Nyheter MDTV Forum Om Doner

USAs imperium synker fort

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/04/usas-imperium-synker-fort/

Økonomien i USA er i dårlig forfatning. Landet har en gjeldsbasert økonomi, og har knapt hatt noen reell vekst siden finanskrisa. Det aldrende imperiet taper for Kina på stadig nye fronter, og er helt besatt av militære eventyr, som det aldri vinner, men som har ført til en ytterligere forverring av statens økonomi. Jon Hellevig,…

5 Likes

Garob om spelet: permaliv.blogspot.no/2016/11/garob-om-spelet.html

Steigan skriv:

Kapitalismen som system er gjeldsbasert.
Uten gjeld vil ikkje investeringar vere moglege.

Investeringar er pengar som kjem til verda med forankring i ei forventing om framtidig avkasting.
Dersom denne avkastinga uteblir, kollapsar systemet.

Vi lever i den industrielle-finansielle epoken.
Det finansielle heng saman med det industrielle som siamsesiske tvillingar.

Dette er i sum eit pyramidespel.
Alle pyramidespel kollapsar.

Kina sin økonomi er også gjeldsbasert.
Kva gjer Kina når pyramiden kollapsar?
Det vil bli historia sin dom over kva system eigentleg Kina er.
Brukar dei kapitalismen som metode, for å bygge opp eit industrielt system, vel vitande om at det berre er eit tidsspørsmål før det kollapsar?
Så spørs det: Har kapitalismen som metode sett så tungt preg på dei sosiale relasjonane at Kina også kollapsar når kapitalismen gjer det?

All industriell verksemd møter før eller seinare på lova om det minkande utbytte.

Det vil også vere tilfelle for eit eventuelt sosialistisk system.
For kva dag som går vil vi ha mindre å rutte med.

Eg ser med spenning fram til del 2 om gjeld…

1 Like

Flott! Det flotte med InnGruppe-Demokratiet (IGD)er at det ikke har penger, men inngruppa, som limet som binder samfunnet sammen. InnGruppe-Kraften (IGK) er sterk nok til å møte naturloven om minkende avkastning med påfølgende entropi.

IGK er det eneste Gail Tverberg ikke har forstått, men det er heller ikke så rart, da humanetolog Terje Bongard trolig er universets første intelligente skapning som har forstått hvordan å benytte denne kraften til å bygge en varig sivilisasjon.

-Vårt ansvar for å ta velferdsmodellen opp til neste nivå: http://permaliv.blogspot.no/2017/11/velferdsstat-20.html

Eg set pris på ditt engasjement for å finne alternativ til vårt rådande system!

Men vil også tillate meg å helle litt malurt i begeret:
Det kan vere temmeleg tungt å vere i opposisjon i ei “innegruppe”…

Då er du plutselig ikkje med “oss” lenger, men med “dei andre”.

Boliviansk ordtak:

“Liten landsby, stort helvete”.

2 Likes

Takk for knallbra ordtak fra Bolivia! Dette kommer jeg til å ta med meg videre i mitt arbeid for de Chapinske lommetunene, hvor vi nå kanskje får Norges første eksemplar ved Mjøsa på Toten: http://permaliv.blogspot.no/2018/01/tunfellesskap-i-nordlia-ved-mjosa.html

Ingen tvil om at livet i inngruppa byr på sine utfordringer, og hvordan Bongard tenker seg det hvis man blir frosset ut som et UTGRUPPESTRÅMANNSMONSTER, om det f.eks. kan være mulig å bytte inngruppe, vet jeg ikke. Ikke tror jeg det er mulig å spørre ham for tiden heller: permaliv.blogspot.no/2018/02/terje-bongard-med-ny-sparringpartner.html

"Reposter min introduksjon til Bongards siste radiointervju, da det har blitt helt stille fra karen. Han responderer ikke på fb eller andre steder. Har han igjen, etter blomstringen i Tranas studio, blitt grepet av svartsinn og isolert seg i den mørkeste avkroken av insekts-kjelleren på NINA?

Verden er full av synsere, som pynter seg med de flotteste påfuglhale-meninger om alternative samfunn. Men, som Bongard har poengtert mang en gang, MÅ en alternativ modell ha sitt grunnlag i våre følelsesorganer. Derfor er det KUN RID-modellen som er vårt håp."

