Nyheter MDTV Forum Om Doner

USAs halvkoloniale forhold til Kina

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/07/usas-halvkoloniale-forhold-til-kina/

Noen sier at USA er en viktig del av verdensøkonomien med mange viktige eksportprodukter, skriver Dmitry Orlov i artikkelen The Silk Road and Lice. Han peker der blant annet på det bemerkelsesverdige forholdet i handelsbalansen mellom USA og Kina. Ser man på USA–Kina-handelen, gjør Kina størstedelen av sin fortjeneste ved eksport av datamaskiner, elektrisk utstyr,…

3 Likes

En mycket bra artikel. Men kan någon förklara för mig följande:

2013 kom jag tillbaka till Norden efter flera år utomlands. I olika samtal påpekade jag vid olika tillfällen, för svenska, finländska, norska och danska bekanta, att vi i väst importerar tillverkade produkter från Kina, från leksaker och barnkläder till bilar och högteknologi, medan Kina av oss får olika råvaror och reser till oss i hundratusental för att njuta av vår natur, se våra slott och beundra våra folkdanser.

Men är detta “som det ska”? undrade jag. Det var ju så 3:e världen förhöll sig till Väst för inte så länge sedan.

Ingen ifrågasatte mina utgångspunkter, de var ju allmänt kända. Men ingen reagerade ett dyft på mina följande reflektioner. Varför?

1 Like

Det ser ut som stormakter som satser på parasitt-virksomhet og som krever at andre land betaler tributt til landet, på sikt undergraver seg selv.

Det er noe man også børe være oppmerksom på i Norge, i dag selger Norge olje og gass som er veldig godt betalt på verdensmarkedet. På sikt vil dette endre seg og det vil bli mer preg av smalhans. Men er vi forberedt?

Det ser ut som den kinesiske vekstmaskinen begynner å fuske. Det kan føre til resesjon og økonomisk krise.

De fleste amerikanske selskapene som flagget ut til Kina har ikke gjort det fordi de gikk med underskudd, men fordi overskuddet var for lite. For lite for kapitalforvaltning-selskapene som er de største eierne. Kunne de få en prosent mer overskudd til sine kunder ved å flytte selskapet til Kina, gjorde de det.

De som driver kapitalforvaltning-selskapene er globalister, og har ikke lokalt samfunnsansvar. At mange hundre eller tusener blir arbeidsledige i USA når et selskap flagges ut, og får redusert kjøpekraft og ikke kan kjøpe produktene de produserte, vedrører ikke BlackRock, Statestreet eller Vanguard som forvalter kapitalen for sine millionærer og milliardærer kunder, for produktene kan kjøpes av andre, som feks en økende kinesisk middelklasse.

Utflaggingen av selskaper er eksempler på kapitalens to første lover: -fri flyt av uregulert kapital, og fri flyt av billigste tilgjengelige arbeidskraft. Når tusener av høyteknologiselskaper i USA flagget ut til Kina, mister USA to ting, produksjonskapasitet for produktene og kompetanse til å produsere dem. Dette overføres til Kina, som får tilført produksjonskapasitet og kompetanse til å produsere tilsvarende og til og med bedre utgaver av varene. USAs tap blir Kinas gevinst.

Når USA tappes for produksjonskapasitet og kompetanse, må resultatet bli at de blir en råvareeksportør. Kina er blitt gitt et forsprang som blir vanskelig å innhente for USA, også når USAs profittbaserte privateide utdanningssystem gjør at mange amerikanere som intellektuelt har kapasitet til å fullføre utdanningsløp til høyere tekniske fag, ikke har råd til utdanningen.

Når det endelig går opp for administrasjonen hva prisen er for det kortsiktige profittjaget til Wall Street bankkartellene, må de altså true med å gå til krig, handelskrig og sanksjons-krig mot land som passerer dem økonomisk og teknologisk. Det kan betraktes som en fallitt-erklæring fra et fallende imperium for mange observatører.

5 Likes

Og Steigan tar ikke hensyn til dette i sin analyse. Toll mot Kina har den effekten at globale firma flytter produksjonen fra Kina til land som ikke har toll mot USA.

USA kan også bare lage uro på verdenshavene så “just in time” produksjonen stopper opp, og høyteknologiske globale bedrifter vil da flytte produksjonen til USA, hvor alle ressursene/innsatsfaktorer finnes innenfor landets grenser.

Sikkert fordi vi er så fornøyd med glassperlene.

Glitrende! Roser avsendt.

1 Like