Nyheter MDTV Forum Om Doner

USA på vei mot å bli det nye Balkan?

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/07/usa-pa-vei-mot-a-bli-det-nye-balkan/

Svart milits utfordrer hvite nasjonalister. Krever å få opprette en uavhengig svart stat i USA. Tusen væpnede svarte militsfolk marsjerte gjennom Georgias Stone Mountain Park 5. juli 2020 og utfordret hvite «red necks» til å komme ut og slåss mot dem, skriver Newsweek. Militsen kaller seg «Not F**king Around Coalition» (NFAC). Deres grunnlegger som kaller…

4 Likes

Trist men sant at rasisme avler rasisme. Elitens drøm er at vi hater hverandre så mye at vi ikke bryr oss om hva de gjør mot oss. Om folk ville forstå at etnisitet ikke er problemet men at eliten er, kanskje vi da kunne samle oss mot dem og gjør noe for å berge oss selv. Ta fra dem hva de elsker så høyt, som jo er rikdommen de har og bruke det til å gjenoppbygge samfunn eliten har ødelagt.
Jeg er anarkist. Et politisk ståsted som ikke er mulig på grunn av folk som alltids vil finnes, de grådige. Så hvordan kan man få til et samfunn som vil være rettferdig og la oss vanlig folk bare leve livet slik livet er ment å bli levet?

2 Likes

Styrte det gamle og bygge op et nyt kommunistisk samfund.

2 Likes

Reaksjonær svart separatisme, som i praksis deler mange av målene med hvite rasister (https://en.wikipedia.org/wiki/American_Colonization_Society), hadde sin storhetstid på begynnelsen av 1900-tallet (https://en.wikipedia.org/wiki/Marcus_Garvey), og er en stadig mer marginal strømning blant svarte i USA i dag. Ut fra artikkelen får man inntrykk av at dette er en voksende bevegelse, men det er altså fullstendig misvisende. De finnes fortsatt, men blir stadig færre, ikke flere.

Det er de nok ikke, da analyse av hvordan de holder våpnene, hvilke våpen de har, og hvor mange av våpnene er replikaer, så er det nok et pressestunt organisert av noen.

Det sagt, så kan man bare håpe at USA balkaniseres langs etniske skillelinjer, da dette vil bety døden for multikulten i Europa også.
2 knees

1 Like

Ja, det er ingen tilfeldighet at Marcus Garvey i sin tid samarbeida med KKK, men heldigvis er budskapet i denne artikkelen i sin essens fake news. Det er omtrent som å ta bilde av NKPs 1. mai seksjon i Oslo og skrive en artikkel som vinkler det at de nå har en egen seksjon i 1. mai toget (som de alltid har hatt) som bevis på en framvoksende kommunistbevegelse i Norge i dag.

Men det er ikke fake news at de progressive ikke er i stand til å stoppe med politikk som gjør dem hatet av Joe six-pack, da de som oppmaner til edrulighet allerede blir sensurert og deplatformet for å tilhøre undertrykkerne som de progressive bekjemper. .

Om ikke den progressiv-kapitalistiske alliansen på et eller annet vis klarer å gi vanlige amerikanere trygghet fra minoriteter som hater dem, så vil nok radikaliseringen på begge sider fortsette, og da høyresiden er sikker på at de vil vinne en borgerkrig, så vil de nok klare å få fremprovosert en.

Ikke at du vil se filmen da ortodokse progressive som deg ikke ser på “propaganda”, og der har vi forumnært eksempel på at noen progressiv selvkorrigering ikke vil skje.

1 Like

Om historien var en ønskedrøm hadde du hatt noe å bidra med

1 Like

Om du hadde visst hvordan et argument bygges opp, kunne du kanskje hatt noe å bidra med.

Det er en myte at konsistent antirasistisk agitasjon skaper “White Backlash”. Det er tvert imot det motsatte som er den empiriske realiteten; jo mer ettergivende og tolerant et samfunn er for rasistisk agitasjon, jo mer aggressiv vil rasistenes agitasjon bli, jo flere blir de, og jo voldeligere og farligere for folk flest blir de. Det var ikke sensur av rasistisk agitasjon som brakte Hitler til makta, for å si det forsiktig. Og selv om Donald Trump har gjort alt han har kunnet for å prøve å bygge opp oppslutning gjennom White Backlash, ved blant annet å forsvare monumenter for slaveeiende sørstatsgeneraler, er det nettopp i gruppa hvite med lav utdanning Trump har mista mest oppslutning i ukene etter George Floyd-demonstrasjonene. Når rasistisk agitasjon blir delegitimert i offentligheten, blir det ganske enkelt færre rasister.

