Nyheter MDTV Forum Om Doner

USAs ambassade i Georgia smugler frossent blod og virus for militære formål


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/09/usas-ambassade-i-georgia-smugler-frossent-blod-og-virus-for-militaere-formal/

Den bulgarske gravende journalisten Dilyana Gaytandzhieva har avslørt at diplomater fra USA bruker diplomatsendinger til å smugle frossent menneskeblod samt bakterier og virus hemmelig amerikansk militærprogram. Hun har fått dokumenter om dette via sine innsidekontakter i Tiblisi. Det er kjent fra før at USA har et senter for kjemiske og bakteriologiske våpen, det såkalte Lugar…


#2

I dagens Aftenposten er det en reportasje om utbrudd av afrikansk svinepest i Russland. Og svinepesten beveger seg nå mot Norge. Man regner med at dyrene ble smittet via insekter. Det sies at svinepesten først kom fra Afrika til Europa via Georgia i 2007. Er det en sammenheng her?

Litt info om saken fra ABC nyheter:


#3

At USA frakter frossent blod og virus fra militære laboratorier nær Russland under diplomatisk immunitet er uhyggelig lesning, spesielt når det amerikanske luftvåpenet også har samlet inn russisk DNA i stor skala noe som har bekymret Putin. Det spekuleres om USA prøver å utvikle en “etnisk bombe”, som skal ramme russere.

Når det nå blir kjent at USA forsker på dødelige bakterier og virus og samtidig stikkende insekter, er det nærliggende å tro at dødelige epidemier skal spres med insekter. The National Institute of Health (NIH) har også opphevet et forbud mot å forske på hvordan farlige virus kan gjøres enda farligere, og kan modifiseres til virus som kan spres med dråpesmitte, som en forkjølelse eller influensa.

Det er altså ikke nok for USA å oppgradere et atomvåpenarsenal som fra før av kan utslette alt landbasert liv flere ganger, de utvikler også for sikkerhets skyld parallelt med dette bakteriologiske våpen som som potensielt kan utslette hele menneskeheten.

Dette skulle føre til redsel og protester verden over, men en kan ikke protestere mot noe en ikke vet noe om. MSM som styres av det militær-industrielle komplekset holder dette godt unna førstesidene, og siste side også. Dette vil bare de som leser alt venstre pressen vite om, som kun dessverre leses av en 2-3% av de med tilgang til Internett.


#4

Hvis man snakker om dette temaet, må man regne med motbør. Det er like sensitivt som begrepet falskt flagg eller andre snuskerier ‘vår side’ driver med. Det plasserer deg umiddelbart utenfor det gode selskap.

Da USA brukte biologiske våpen under Korea-krigen, ble noen av pilotene tatt til fange av nord-koreanerne. De snakket åpent om hva de hadde gjort. Da de kom hjem etter krigen, fikk de et valg. Enten sinnsykehus og fratagelse av pensjonen, eller umiddelbart å trekke uttalelsene.


#5

Det var vel ‘Boy’ Bush som først kom med betegnelsen “Axis of Evil” re. USA’s påståtte motstandere.

  • Hvor det egentlige ‘Evil’ befinner seg, bør det imidlertid ikke herske noen tvil om!

#6

Dette må vel også være noe som tilhengere av en viss religion kan hjelpe til med i likhet med skogbrannene. Publisitet hjelper i så måte.


#7

Dette er ille, men sannsynligvis er det som foregår på Plum Island i USA langt verre.


#8

Javel? Dokumenter!(20 tegn)


#9

Foreslår du selv gjør noen søk på egenhånd, så finner du det ut.