Det vil uansett hjelpe med en opplysningsrevolusjon om evolusjonspsykologi: http://permaliv.blogspot.no/2017/11/opplysningsrevolusjon-om-menneskenaturen.html

Vi må imidlertid huske at et svært viktig poeng med IGD er filtreringen gjennom inngruppene av de som vi sender oppover i RID-hierarkiet, som er illustrert her: http://www.resilience.org/stories/2013-12-11/can-bytes-save-the-future-the-money-value-delusion/

I dag finner vi stadig flere narsopater dess høyere oppover i hierarkiet vi kommer. Med RID-modellen har Bongard forsikret meg om at narsopatene kommer til å ende opp som bunnfall!

Etter WW2 hadde USA en dominerende internasjonal økonomisk posisjon. Men dette begynte å endre seg. I 1970 nådde USA toppen av landets oljeproduksjon (inntil fracking 45 år senere endret på dette). Etter 1970 ble USA veldig avhengig av oljeimport, dette var noe helt nytt for USA. Deretter fulgte oljekrisen på 1970 tallet. På 1970 tallet fikk USA tvunget igjennom en avtale med Saudi Arabia som bla gikk ut på at Saudi Arabia skulle selge all olje i dollars (til en moderat pris) og at en del av overskuddet til Saudi Arabia fra salg av olje skulle plasseres i USA bla gjennom kjøp av statsobligasjoner i USA. Dette betyr i praksis handelsubalanse og oppbygging av gjeld på tvers av land.

Det som skjedde kan også tolkes som en maktkamp mellom USA og Saudi Arabia hvor Saudi Arabia kontrollerte verdens oljepris (etter 1970) og hvor USA kontrollerte verdens rentenivå. USA økte rentenivået til hele 20%. Dette førte bla til en stor gjeldskrise i mange u-land, og gjorde at u-landenes oljeforbruk fallt og dette tvang Saudi Arabia til å sette ned oljeprisen (oljepris er en veldig viktig faktor i økonomien, noe som ofte blir undervurdert).

Varofakis har beskrevet hva som skjedde i USA på denne tiden. Det høye rentenivået i USA tiltrakk seg investeringer, og ledig kapital fra hele verden ble plassert på Wall Street i USA (Varofakis kaller Wall Street for den globale støvsuger). Dette bygde opp Wall Street til å bli et ledende internasjonalt finanssentrum. USA har i 40 år hatt et høyere rentenivå enn andre land i verden.

Dette høye rentenivå skapte imidlertid problemer for USAs eget næringsliv. Iflg Varofakis var dette årsaken til at lønnsnivået på 1970 tallet ble fryst fast i USA (dvs ingen reallønnsvekst for folk flest etter 1970-tallet). Lavere lønnsutgifter for bedriftene kompenserte for det høye rentenivået iflg Varofakis. Men mye av utgiftene på statsbudsjettet i USA ble til gjengjeld lånefinansiert. Og deler av statbudsjettet ble også finansiert gjennom nytrykte penger fra Federal Reserve (altså i praksis gratis penger).

Resultatet var at USA ble den dominerende økonomien i verden. Og en verden hvor det ble etablert handelsubalanser og gjeldsoppbygging på tvers av land (noe som bla Keynes hadde advart kraftig mot). Man kan si at kjernetrekket ved nyliberalismen har vært storstilt lånefinansiert konsum (i tillegg til en moderat oljepris). Og dette med storstilt gjeldsoppbygging på tvers av land (og også internt i land) kan man si bestemmer strukturen i dagens globalisering. Det betyr at gjeldsnivået i økonomien må økes i alle evighet for at systemt skal være i balanse (altså hvor forbruk=produksjon). Internasjonalisme kan man vel si er et system med internasjonale handelbalanser, mens globaliseringen derimot betrakter verden som å være som et enkelt land med en svak sentralregjering og hvor markedskreftene i veldig stor grad rår. Å tro at et slikt system som dette skal være stabilt i all evighet er som å tro på julenissen.

4 Likes

3 Likes

Den australske økonomen Steve Keen viser at ikke bare må gjelden øke for å holde hele dette skuespillet gående, men den må også øke ekspotensielt. Derfor går det ikke mer enn måneder før enda en trillion er lånt av Fedreal Reserve, som tross navnet verken er føderalt eller har reserver.
Keen i Trondheim i 2008 : https://youtu.be/GcEX-quGAH0