Nyheter MDTV Forum Om Doner

USAs imperium synker fort (2)


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/04/usas-imperium-synker-fort-2/

I forrige artikkel pekte vi på at USAs økonomi er tungt basert på gjeld og at det knapt har vært noen reell vekst i økonomien siden 2007. Disse store problemene dekkes over gjennom kreativ regnskapsføring og direkte manipulasjon med statistikk. USA har kunnet betale sine enorme militære utgifter gjennom å trykke gjeldsbevis som utenlandske kreditorer…


#2

En ting er at militærindustrien eies av og beriker 0,1-prosenten i USA. Enda verre og mer uhyggevekkende er hvor stor del av økonomien i USA den formodentlig utgjør, direkte og indirekte, og dermed hvor stor del av befolkningen som er «avhengige» av denne delen av økonomien. Utsiktene til at USA skulle kunne tenkes å gå med på reelle gjensidige nedrustningstiltak vil jo være omvendt proporsjonale med rustningsindustriens reelle betydning for økonomien. Finnes det seriøse beregninger over hvor stort omfang den «militære» del av økonomien - basert på troverdige avgrensningskriterier - har i USA, og er de tilgjengelige? Jeg tror slike oppgaver vil gjøre diskusjonen mer realistisk og interessant.


#3

USA har et ganske stort underskudd på handelsbalansen med Kina. Årlig import av varer fra Kina ligger på rundt 500 milliarder dollars (mens USAs eksport til Kina av varer ligger på bare rundt 100 milliarder dollars). Vi snakker her om import av ganske billige varer fra Kina. Man skal huske på at vekslingskurs og prisnivå i Kina ligger veldig lavt. Skal USA selv produsere disse varer fra Kina vil det koste mye mer enn 500 milliarder dollars. Kanskje det vil koste 4-5 ganger mer å produsere disse varer i USA enn i Kina, dvs en kostnad på inntil 2.500 milliarder dollars (2,5 trillioner dollars). Skal USA produsere disse varer selv må trolig også infrastruktur i USA oppgraderes (kanskje for så mye som 1 trillion dollars). På sikt vil Kina uansett ta seg bedre betalt for sine produkter slik at alle land som i dag importerer fra Kina kan på sikt få seg en stor overraskelse i form av kraftig prisstigning på importerte varer fra Kina (hvis ikke verden i mellomtiden klarer å finne seg en helt ny lavkost produsent til erstatning for Kina).

Det blir spennende å se om USA kommer til å oppleve en myk landing elller om det blir en skikkelig hard landing. USA er nå selvforsynt med energi og mye annet, og bør i utgangspunktet ha en bedre sjanse enn feks Europa til å kunne bli mye mer selvforsynt.


#4

ET IMPERIUM BYGGET PÅ KAPITALISMENS MEMER, MYTER OG LØGNER STÅR FOR FALL

Det politiske regimet i USA må være det mest korrupte regime i verden. Sponsing og smøring av politikere er satt i system, og skjer uten at noen bryr seg. Trump sa han skulle bekjempe denne “sumpen”, men han har istedet flyttet sumpen inn i Det Hvite Hus.

Den egentlig sørgelige forfatning det amerikanske samfunnet befinner seg i er godt kjent. Det er bare et tidsspørsmål når det rakner for alvor. Derfor er det mange i verden som søker å frigjøre seg fra avhengigheten til Petro-Dollar og amerikansk økonomi. Kina og Russland er av dem som har kommet lengst i akkurat det.

Norge burde også gradvis gjøre seg uavhengig av USA og deres underbruk EU i Europa. Det eneste USA har igjen er sin militarisme, og den utøves bl.a. via NATO. Den bindingen burde også Norge skape avstand til.


#5

På Puerto Rico sliter de fortsatt med å få fiksa strømmen, et halvt år etter Maria.

Å se nærmere på hvordan de to naboøyene Cuba og Puert Rico håndterte uværet i høst. Her bør forskere kjenne sin besøkelsetid.


https://www.usnews.com/news/national-news/articles/2017-11-29/hurricane-maria-deaths-in-puerto-rico-could-surpass-1-000