Som et luftslott? Det holder desverre ikke å tro noe hardt nok. Det må også ha en relevans i den virkelige verden.

1 Like

Nettopp. Derfor må dere stoppes nå. Før dere begynner å tro at fascismen deres har en praktisk funksjon

Hovedargumentet til denne teorien er at den baserer seg på at regjeringen ikke vil bruke sitt fulle arsenal mot befolkningen fordi det er politisk ukorrekt. Det er kun ønsketenkning. Skillet i USA er allerede så dypt at motstanderen allerede er avhumanisert. Regelen er heller at man gjør alt for å vinne. Jmfr Boerkrigen og bakover i historien

Dette er så fjernt fra virkeligheten som det går an å komme.
Elitene har helt åpenlyst støttet mulitkultur og åpne grenser i veldig lang tid. George Soros er en av dem.
Grunnen er enkel, de driter i de forskjellige hudfargene og egenskapene til slavene deres. De vil at slavene deres skal komme overens, slik at all utbyttingen skal gå mest mulig på skinner.
De vil aller helst at etnisk tilhørighet og stolthet skal opphøre slik at det blir enda lettere å herske over folk.

Etnisitet ER et av problemene, og det har vært det i all kjent menneskelig historie.
De etniske konfliktene og skillelinjene har vært et problem i USA hele tiden, dette er bare kulmineringen av dem.

Etniske og uavhengige nasjonalstater og vennskap og samarbeid mellom dem.

Er det derfor de har funnet på å danne alle disse gruppene som som demonstrere mot det ene og det andre, fordi de vil vi skal komme så godt overens? Antifa er en fredsbevegelse nå? Neo feminisme er for likhet og ikke for undertrykkelse av kvinner og menn og for familierett heller enn å stjele unger fra familier?
Se der, du understreker hva jeg sier uten å skjønne at du gjør. Etnisitet spiller ingen rolle. De vil herske over alle ved å splitte oss og det fungerer utmerket. Inntil dette endelig forstås kommer alle disse gruppene som ikke er annet enn elitens lakeier til å vokse og med det gjøre oss svakere.

1 Like

Fascisme er ikke et skjellsord som kan brukes mot enhver politisk overbevisning man ikke liker. Fascismen er en konkret ideologi, grunnlagt i forestillinga om den etnisk definerte nasjonen som et organisk fellesskap med statsmakten som et redskap for å forsvare og utbre dette kollektivet, i konkurranse med andre nasjoner, og med mål om å stanse oss som nettopp søker det motsatte, nemlig å mobilisere til politisk kamp innad i nasjonen, mellom klasser, i solidaritet på tvers av nasjonsgrensene. Både fascister og marxister er sånn sett enige om at fascismen og marxismen er idemessige motpoler.

2 Likes

Så da er det ikke noe problem. Bare kjør på.

De hvite separatistene har gitt opp Trump og dagens politiske system, men det kommer ikke slike som deg til å forstå, da du bare ferdes i et system hvor edruelig stemmer blir kastet ut fordi dere tror at “jo mer ettergivende og tolerant et samfunn er for rasistisk agitasjon, jo mer aggressiv vil rasistenes agitasjon bli, jo flere blir de, og jo voldeligere og farligere for folk flest blir de.”

Trump var for mange hvite amerikanere et siste forsøk på å skape endring innenfor dagens system, og når Trump viste seg å ikke bry seg om sine kjernevelgere, så har de gitt opp.
still voting trump

Tvert imot. De “etniske” skillelinjene i USA (som ikke er etniske i en faglig betydning av ordet, for etnisiteter defineres primært ut fra språk og religion, og slik sett tilhører svarte og hvite sørstatsamerikanere den samme etniske gruppa), som altså reelt handler om hudfargeforskjeller, har blitt brukt aktivt av eliten til å opprettholde superutbytting av de svarte, med støtte fra de også utbytta fattige hvite, gjennom falsk bevissthet knytta til forestillinga om et interessefellesskap som forener folk av ulike klasser som har samme hudfarge.

En ordlek purister kan underholde seg med

Ja, det er mitt motto. Jo mer antirasistisk agitasjon, og jo mindre ytringsfrihet for rasister det finns i et samfunn, jo mindre rasisme og jo mindre undetrykking og utbytting vil det være i dette samfunnet.