Nyheter MDTV Forum Om Doner

USAs imperium synker fort (3) – vil det ta verden med seg i avgrunnen?


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/04/usas-imperium-synker-fort-3-vil-det-ta-verden-med-seg-i-avgrunnen/

I juni 2017 publiserte Pentagon en rapport med tittelen At Our Own Peril: DoD Risk Assessment in a Post-Primacy World. Rapporten beskriver hvordan USAs makt forvitrer og svekkes, slik at landet «ikke lenger kan stole på å ha en uangripelig posisjon som er dominerende, overlegen og gir det overtaket det nøt godt av de første…


#2

Amerika er på veg inn i en mørk middelalder, og vil dra resten av verden med seg inn i historiens første globale mørke middelalder. Hvordan dette kan forløpe har J.M. Greer beskrevet, mannen som forutså Trumps seier.

-A Review of Two Books by John Michael Greer: Dark Age America and The Retro Future: http://www.resilience.org/stories/2018-02-15/review-two-books-john-michael-greer-dark-age-america-retro-future/

Men selv i den kommende mørke middelalder kan det være håp for de som vender om i tide og tar til seg retrovasjonen.

A glimpse into how this might work out in practice can be gleaned by reading Greer’s 2016 novel Retrotopia (reviewed by me here). Set five decades from now in a nation known as the Lakeland Republic—which is located in what is currently the American Upper Midwest—Retrotopia paints a picture of what life could be like if citizens were allowed to decide democratically what level of infrastructure they were willing to support with their taxes. This approach has yielded fantastic dividends for the Republic. At a time when most other nations within the former contiguous United States are economic basket cases because of their continuing commitment to growth and innovation, the Republic is flourishing due to its decision to pursue “retrovation.”

Selv arbeider jeg beinhardt for å pense Norge inn på et retrovativt spor til framtiden, og har nå håp om igjen å få liv i Kvernene ved Kvernumsstrykene på Skreia, hvor gården Fossemøllen lå og mine forfedre bedrev industrivirksomhet: http://permaliv.blogspot.no/2016/10/bevar-kvernum-for-kvernene.html

Det er også slik at Norges svar på Wendell Berry, den store, kristne rurale filosofen, hold til i grenda mi, på Holmstadengen, nabobruket til Grythengen etter Olterudelva. Den lutherske reformasjonen nådde sitt høydepunkt her, ikke kun gjennom de fantastiske allmenningene som blomstret over Totenåsen under Totenåsens apostel M.J. Dahl, men også fordi han bedrev sitt jordbruk på en alle måter forbilledlig måte her i steinrøysa oppunder Totenåsen. Slik syntetiserte ikke kun Dahl kristendommen som en delekultur, men også som en bærekraftig jordbrukskultur.

Unknown to most, there has long been a very strong environmental & ecological consciousness that was central to the Abrahamic faith traditions (Judaism, Christianity, and Islam) from their very inceptions – especially given their emergence within the context of a premodern world. There is constant reference made to nature & natural phenomena as the quintessential hallmark of proof for the existence of The Divine, serving as a means of remembrance and reflection for the human being. Its view of nature was also borne from an understanding that emphasized the importance of living an ethical existence in which the truth of one’s quality of character was reflected in how it dealt with “the creation”. Unfortunately, this central aspect of religion has been largely forgotten, forsaken, or dismissed as no longer being of importance or relevance in the midst of a time where the world has been reconfigured and shaped by an industrial consumerist cosmology made possible by a wholesale repurposing of the natural world to create – and sustain – its infrastructure and ability to function.

The tragic altering of these traditions has been, to put it bluntly, an unmitigated disaster on a variety of levels. Many familiar with the current crisis in Islam, particularly, would say that it is rooted in a profound ignorance of its epistemology and cosmology, a complete upheaval of its intellectual tradition resulting in something unrecognizable in light of the vast majority of its history.

