Nyheter MDTV Forum Om Doner

USAs biologiske våpen

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/03/usas-biologiske-vapen-2/

At stormaktene, og andre land for den del, driver med utvikling av biologiske og kjemiske våpen i strid med internasjonale avtaler, kan det neppe herske tvil om. Nyutgivelse. Første gang publisert 14. mars 2018. USA er verdensledende også her. Under det aktverdige dekket av å drive innsamling og uskadeliggjøring av slike våpen i det som…

4 Likes

USA er i besittelse av alle massedraps våpen verden noengang har sett, og de forskes på og samles inn fra hele verden.

Private kontraktører er involvert og øker risikoen for spredning til andre parter. Inkludert spredning til terror organisasjoner.

Det er underlig at disse våpen ikke er underlagt samme strenge kontroll mot spredning og produksjon som atomvåpen er.

2 Likes

De som eier den amerikanske krigsvåpen-industrien og biovåpen-laboratoriene er den globale storkapitalen som også kontrollerer FN. En kan tenke at de vil ikke ha begrensninger på biovåpen, da biologiske våpen kan være bedre for deres formål enn atomvåpen, for det er mye vanskeligere å bevise hvem som sto bak et biovåpen angrep, og de kan konstrueres så de virker kun lokalt i kort tid, eller slik at de virker som en pandemi over lengre tid.

De som konstruerer biovåpenet, vil også ha vaksinen klar for de de ikke vil skal bli smittet, og tilby vaksinen til andre til priser de bestemmer. Som en kan se utløser korona viruset en økonomisk nedgang i Kina spesielt, som kan ha vært tilsiktet hvis korona viruset er et biovåpen.

Verdensbanken har nå sagt de vil hjelpe utviklingsland med over 500 milliarder i lån for tap i forbindelse med viruset. De som har kjennskap til Verdensbanken og IMF utover de MSM forteller, vet at lån fra Verdensbanken og IMF ikke akkurat er “hjelp”. Utviklingsland som får lån fra Verdensbanken og IMF holdes i et jerngrep så lenge bankene vil som vi ser i Sør-Amerika, Asia og Afrika.

Enkelte land i Afrika bruker all inntekt fra eksport til å betale renter på lån fra Verdensbanken som eies og kontrolleres av de globale storkapitalen. Verdensbanken og IMF er storkapitalens instrumenter for å ta over land og stater på en ikke-militær måte, og for ta landenes landressurser og infrastruktur når landene ikke kan betale lånene tilbake.

2 Likes

Laura Eisenhower forteller hvem “MIC” er
President Eisenhower fortalte i sin avskjedstale han kunne ikke kontrollere dem.
Hvem var det som kunne si f**k off til President Eisenhower?

Var det Israel?
Var Chase Manhattan Bank?
Var det Luxembourg?

Nei, ingen av delene ifølge Laura Eisenhower. Det var nazistene.

Tull. Det var marsipanerne

2 Likes

Det blir ingen forskjell, frimurer. Nazistene erobret rommet. Det betyr både Månen, Mars, Venus,
Da amerikanerne kom til Månen ble de fortalt å holde seg unna Månen for all fremtid. De amerikanske astronautene holdt på a få sjokk. De skulle fortelle verden at gud eksisterte ikke, og så stod guder i kø og ventet på dem. UFO’er fulgte etter Appollo som fluer.


Astronautene kunne vandre gjennom en helt by på Månen.

Artig at marsipanerne har valgt en gotisk/dysopisk byggestil fra Tellus sitt 50 tall

Det er et kjent foto fra antikk by på Månen som vår frimurer nå benekter.
Gud hjelpe meg, Mari. Først en hub for ateisme, så en nynazist, nå en dement frimurer formodentlig, som ikke husker hva KKK betyr.
De som fortsatt tror at studioopptakene laget av Stanley Kubrick var “Månen” er for dum til å leve. Det er søppel, ikke “sannheten”. Man kan ikke engang stemme ned søplet (?)

Ikke benekter. Bare ler

1 Like