Nyheter MDTV Forum Om Doner

USAs «krig mot terror» har kostet en halv million mennesker livet


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/11/usas-krig-mot-terror-har-kostet-en-halv-million-mennesker-livet/

Av Pål Steigan. En rapport fra Watson Institute ved Brown University sier at siden USA startet sin «krig mot terror» i 2001 har mellom 480.000 og 507.000 mennesker blitt drept som følge av denne krigen. Dette gjelder krigene i Afghanistan, Irak og Pakistan. Krigen mot Syria, som USA er hoveddrivkrafta bak og krigen mor Jemen,…


#2

Gjø’kke no, så lenge de er goyim.


#3

Hva er det som er drivkraften bak alle disse krigene som USA fører ?
USA har tatt på seg rollen som ‘verdenspoliti’ , på vegne av hvem skal jeg ikke uttale meg om…
USA har jo fått et ‘godt’ rykte på seg etter første og andre verdenskrig , som ‘the good guy’…

USA har altså tesen ‘Krig for Fred’ .
Men er ikke denne tesen allerede begynt å bli tynnslitt , og spørsmålet er om tesen i det hele tatt fungerer .
Europa var jo lett å tvinge til fred for vi er jo av den mere kultiverte typen .
Men problemet er at USA har trodd at de kan overføre sin ‘suksess’ i Europa til hele verden.
De har ikke lært ennu at det ikke går ann .
De har fått sitt ‘gode navn og rykte’ til hodet og må læres at det går ikke ann å krige seg til fred .
En må rett og slett gjøre som Jesus , og snu det andre kinnet til hvis det skal bli fred i verden !


#4

Mellom 200 og 250 millioner mennesker ble drept i perioden 1900 - 2000 i kriger, revolusjoner og utrenskninger.
Fokus siste 70 år har vært på et omdiskutert anslag på 6 millioner Jøder drept i WWII.
Når skal vi begynne å fokusere på de over 200 millioner øvrig drepte, og hvem som har ansvaret for deres skjebner?

En rekke anerkjente Historikere har dokumentert Frimurerstyrte Zionisters inflytelse på følgende hendelser:

  • Den Franske Revolusjon
  • Spanske Borgerkrigen
  • WWI
  • Den Russiake Revolusjon og Lenin/Stalins utrenskinger
  • WWII inklusive “Holocaust”
  • “War against Terror”

Tiden er nå, etter min mening, inne til å avslutte fokus på “anti-semitisme”, og i stedet ta et seriøst oppgjør med denne mektige og hensynsløse mafiaen - før de drar igang WWIII.


#5

Svar: “Illuminatet”, hvorav de fleste er Frimurerstyrte Zionister, organisert gjennom organisasjoner som CFR, Trilateral Commission og UN, finansiert gjennom Internasjonale bankdynastier som kontrollerer US FED og de fleste av Verdens Sentralbanker, ut fra BIS i Basel.


#6

Hadde gleden av å lytte på dette foredraget av Professor Antony Sutton, Hoover Institution - Stanford University tidligere i dag

Antony C Sutton 1976 Lecture Full Length

Blir litt klokere, dag for dag.:face_with_raised_eyebrow:
Det som imidlertid bekymrer meg, er at det er kommet såpass lite nytt de siste 30 - 40 årene, at vi er tvunget til å lytte til akademikere fra 1960 - 1980, for å kunne danne oss et bakteppe, for det som skjer i dag!


#7

#8

Vi bør kanskje ikke ta slike rapporter for bokstavelig, ettersom det i Irak alene er anslått langt høyere tall. Pålitelige kilder er vanskelige å finne siden den førende krigsmakten bevisst sluttet å telle innfødte lik, men om man legger til en million eller to, får man sannsynligvis et riktigere tall. I kommentarfeltene andre steder til denne nyheten, mer enn antydes det at rapporten er et bestillingsverk for å pynte på virkeligheten.


#9

Kikket litt på denne av en ungarsk forfatter, og den ligger som google bok.
Du kan jo se på innholdsfortegnelsen.
Equals and more equals


#10

Takk skal du ha Gatekeeper.
Innholdfortegnelsen sier det meste.
I dag ble denne boken fjernet fra Amazon.
“Judaism´s strange Gods.”, av Michael Hoffman.
Originalen er nå ikke lenger tilgjengelig…


#11

Det er da ingenting i mot hva “krigen mot narkotika” har generet. Aldri har de klart å bringe kampen nærmere hjemmet, og aldri har det gitt så mye inntekter å holde unna demokratisk oversikt.


#12

Anthony Sutton om Skull and Bones:


#13

Without Cocaine from Columbia, and Heroin from Afghanistan, the banking system would collapse - which is going to happen anyway, but later!


#14

Ja , det er iallfall et faktum at fri’murerne’ og jødedommen har det det til felles at de skal ‘mure’ opp igjen det tredje tempelet i Jerusalem…
Alle ritualene i fri’mureri’ har med dette å gjøre.
Om det er det indre tempelet , eller om det er konkret bokstavelig…ja , så har frimureri og jødedommen det samme mål.
Og , oppbygginga av tempelet har også med messias profetiene å gjøre , og , ja , da skal hele verden ledes av en messias…

Ja , det kan ligne litt på *Krig for Fred’…


#15

Interessant og viktig det du skriver.
Det er jo profetert om en falsk Messias som skal sette seg i templet og utgi seg for å være Gud.
Det meste i de store linjene er alt kjent. Antall dager han skal få holde på, tilsvarer 3 og et halvt år.
Friedrich Engels brukte tiden på slutten av livet til blandt annet å prøve å se inn i framtiden på grunnlag av profetiene, som man kan lese i marxistarkivene.
Grunntekstordet “naos” henviser til den indre delen av en konkret bygning, men er også brukt metaforisk.
“Let no man deceive you by any means: for that day shall not come, except there come a falling away first, and that man of sin be revealed, the son of perdition;
Who opposeth and exalteth himself above all that is called God, or that is worshipped; so that he as God sitteth in the temple ( naos ) of God, shewing himself that he is God.”
Ordet (naos ) =gresk ord som betyr flere ting, også tempelbygning, og etymologien betyr " å bo".2Thes 2:3-4 King James Version.


#16

Ja , den falske Messias må jo være ‘han’ som advokaterer ‘Krig for Fred’…
Det blir jo ingen ekte fred av slikt.
Tusenårsriket er jo et fredsrike som skal vare i tusen år…
Tror eneste vei er å snu det andre kinnet til , slik som Jesus sa.


#17

Kan denne videoen med L.A. Mazulli, som omhandler “The Spear of Destiny” være av interesse?
Intervjuet er en oppfølging av en episode i History Channel.
Er innholdet korrekt, snakker vi om en av Bibelens profetier som kommer til å bli realisert.


#18

Ja , for de som ikke vil tro at de fleste ritualer i frimureri handler om å gjenoppbygge tempelet , de kan lese denne boken av Sverre Dag Mogstad.
Det er ingen spekulativ bok , men en realistisk bok.
F.eks ; Ritualet , der en skal legge seg i en kiste , er til minne om en av arkitektene i tempelet som ble drept.
Hele tiden blir det henvist til å ‘mure’ opp igjen et tempel.

https://bokelskere.no/bok/frimureri-mysterier-fellesskap-personlighetsdannelse/148056/


#19

Det som er sikkert, er at jeg har hatt det fryktelig gøy de siste årene- etter at jeg ble kjent med boka.

Det må bli Nick Cave igjen: