefilosofien. Identifikasjonen med disse verdiene er sunn og positiv, men selve gudstroen og den generelt svært bokstavtro bibellesingen som er kjernen i all gammeldags, pietistisk kristendom/ husmannstro, tilhører et annet mentalt univers enn moderne, akademiske påfunn som “evolusjon” og en jord som er mer enn noen få tusen år gammel. :wink:


#6

I “husmannstroen” inngår at det er han som heter Livet som kjører filmen nå , dvs opprettholder, og skaper i den prosessen som pågår as we speak i kroppen, i cellene våre kontinuerlig.

Minner også på , noe jeg skrev i en kommentar her tidligere at I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden, at ordet for å skape, også betyr gjenskape, og at det ikke behøver å bety å skape av ingenting, siden Adam ble skapt av allerde eksisterende materiale , og det samme med Eva, hun ble skapt av allerede eksisterende materiale, kroppen til mannen, og det samme ordet for å skape, ( bara ) er brukt om da jorden ble skapt, ergo kan det bety en form for å gjenskape av allerede eksisterende materiale, i tillegg til beskrivelsen via en metafor om en tidligere sivilisasjon der perfeksjon, handel og musikk fantes , som indikerer at det må ha vært noe der før.


#7

Apostelen i Holmstadengen var rosenianer, han så like til Sverige fra kontorvinduet sitt, og han ble kritisert for å gjøre porten altfor høy og vid. Ja, kanskje trodde han at jorda ble skapt på 7 dager, men om han gjorde det eller så på skapelsesberetningen som et poetisk skrift, det betyr ikke så mye.

Uansett, hva som er viktig for meg, er den kreaturlige kristendoms fullendelse. Og den fant sted her, slik jeg ser det.


#8

Da har “kaptein” Epstein på lolitaexpressen tatt livet av seg i varetekten.


#9

Ja, dette er en alexandrinsk tankegang, kanskje kan noe slikt bli mulig en gang i framtida, når jeg ligger i jorda, hvis vi engang kan klare å bevege oss vekk fra vår cartesianske verdensanskuelse. Men skal vi det må vi i alle fall få vekk kapitalismen og få tilbake allmenningene, og husmannstroen var en sterk allmenning. Selv satser jeg på å trekke meg tilbake med kameraet så godt jeg kan den tiden jeg har tilbake på jorden, så får tiden vise om noe nytt kan reise seg fra asken? Kanskje må alt brenne helt ned først?


#10

Hva mener du med det? Bongard søkte da om 42 millioner for å utrede lommedemokratiet fra alle vinkler i 2014. Du kan jo høre om du kan få komme og lytte til ham hos Hardanger-akademiet. Kanskje forsøker jeg å komme selv?


#11

Altså kan man raskt avgjøre at “lommedemokratiet” er diffuse tanker om lokaldemokrati som påskudd for å motta subsidier. Kvalmt!

Om du tror du vet hva lommedemokratiet innebærer, så kan du vel raskt forklare hvem som skal organisere det, og hvordan innteker skal generelt hentes og brukes?

p.s. I Game of Thrones belønnet de sykelig grådighet med flytende gull…


#12

Good riddance, captain. Selv om de egentlig burde passa litt bedre på’n til han evt. fikk dradd noen fler sånne gjennom deres egen gjørme i rettssalen.


#13

Det er vi selv som skal organisere RID-modellen, inntektene henter vi fra naturen og vi bestemmer demokratisk hvordan inntektene skal brukes. Kort og godt et selveier-demokrati. Usmakelig at du rakker ned på Norges mest helstøpte fyr på den måten, en dårlig skjult taperstrategi.


