Nyheter MDTV Forum Om Doner

USA skal omringe Kina med atomvåpen


#1

Begrunnelsen kom forsvarsminister Esper med:
"Esper beskyldte Kina, som forsvar for sin beslutning om å stasjonere missiler i et tettbefolket område tusenvis av kilometer fra Amerika, for at landet «gjorde våpen av de globale fellesområdene, ved sin utøvelse av rovgrisk økonomi».

“Med andre ord truer Kina USA ved landets utøvelse av fredelige økonomiske aktiviteter, og det må derfor kontres med trusselen om militær utslettelse”. (Fra et innlegg i WSWS).
Med dette burde vel heller Esper bli kalt angrepsminister og ikke forsvarsminister.

Med The nuclear Posture Review som beskriver USAs nye doktrine med atomvåpen, reserverer USA seg retten til å gå til krig hvis et land passerer USA økonomisk og eller teknologisk. Dette uten kritikk av betydning i vestlig MSM eller fra USAs vasaller, deriblant Norge.

Dette må være det avgjørende beviset på at når USA ikke kan dominere verdenshandelen mer, så som siste utvei må de true verden med atomkrig. Vil vestlig MSM klare å få vestens befolkning til å akseptere at USA gjør dette?

Hvordan skal nyhetsoppleserne i Dagsrevyen presentere dette? Vil de si: “Kina er i ferd med å passere USA økonomisk og teknologisk, og USA vil motvirke dette ved å utplassere atomraketter rundt Kina”. Eller skal de forsøke å få seerne til å tro at Kina er en militær trussel?

Esper sa det rett ut at det er fordi Kina passerer USA når det gjelder handel i Asia. En får håpe at Dagsrevyens seere får med seg det, og endelig forstår at det er USA som truer verden og også Vesten og oss her på berget. USA er ikke en forsvarer av Vesten og Norge, de forsvarer de private eierne av USAs krigsvåpen-industri sine interesser. Det er nå nødvendig for Europa å bryte med USA og vende oss til Russland og Kina.