Nyheter MDTV Forum Om Doner

USAs handelskrig mot Kina avblåst inntil videre

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/05/usas-handelskrig-mot-kina-avblast-inntil-videre/

Av Pål Steigan. Etter at Donald Trump har lagt opp til det som kunne blitt en fullskala handelskrig mellom USA og Kina var det ventet ei opptrapping av tiltak og mottiltak. Men de to forhandlingsdelegasjonene har blitt enige om våpenhvile inntil videre. Hardlinerne på begge sider er kritiske. USAs handelsunderskudd med Kina er rekordstort, nemlig…

Man kan lure på om en del av tallene referert til her er helt riktige:

At an aggregate level, US consumer prices are 1 percent - 1.5 percent lower because of cheaper Chinese imports. The typical US household earned about $56,500 in 2015; trade with China therefore saved these families up to $850 that year

Hvis all import fra Kina til USA hadde blitt erstattet med tilsvarende produkter produsert i USA, så hadde altså befolknings utgifter til konsum måtte øke med 1 - 1,5%. Familiene i USA hadde da fått en ekstra utgift på $850 i året. Hvis det feks er 100 millioner familier i USA så er beløpet på totalt rundt 85 milliarder dollars, mens handelunderskuddet er på 337 milliarder dollars i året (og handelsunderskuddet med varer er på rundt 500 milliarder dollars i året). Man skulle tro at det var mye billigere enn dette å produsere varer i Kina enn i USA (når man tar hensyn til vekslingskurs og lønnsnivå i Kina, men nå er jo lønnsnivået i USA ganske lavt - samtidig som statsbudsjettet i USA delvis finansieres gjennom å låne og å trykke penger).

Det ser ut som utgangen på handelskonflikten mellom USA og Kina i denne omgang resulterer i at Kina importerer mer fra USA. Dette er selvfølgelig ikke en generell løsning for å utjevne handelsubalanser i verden, løsningen gjelder altså kun for USA.

Jeg får litt vondt både det ene og det andre stedet, av dette.

" den billige importen fra Kina har gjort privatøkonomien en god del lettere for millioner av amerikanske familier."

Jaha…? Tenke, tenke, tenke… Om USA hadde laget disse varene, selv, hvor mange flere amerikanere hadde vært i arbeid? Hvor mye bedre hadde deres privatøkonomi da vært? Trump har egentlig gjort det helt riktige, ved å starte en handelskrig. En partner kan ikke snylte på den andre, i uendelighet. Det minner om en av karakterene i en bok jeg leste, av Tom Clancy, for en haug med år siden. Japan startet en virkelig krig mot USA, pga en handelskrig, fordi de synes de fortjente det overskuddet på handel de hadde, med USA.

Når man vurderer prisen på kinesiske varer i USA, så må det tas i betraktning at importørene ønsker en “viss” profitt. Deres årsak til å produsere i Kina er ikke altruisme eller ønsket om et nullsum-spill.

Det ser ut som prisen på kinesiske varer i USA kan ligge noe slikt som 10-20% under den prisen som amerikanske produsenter kan klare å produsere de samme varene for i USA.

Jeg regner med at profitten på kinesiske varer i USA er ganske enorm pga lave lønninger i Kina og pga lav kinesisk vekslingskurs. En del av denne store profitten kan komme tilbake til USA feks ved at kinesere kjøper statsobligasjoner i USA. Stopper mye av eksporten fra Kina til USA kan muligens kinesernes kjøp av statsobligasjoner i USA synke en god del og dette kan skape problemer feks med å finansiere statsbudsjettet i USA som delvis er lånefinansiert. Det er mulig at dette med sviktende kjøp av statsobligasjoner i USA kan være den farligste konsekvensen for USA når Trump prøver å redusere importen fra Kina.

Pga lav vekslingskurs og lavt lønnsnivå i Kina er det mulig for kinesiske bedrifter å kunne senke prisene en god del (uten å gå konkurs) hvis den internasjonale konkurransen skulle intesiveres. I tillegg kan myndigheten i Kina senke vekslingskursen (noe som trolig er enklere å gjøre i Kina enn i andre land fordi Kina er selvforsynt med de varer som befolkningen trenger bortsett fra råvarer som må importeres, men i en krisesituasjon faller ofte råvareprisene).

1 Like