-ZAYTUNA COLLEGE (USA) HOLD ITS FIRST PERMACULTURE DESIGN CERTIFICATION COURSE: https://permaculturenews.org/2018/04/18/zaytuna-college-usa-hold-first-permaculture-design-certification-course/

Dessverre har grenda mi forlatt sin misjon som et ruralt forbilde på bærekraftig abrahamittisk landbruk, og nå nådd et lavmål med det nye pumpehuset nedenfor Grythengen, grendas velkomstsportal!

http://permaliv.blogspot.no/2012/07/lycka-i-teknologins-rike.html


#3

Det beste er jo at folk flest ikke klarer å ta dette innover seg. de går rundt å later som alt er bra, noe som gjør at fallet får en veldig brå slutt for de aller fleste. Dette er det en historieløs skole forbereder barna våre på i dag.


#4

Skolen skal bare bygge boksen våre foresatte vil vi skal tenke i, den forberedte ikke oss, og den forbereder ikke barna våre. Avhengighet er målet, ikke selvstendighet.


#5

Enda en spiker.
Russerne er klare for å droppe SWIFT: https://www.zerohedge.com/news/2018-04-17/russia-ready-possible-swift-cutoff-debt-sale-ban


#6

Pengersystemet er sentralt nå og før… Hvor er den offentlige debatten og kunnskapen;)


#7

“Imperier har det ikke med å avvikle seg selv på fredelig vis…”
Ikke helt enig der, vi HAR et eksempel på et imperium som avviklet seg selv, relativt og overraskende fredelig : Sovjetunionen.
Om man velger å se bort fra den imperialistiske aggresjonen mot Afghanistan, nederlaget og den etterfølgende krisa, så unnlot i allefall USSR å legge hele verden i grus, noe de kunne ha gjort med letthet.
Det burde være av interesse for flere å undersøke hvorfor dette skjedde, og hva de underliggende økonomiske mekanismene egentlig var, og ikke bare akseptere overflatiske amerikanske røverhistorier omkring denne skjellsettende hendingen som ikke minst Steinfeldt har stått for, og som nå perpetueres av Bogen, en overraskende grov Kald-kriger, med tanke på at han knapt har opplevd noen kald krig i voksen alder.


#8

Sovjetunionen braut saman på grunn av press frå motparten USA, mellom anna, og samanbrotet i 1991 vart grunnlaget for det “einsidige imperiet” som vart definert av president Bush sommaren 1990, og som har rede verda som ei mare i alle år etterpå. Når det er sagt, var ikkje alle samanbrot i aust like fredelege: Romaniarevolusjonen var snøgg, men blodig. Jugoslavia braut saman med borgarkrig som konsekvens, og det heile kulminerte i flatbombing av det som var att (Serbia) i 1999.


#9

Du kan ha et poeng der. Det som skjedde var nok det at ledelsen i Sovjet innså at veldig mange av Sovjetunionens problemer var selvforskyldte. Sovjet manglet feks ikke naturressurser. Krigsdeltakelsen i Afhganistan var selvforskyldt selv om USA var med på å fremprovosere krigen i Afghanistan ved å gi våpen til Muhajedin (og det skjedde før Sovjet invaderte Afghanistan) og med den hensikt å påføre Sovjet et Vietnam. På den tiden foregikk det økonomisk krigføring mot Sovjet hvor bla Norge var en viktig aktør. Ronald Reagan tvang Norge til å åpne Troll-feltet for gassutvinning og tvang samtidig europeiske land til å kjøpe (realtivt dyr) gass fra Norge istedenfor fra Sovjet. Eneste militære mottiltak Sovjet kunne ha gjort var vel å bombe Troll-feltet.

De økonomiske utgiftene til USA er nå så gigantisk store slik at disse utgiftene kan fullstendig undergrave USAs økonomi om noen ganske få år. Tiden er ikke på USAs side for å si det slik når det gjelder den økonomiske situasjonen for USA. Jo flere kostbare lokale kriger som USA deltar i rundt omkring i verden, desto raskere vil sammenbruddet komme og spesielt hvis disse krigene trekkes ut i tid slik vi har sett fram til nå. (En krig med feks Iran ville ha blitt veldig kostbar for USA og kunne ha satt hele Midt-Østen i flammer). Og USA kan ikke regne med at Kina fremover vil være villig til å kjøpe statsobligasjoner i USA for å finansiere bla USAs militærapparat. Det er vanskelig å skulle gå til krig mot Kina fordi Kina slutter å kjøpe statsobligasjoner i USA eller fordi Kina betaler med yuan ved kjøp av olje. USA lever over evne, forbruket i USA er større enn produksjonen i USA. En krig med Kina ville bla ha ført til at varestrømmen fra Kina til USA ville ha stoppet opp. En krig med Russland eller Iran ville trolig ha kastet Europa ut i energimangel (men det siste bekymrer kanskje ikke USA). Det er mulig at Russland og Kina håper på at tiden er på deres side og at det å vente (som en strategi) fører til at USA går konkurs uten at USA kan gi Russland og Kina skylden for en slik konkurs. Men det man kan få er en voldsom krig i bla Midt-Østen.


