Nyheter MDTV Forum Om Doner

USAs ambassade i Georgia smugler frossent blod og virus for militære formål

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/03/usas-ambassade-i-georgia-smugler-frossent-blod-og-virus-for-militaere-formal-2/

Den bulgarske gravende journalisten Dilyana Gaytandzhieva har avslørt at diplomater fra USA bruker diplomatsendinger til å smugle frossent menneskeblod samt bakterier og virus for et hemmelig amerikansk militærprogram. Hun har fått dokumenter om dette via sine innsidekontakter i Tiblisi. Dette er en nyutgivelse av en artikkel vi publiserte i september 2018. Det er kjent fra…

2 Likes