#14

Begrepet kreaturlig er innstiftet av Auerbach, da han mente det var kollisjonen mellom det opphøyde i hellenistisk litteratur og det kreaturlige i judeo-kristen litteratur, som la fundamentet for den voldsomme kreative eksplosjonen i europeisk litteratur. På et vis finner vi en lignende parallell til denne hellenistiske/judeo-kristne spenningen i det gamle Toten, i skjæringspunktet mellom storbøndene og kirkas makt-kristendom etter Balkehøgda, i kontrast til dele-kristendommen til disse tidligere husmenn i steinrøysa her oppunder Totenåsen. Plutselig var de ikke lenger husmannsslaver, men brødre i Kristus, hvor de selv var prester, med egen sangbok, husmanns-apostel og musikklag i hver en grend. - PermaLiv


#15

Nettopp! Vindmøller og solpaneler nytter lite når man skal drive krig. Greit nok, noen små solpaneler til å lade batterier, kommunikasjonssystemer, mobiler o.l kan være kjekt å ha, men i det store og det hele er man helt avhengig av diesel, bensin og flydrivstoff først og fremst.

Så da er det bare å bruke eliminasjonsmetoden og se på hvem som mangler olja og energi generelt, så kan man danne seg et bilde av hvilke nasjoner som har størst interesse av kontroll i Midtøsten f.eks.


#16

Måtte noen forbarme seg over det fantastiske lille huset! Vanskjøtsel er sørgelig å se.


#17

Om du ikke ser motsetningen i sitatene ovenfor, så er det ikke håp. Du støtter bare enda en “L. Ron Hubbard” sitt snylteprosjekt.


#18

Det er kapitalismen som er snylteprosjektet, og vi som er her inne er det fordi vi ønsker å avskaffe dette snylteprosjektet. Du bare snylter på Steigans storsinn! Forresten er du godt beskrevet i Bongards bok.


#19

Alle trenger tilgang til naturens ressurser, og begrensa naturressurser har høg menneskelig verdi fordi de er begrensa. I mitt estimat er bruk og uttak av norske begrensa naturressurser verdt ca. 1 trillion kroner årlig. Det vil si ca. 200.000 kr per person, eller kanskje 100.000 kroner per person om vi trekker ifra utgifter til grunnleggende infrastruktur. Det er altså dette som kan sies å være den økonomiske verdien av norsk natur - 100.000 kr per person.

Kongeriket Norge henter inn ca. halvparten av sitt budsjett fra inntektsskatt, og bruker mesteparten på forskjellige subsidier til mindretallsinteresser. Om norske “L. Ron Hubbard” skal motta 42 millioner kroner til snyltedemokratiet, så mottar han 41,9 millioner kroner mer enn han fortjener. 42 millioner kan faktisk gi borgerlønn til 420 mennesker på ett år, eller til 42 mennesker i 10 år. Å prøve grave til seg 42 millioner kroner fra statskassa fordi man vil studere sine egne diffuse tanker om lokaldemokrati er en galskap og faenskap som provoserer meg så mye at det kanskje er best du bare holder kjeften din.

Jeg var i utgangspunktet vennlig med deg, men nå gidder jeg ikke å underholde ditt jævla bullshit ett sekund lengre. Om du ønsker å dyrke og snekre, så gjør det da vel. Men ser ut som det du egentlig ønsker er overføringer fra staten, slik at du kan fly til Venezia når det passer deg.


#20

Selvsagt ønsker jeg ikke å fly til Venezia, men å ankomme dette urbane underet med VENICE SIMPLON-ORIENT-EXPRESS: https://www.belmond.com/trains/europe/venice-simplon-orient-express/

Bongards tanker er på intet vis diffuse, og demokratimodellen hans er det beste alternativet vi har tilgjengelig. Rå og nådeløs individualisme der alle gjør sin egen greie, fører intet sted hen. Vi må organisere oss ifht. de forutsetninger vi har. Og da er inngruppa det vi må gripe fatt i, slik at vi kan ta kontroll over produksjonsapparatet i fellesskap. Så får vi regne ut hvor mye vi kan ta ut av naturressurser, og demokratisk bestemme hvordan vi skal fordele disse.

Nei, jeg arbeider for RID-modellen på si, ved siden av fotograferinga. Skulle gjerne ha dyrket og snekret, men det nytter ikke her, da himmelenga mi har gått til helvetet.