Nyheter MDTV Forum Om Doner

USA sitt folkemord på Filippinane – rundt 1900


#61

Jeg ville ikke bruke wiki som kilde her. De vil da vel ikke avsløre seg selv. Men de er ikke alene. Det er ikke mye same-blod i de fleste samer heller - ikke mer enn mange som kaller seg nordmenn.


#62

Det er ikke fordi de mener dette jeg forakter dem, det er fordi de ikke vil fortelle at dette er hva de tror.

Om den vestlige arbeiderklassen hadde visst at de akademiske sosialistene som liksom er deres talspersoner mener at de er et arbeideraristokrati som må ødelegges for verdensrevolusjonen, så tror jeg de kunne fått ganske mye velfortjent juling.

Å be Valen hoppe utenfor en fjellskrent var derfor rett, selv om du ikke kunne nok akademisk hjernerunk til å forstå hva hvithet betyr for marxistiske teologer.


#63

Jeg vet at du mener nordmenn eksisterer og må få være en majoritet i Norge, men det er det så og si ingen andre på venstresida som sier, Stoltenberg og Støre inkludert, og da må man jo spørre seg hvorfor det er slik?

Jeg syns det var et viktig spørsmål du kom med , og så litt mer på dette i dag, og skrev mer utfyllende om Soros forbindelsen til Støre.Da ser det ut som det trer fram et tydeligere bilde. ( se den nye kommentaren )


#64

There is no general consensus on part of Maoist–Third Worldists as a whole. However, the majority of proponents typically argue for the centrality of anti-imperialism to the victory of global communist revolution as well as against the idea that the working class in the First World is majority-exploited (sometimes arguing that it experiences no exploitation at all) and therefore it is not a part of the international proletariat.

:crazy_face:

Dette er potensielt alvorligere enn jeg trodde. Om Terje Valen er en slik Maoist-teolog, som hans artikkel antyder, så jobber han aktivt og bevisst mot nordmenns interesser, og er per definisjon en landsforræder.

Det trengs en mission-statement på Steigan.no, sånn at vi kan vite hva dette prosjektet vi investerer tid i er for noe. Hvorfor publiseres det syke innlegg av Terje Valen hvor verden forenkles og fordummes som en imperialistisk dialektikk mellom de (konstruerte) hvite og ikke-hvite?

Og noe du var så vidt inne på, runeulv - det mest groteske i dette perspektivet er at det ikke finnes noen innbyrdes urettferdighet i hvit-kapitalismen, bortsett fra mot de revolusjonære sjøl, som uansett rikdom og høye ubetalinger fra staten tilhører det undertrykte proletariatet i ånd av å være revolusjonære.

Kort oppsumert: klin kokos.

Oppslagsord
landsforræderi

forbrytelse mot statens selvstendighet og trygghet, landssvik


#65

Nordmenn er bare en kapitalistisk konstruksjon ment for å undertrykke arbeiderklassen, så i egne øyne er de ikke det.

Hvor de tar så feil i sosial konstruksjonismen sin er at sosiale konstruksjoner som mann, kvinne, rase, etnisitet faktisk gjenspeiler noe mer enn økonomiske maktrelasjoner. De sosiale konstruksjonene “mann” og “kvinne” er ikke tilfeldig, men gjenspeiler forskjeller vi finner mellom kjønnene, og ikke slik som sosialistisk teologi tilsier, at “mann” og “kvinne” er patriarkat-kapitalistiske undertrykkelsesmekanismer.

Jeg tror ikke det går. Sosialkontruktivistene utgjør en sosialistisk elite som ingen sosialist åpent kan gå i mot, uten at du blir stemplet som en fascist med hva det innebærer.

De har ordnet det fint for seg selv, om ikke annet. Tilhører du den revolusjonære klasse, så hjelper de andre revolusjonære deg til makt og penger, og det hele tiden mens de snakker om gutteklubben grei for å rettferdiggjøre det hele. Når du ser en revolusjonær sosialist klage over at noen andre gjør noe uetisk, så er det stort sett fordi de oppfører seg selv på den måten, og det er projisering du ser.

Hva som har vært så ødeleggende med disse folka, er at sannheten defineres ut fra marxistisk teori, og ikke hva som er empirisk bevisbart, og at de som bedriver empirisk forskning som bekrefter kapitalistiske undertrykkelsesmekanismer har blitt tatt og mistet jobben, hvor James Watson, DNA oppdagelsens far, er den mest kjente. Resultatet er at beslutningstakere i samfunnet tror at det marxistiske dogmaet om at vi er alle like er en vitenskapelig sannhet, og da får vi idioti som at multietnisk integrert skolegang vil vaksinere barna mot all fremtidig rasisme, når den empiriske sannheten er at rasisme er et resultat av at forskjellige etnisiteter bor i samme område, og kjemper om de samme knappe ressuresene.

Nå bør ikke innvandringsmotstandere klage over et slikt selvmål, men det hele kunne vært unngått om ikke hva samfunnet trodde var sant, hadde blitt erstattet av marxistisk teologi uten at befolkningen forsto, i steden for empirisk viten, slik folket forventer seg at vitenskap skal foregå.


#66

God sommer Erland :sunglasses: