Nyheter MDTV Forum Om Doner

USA trapper opp handelskrigen mot Kina, vil få noen ubehagelige mottiltak

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/07/usa-trapper-opp-handelskrigen-mot-kina-vil-fa-noen-ubehagelige-mottiltak/

USA har vedtatt å øke tollen på ytterligere 6000 produkter fra Kina med en prislapp på hele 200 milliarder dollar. Mange selskaper i USA er bekymret over den vendinga denne handelskrigen tar, og de innser at de sjøl vil bli rammet av den. Ifølge Petersen Institute of International Economics er 90 prosent av de produktene…

2 Likes

Man må huske på at det er mye billigere å produsere i Kina enn i USA. Et produkt som feks koster 100 dollar å produsere i USA koster rundt 10 dollar å produsere i Kina (altså 1/10 del). Flere storkonsern i USA har flyttet sin produksjon til Kina og har oppnådd store profitter ved å gjøre dette. Det blir spennende å se når toll innføres eller økes om høyere toll fører til at utsalgsprisen i USA øker eller om det bare vil gjøre innhogg i superprofitten. Ved oljeprisfallet i Norge ble norsk vekslingskurs endret og man forventet at importerte varer ville øke i pris, men det viste seg at prisøkningen var mindre enn det man kunne frykte (dvs at profitten på produktet i en viss grad ble redusert i tillegg til at prisen økte noe).

Når det gjelder eksport fra USA til Kina så vil nok økt toll kunne føre til økte priser i Kina. Men økte tollinntekter i USA kan kanskje brukes til økt subsidiering av amerikanske bønder?