#10

Jeg skal foreta en kvalifisert gjetning. Forandledningen er dette: Bill Clinton er først i Danmark og holder taler, deretter i Norge. VG prøver å dekke til så godt de kan ved å skrive at han besøker familie.Tidligere var disse talene en måte å samle inn penger til Clinton foundation der formålet var å kjøpe seg innflytelse samtidig som pengene for eksempel kunne gå til krigføring i Syria.
Jeg tipper at Clinton nå førsøker å få Erna til å gi enda mere til det fallittpregede fondet, som nå er på familiens hender, men som nok vil bli etterforsket i fremtiden. En annen mulig vinkling her er at Clintons holder på å¨gå konkurs. Hva tar han for disse talene sine?


#11

Det kollapsande imperiet må framfor alt hindre at befolkinga skjønar kva som er på gang.
Altså må media einsrettast til å berre gi den “rette” fortellinga om verda.

Nett slik det skjedde i Tyskland under Nazismen.

Her er eit uhyre interessant intervju med Mark Crispin Miller, professor of media studies at New York University, om øydelegginga av amerikansk media.

Det er heilt maktpåliggande å stoppe all informasjon som går mot det bildet imperiet vil at vi skal ha.
Intervjuar er Chris Hedges, journalist i New York Times frå 1990-2005, vinnar av bla. Pulitzer prisen for gravande journalistikk.

Dette intervjuet må ein berre sjå, om ein skal forstå kva som er på gang hos oss, her i Det 4. Riket.


#12

MILITARISMENS FASCISTISKE SANNHETSMINISTERIUM

Det er multinasjonal militarisme som skaper samtidens virkelighet. Det er eierne av det globaliserte militære kompleks som styrer “Sannhetsministeriet”. CIA, Pentagon og koalisjonspartnere i den vestlige multinasjonale dyp-staten er “sannhetens” premissgivere.

Hva som tidligere var offentlige, statlige funksjoner, har i stadig større grad blitt privatiserte tjenester, som fungerer i henhold til kapitalismens politiske ideologi. De vil alltid konkurrere om “sannheten”, for å bli størst, sterkest og dominerende i markedet. Det er krefter som via PR, reklame og lobbying skaper egne “sannheter” for økonomisk vinning. De har kommersialisert krig og opprustning, og definert det som et gigantisk marked for sine industrikapitalister og finanskapitalister.

Folkets demokratiske sannhet er fiende av den kommersialiserte militarismens “sannhet”. Derfor utsettes folket for økende overvåkning og undertrykking av ytringsfrihet og protest. Løgnaktig propaganda anvendes skruppelløst for å skremme folket til lydighet og underkastelse for militarismens kommersialiserte “sannheter”.

Militarismen representerer sammensmeltingen av politisk makt og økonomisk makt på høyt nivå. Blant en fåtallig, men ekstremt rik elite. Den beste benevnelse av dette er: “Globalisert industrikapitalistisk og finanskapitalistisk fascisme”.

Sosialisme er løsningen. Folket må ta den politiske styring, og ta tilbake de offentlige og offisielle funksjoner som har blitt privatisert av fascismens krigerske kapitalistiske aktører. Vi kan ikke la de såkalt frie markedskrefter definere krig og elendighet som et marked for en fåtallig elite, som søker økonomisk vekst og profitt for seg selv på alle andres bekostning.

Ekte sosialdemokrati er revisjonismens metode for å gjenvinne folkets demokratiske styring bit for bit. Det er en fredelig løsning. Klarer vi ikke det er revolusjon eneste virkemiddel for folket, og det er ingen fredelig løsning. Det har historien vist oss gjentatte ganger.

