Nyheter MDTV Forum Om Doner

USAs forsvarsminister om Beirut: – Vi vet ikke om det var et angrep eller ei

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/08/usas-forsvarsminister-om-beirut-vi-vet-ikke-om-det-var-et-angrep-eller-ei/

Den første reaksjonen på den katastrofale eksplosjonen i Beirut fra Donald Trump var å henvise til at han «store generaler» mente at det kan ha vært et angrep. Dette ble straks motsagt av forsvarsminister Mark Esper. Men da han ble spurt om dette av Fox News, var han slett ikke så sikker. Han ble intervjuet…

1 Like

I alle slike situasjoner er det bare et spørsmål som har tung vekt: “Cui bono?”
Hvem tjener på det?
USA har også hatt nøyaktig den samme anstrengelsen som Israel i Libanon. Å velte all anti-imperialistisk opposisjon og innsette et USA/Israel stattholderi. I dette finnes det ingen dissens,bortsett fra at metodene kan være ulike.
Det er direkte latterlig av Pentagon-generalene og Esper og late som om de er uvitende om hvordan Libanons Hiroshima fant sted og ble organisert. De israelske tjenestene kan heller ikke foreta seg noe så dramatisk for hele Midtøsten uten at CIA-Pentagon er informert.
Hele forhistorien om lagringen av 2700 tonn ammonium-nitrat gjennom 6 år handler ikke om noen snodige russiske forretningsmenn som Klassekampen vil ha det til.
Det er ikke noe annet enn en gigantisk etterretningsoperasjon med agenter dypt innplantet på havna i Beirut og i skipsfarten - samt senkning.
helt åpenbart forsøker også “venstresida” å bli en del av den offisielle norske Donald Duck virkeligheten.

2 Likes

Nettopp. Det handler om avvaepning av Hizbollha (les Iran og Syria).


2 Likes

Uansett om dette var en lenge varslet ulykke eller et bevisst angrep for å antenne lagret av militært ammoniumnitrat så tror jeg det vil få store følger for Libanon som er det eneste arabiske landet med en kristen majoritet. Så seint som for et par-tre uker siden holdt president Aoun (maronnittisk kristen) en tale hvor han snakket om at Libanon må bli «en nøytral stat». Dette var et klart hint til Hezbollah som opplever stigende misnøye og sinne fra andre grupper av befolkningen.

Hvis jeg var ayatollaene i Iran ville jeg nå vært veldig bekymret for dets allierte Hezbollahs videre skjebne i Libanon særlig nå som Frankrike og EU er involverte. Israel har selvsagt samme interesse, eller enda større av å bli kvitt Hezbollah, men ikke de samme politiske mulighetene til å skape endringer som gjør det mulig. Macrons raske reaksjon for å utnytte situasjonen er beundringsverdig påfallende.

1 Like

Amerikanerne er like “beundringsverdige”Israel ønsker også å være beundringsverdige. Men har fått en kald skulder

Det handler vel mye om å frata Libanon selvstyre.
"Macron could be heard saying, “No, I want it to go to you, to the NGOs, under the supervision of the United Nations. … But we also need to change the political system.”
1 Like

“…Libanon som er det eneste arabiske landet med en kristen majoritet”
Tja?
“Because the relative size of confessional groups remains a sensitive issue, a national census has not been conducted since 1932”

Greit tjatta, det er en usikkerhet i tallene. Jeg håper du kan slutte deg til «…med en liten kristen majoritet eller stor kristen minoritet».

At Libanon er nokså unikt religiøst sett i arabisk sammenheng kan det ikke være tvil om.

1 Like

Av tallene til wiki antydes det at de nå har blitt en stor minoritet pga lave fødselstall og emigrasjon.

1 Like

Det vi ser ligner jo helt vanlig vestlige regime-forandringer. Er forresten ikke så mange i vestlig media som nevner at sittende regjering i Libanon er helt ny, med ansvaret bare noen få måneder. Etter hva jeg forstår var denne nye regjeringen et makt-skifte fra forrige regjeringer som vel har stått vesten og særlig Frankrike nærmere.

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.