Nyheter MDTV Forum Om Doner

USAs marine trosset sjøreglene og kunne ha utløst krig


#21

Herlig tullete innlegg uten substans. Forklar meg hvorfor du kan dette bedre enn meg. Jeg har gitt en forklaring. Skjønner du ikke den har du intet fornuftig å bidra med til diskusjonen.


#22

Her er noen “faglige perler” fra din penn til egen underholdning:
• Noen som husker KMS Helge Ingstad? Den amerikanske marine har så dårlig ord på seg, at spørs om de har provokativ kraft.
Mrk: Skipssjefen var nordmann og det samme var navigatøren (e.anm)
• Ingen som sier det lenger - for sjømannskapet er outsourcet.
• Jøss - for ei tom og bråkete tønne.
• Våse er det du som gjør. Slik oppførsel gir ikke poeng her på sida. Og bruk noe bedre enn et kornete bilde som sannhetskilde.


#23

Gode ting kan aldri gjentaes for ofte. :wink:

Jeg har ikke prøvd å diskutere sak, for jeg er ut av stand til å følge argumentasjonen din, og da spiller det ingen rolle hva du hevder å vite. Spørsmålet er om du ønsker å bidra med fakta-opplysning og konstruktiv kritikk, eller om du bare slang innom for å føle deg litt mer prektig.

er ikke noe spesielt godt utgangspunkt, og fortsettelsen var ikke noe bedre…


#24

Beklager hvis jeg kom i skade for å tråkke menigheten på tærne. Men i den grad ditt hode klarer å absorbere kan jeg fortelle deg flg.

  1. Russeren hadde utvilsomt størst fart og kom trolig fra en vinkel 22,5 grader aktenfor tvers og vil med det ha vikeplikt.
  2. Amerikaneren hadde signalflagg som fortalte at fartøyet drev med helikopteroperasjoner. Andre fartøyer skal da utvise aktsomhet og ikke operere som fulle russere.
  3. Om russeren likevel kom fra en vinkel foren for 22,5 aktenfor tvers, så ville godt sjømannskap (som jeg beklager du ikke forstår hva er - men skitt au. Ditt problem) tilsi at han uten vansker kunne ha forandret kurs noe til babord (venstre) så kunne russeren passerte aktenom (bak) amerikaneren. Uansett er dette en russisk provokasjon og Steigan sin artikkel er tuftet på manglende kunnskap om kjøreregler til sjøs og manglende politisk orienteringsevne (fare for storkrig).
    Med dette beklager at jeg kom i fare for å bringe litt fornuft i til en tullete artikkel. Jeg skal også vokte meg vel for å “dette vilkårlig” innom “Steigan.no” hvor jeg åpenbart ikke er velkommen.
    God sommer

#25

Tråkk i veg - men ikke regn med at noen vil ta deg alvorlig. siden du så åpenbart er her for å blåse opp egen selvfølese.


#26

Etter bilder fra helikopteret å dømme, ser det ut til at vinkelen må være 30°-60° eller deromkring. Dette er nok en type manøver som er vanlig å provosere hverandre med både til lands og ti l vanns. Begge parter kunne nok vist mer aktsomhet. Grunnen til at det reageres, er nok at CNN uten videre legger skylden på det russiske fartøyet, uten å gå inn i den juridiske problematikken, og uten å forklare nærmere hva som skjedde.


#27

Det som ikke vises på det korte filmklippet er at amerikanerne foretok en brå kursendring når russerne nærmet seg, og at det var denne endringen som førte til kollisjonsfaren. Hadde ikke den russiske kapteinen foretatt en brå unnamanøver så hadde kollisjonen vært et faktum!


#28

Gunnar har åpenbart peiling, saklig er han også. Så er det slik at begge parter kunne opptrådt mer smidig i denne situasjonen.


#29

Siden kjølvannet viser noe annet på bildet antar jeg du har dokumentasjonen som jeg med glede tar til meg. Om nødvendig forandrer jeg gjerne syn på skyldspørsmålet.
P.s. Nei Johnny, videoen tatt fra det amerikanske fartøyet viser at dette var en ren provokasjon og russerne kunne passert aktenom USS Chanselorville eller ha dreid til styrbord lenge før det var fare for sammenstøt. Hadde russeren hatt gode hensikter kunne han forandret kursen til babord. Jeg melder meg ut før jeg ser en håndfast dokumentasjon på det motsatte.


#30

I seg selv ser man andre. Med dette sier jeg takk for meg til en som er uimottagelig for andre med et større vidsyn.


#31

Greit d, Gunnar - kos deg med å rope i skogen. Men skjer det virkelig, når ingen hører det? Hånstaur.