Nyheter MDTV Forum Om Doner

USA vs. Tyskland: Nye skritt mot konfrontasjon.

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/05/usa-vs-tyskland-nye-skritt-mot-konfrontasjon/

Av Knut Lindtner. Denne uttalelsen («hvis dere ikke betaler får dere svi») understreker at det er full kollisjonskurs nå mellom Tyskland og USA. For hvis Tyskland skal gjøre dette vil det bety at de ikke vil kunne finansiere sine egne imperialistiske drømmer: lederen for et imperialistisk EU som har en egen selvstendig utenriks- og forsvarspolitikk.…

1 Like

Hva skjedde med antikrigsbevegelsen i USA? De er flinke til å marsjere mot rasisme, våpenlovene og kvinnesaker, men imperialisme og krig er det ikke så farlig med.

2 Likes

Fluoride, maybe? . . . . . . . .