Nyheter MDTV Forum Om Doner

USA vil militarisere Jan Mayen – en provokativ handling

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/01/usa-vil-militarisere-jan-mayen-en-provokativ-handling/

Forsvarets transportfly klarer ikke å betjene Jan Mayen med forsyninger. Dette skjer blant annet på grunn av Forsvarets oppdrag i Mali. Derfor vil norske myndigheter gir for å tillate bruk av amerikanske militærfly på øya. Dette skriver NRK. Amerikanske spesialister har vært på Jan Mayen for å tilrettelegge for amerikanske militærfly. En gruppe fra «435th…

4 Likes

Dette minner om Andøya, 16. november 2016 skrev jeg at norsk “nedlegging” av flystasjonen på Andøya var første skritt på å gjøre øya om til amerikansk base. Dette skjedde bare måneder etter at regjeringen sa de ville styrke det norske forsvaret. Sommeren 2018 var følgende realitet:

  • Amerikanerne vil gjøre Andøya til sentral plass for all overvåkning i nord-ormrådene (les: Russland). Det første av fem fly har ankommet.
  • USA vil å utvide basen på Værnes fra 330 til 700 mann, dette er US Marines, topptrente kampsoldater.
  • NATO krever at Norge har 26 jagerfly disponible for NATO på 30 dagers varsel når de er på plass
  • Norge skal betale over 1 milliard kroner for satelitter som gir amerikanske styrker bredbånd og militær kommunikasjon i Norge.
  • USA ønsker oppstillingsplass til 4 kampfly på Rygge flystasjon, de betaler for installasjonene selv og pengene er allerede budsjettert i USA. Det dreier seg trolig om bunkere.

Den gode nyheten skal være at pris på hus på Andøya har gått i taket pga. “stor etterspørsel” fra amerikanerne, til glede for nordmenn som trodde de skulle tape alt.

Selvfølgelig, dersom russerne skulle lage tilsvarende baser som Andøya og Jan Mayen på Cuba, ville det blitt verdenskrig.

2 Likes

Sist gang Norge ikke ville provosere Russland var når Jeltsin satt på makta. Før det var det forhandlingene på 70 tallet var det vel, som endte opp med at man fant en syndebukk på vår side for å skremme alle fra å prøve noe lignende igjen.

2 Likes

Uansett om USA bare piper eller fiser høyt vil alt de gjør være feil i Moxnes øyne, og i Steigans også. Det eneste jeg kan slutte meg til her er at vi har latt vårt eget forsvar forfalle, og det skjønner selvsagt USA. Jeg kan også være enig i at vi ikke bør støtte noen operasjoner i Mali og Nord-Afrika, det får EU gjøre sjøl.

Men når det gjelder Jan Mayen er det norsk område og ingen, heller ikke russerne, har noe med at vi tillater amerikanske fly å lande der. Eller om de får bruke Andøya og Rygge for den del.

Nå må man følge med og ikke sove i timen som noen her foretrekker. Mark Espers siste tale -gjengitt i internasjonal presse- går ut på en total omgruppering av de amerikanske styrkene i verdensmålestokk.
Dette følger av at USA særskilt under siste halvdel av 2019 utallige ganger gjentok at USAs aktuelle utfordrere og fiender nå er Kina og Russland. Og disse skal det kriges imot.
Derfor skal de amerikanske styrkene i Latin-Amerika flyttes til Asia rundt Kina. Også styrkene i VestAfrika skal reduseres.
Det er krigene mot Russland og Kina som har militær strategisk prioritet.
Det er også årsaken til at USA saboterer NordStream 2 ledningen mellom Russland og Tyskland og er provosert at Tysklands myke relasjoner til Russland.
USA kan bare ikke godta at Tyskland-Russland oppvarmer til et nytt Rapallo 1922 og på denne saken kan vi vente oss sjokkerende inngrep fra USA. Også Gladio-operasjoner a la 1970årene.
En tysk-russisk vennskapelighet er overhodet ikke til å godta skal det kriges mot Russland

1 Like