Nyheter MDTV Forum Om Doner

USA vil dirigere sitt offensive krigssystem fra Sicilia

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/11/usa-vil-dirigere-sitt-offensive-krigssystem-fra-sicilia/

Det pågår en politisk strid i Italia om et radarsystem som USA er i ferd med å etablere på Sicilia. Det ene av regjeringspartiene, Femstjernersbevegelsen, har programfestet at de er imot dette anlegget. Men vil de holde fast ved dette standpunktet i regjeringsposisjon. I den systemlojale pressa i Italia, slik som Corriere della Sera, hevdes…

2 Likes

Skal man få stoppet denne type virksomhet så tror jeg at flere av stormaktene i Europa må gå sammen om å kaste USA ut av Europa, man trenger flere land for å kunne klare å sette stor nok makt bak kravene. Det er på tide at USAs okkupasjon av Europa (eller hva vi skal kalle det) opphører før Europa blir gjort om til atomslagmark i en krig mellom USA og Russland/Kina.

4 Likes