Det er velgernes utfordring å skille ekte sosialdemokrater fra de falske sosialdemokrater vi har fått mange av. I Norge har Ap blitt falske sosialdemokrater. Det skjedde da Ap slo seg sammen med høyresiden for å innføre EU-overformynderi av nordmenn og nasjonen Norge. Geir Ivar Jørgensen


#13

Er ingen vits i å analysere det store bildet. Desverre. Som de våkne vet er det 1%èn i USA som styrer dette slutt showet, å de har vel bevist mange ganger at de ikke bryr seg om annet en egen makt og penger. Vi trenger fysiske reaksjoner av masser av mennesker. Er null poeng å snakke på dette viset, fordi det må i så fall antas at vi lever i demokrati. Historien gjentar seg del * * *. Mennesker som tror deres rasjonalisme overgår deres natur del * * * …


#14

Ikke mange år siden mine kontakter helt på topp i Norsk Bank og Finansmiljø motstridende måtte innrømme at Verdens Sentralbanker er privat eiet, innklusive US FED.
For min del husker jeg, at jeg solgte et datanlegg til Norges Bank A/S på tidlig 90-tall. Banken er senere bltt Statlig, men det har ikke lykkes meg å finne oppgaver på hvem de tidligere aksjonærene var, eller avtalene som ble inngått ved overdragelsen.
Ville, for min del bli ganske overrasket, dersom kontrollen, inklusive Oljefondet, ikke ligger i BIS.


#15

Ja og det er et kredittbasert kasino som bygger på tillitten at private aktører skal opprettholde verdi på fiat valutaen. Det i en situasjon der korthuset er på vei å rase da det nå blir monetær konkurranse. Det blir et eller flere nye monetære system asap som denne blogg skriver om der renten ikke kommer å vare nære null og der man ikke kan skape penger ubegrenset. Jeg repeterer meg selv gang på gang men f… det blir hinsides stygt.Og MSM er stille…


#16

Det kan fort være at det ikke går under med et smell, men med en twitter.


#17

Hele greia med olje-fondet er jo å knytte oss nærmere ondskapens akse.
De har gjort med oss, som med araberne. I bytte mot at de kan styre olje-prisen, har vi tatt i mot dollar. Siden de er ubrukelige i Norge, må de enten “lagres” eller brukes til å betale for utenlandske ting og folk.
Olje-fondet er i praksis “dumme” penger, det vil si penger der avstanden mellom de som eier pengene og de som forvalter dem, er stor nok til at sistnevnte trygt kan ignorere førstnevnte.
Hva kan vi gjøre hvis Goldman Sachs misbruker våre midler? True med å bombe dem?


#18

Man kan fundere på hvilke konsekvenser et økonomisk sammenbrudd i USA vil få for Norge. Et slikt sammenbrudd ville nok begynne i form av en gedigen finanskrise i USA tipper jeg. Norsk bankvesen og europeisk bankvesen er integrert med bank og finansvesenet i USA. Og etter det jeg forstår så er norske kroner (NOK) basert på US dollars (og US dollars kan betraktes som igjen å være basert på olje). US dollars kan bli tilnærmet verdiløse ved en slik krise. Det ligger an til at alt dette vil skape store problemer for norsk bankvesen og for norsk økonomi (og de som feks har formue eller gjeld i utlandet kan enten bli ruinert eller få økt rikdom). Michael Hudson regner med at en ny finanskrise vil kunne føre til at det norske oljefondet blir halvert i verdi. Og hva vil skje med norsk eksport og import? Norge har både stor import og stor eksport og er veldig sårbart for svingninger i verdensmarkedet. I en økonomisk krise kan kinesiske bedrifter ta innersvingen på andre lands industri og bedrifter ved at Kina devaluerer sin valuta. Dette vil kunne trigge veldig mye destruktiv konkurranse og føre til omfattende proteksjonisme i verden. Og hva vil skje med euro og EU-systemet ved et slikt sammenbrudd i USA? Det ser ut som EU ikke har noen indre vekstimpuls og at EU er veldig avhengig av økonomisk vekst i USA, Japan og Kina for å oppnå egen økonomiske vekst. Kollapser EU forsterker det igjen problemene for Norge. Selv om vi skulle slippe unna krig så slipper vi ikke unna økonomisk kollaps.


#19


#20