Nyheter MDTV Forum Om Doner

USA på vei... del 2

Bolsjevikene. Hadde du tatt med deg en hjem?

Nei, de var avskum. Helt utrolig at denne brukeren “TorgeirSalih” mener at det totalitære bare kan knyttes til hendelsene i forkant av andre verdenskrig.
Jeg visste at det var utrolige nivåer av hjernevasking i miljøet han tilhører, og at de er mer som en sekt enn et politisk miljø, men ble alikevel litt overrasket.
Man kan se det totalitære dukke opp i samfunn flere tusen år tilbake i tid, å avvise dette er fullstendig virkelighetsfjernt.

Når man tiltrekkes av skikkelser som mohammed og marx samtidig som man flytter til en innvandrerghetto liker man tydligvis spanking

Hensikten er ikke å skaffe seg et forsøksvis korrekt bilde av fortiden og nåtiden, men å formidle et bilde av de som gjør at fremtiden blir slik de ønsker.

Ønsker man en radikal endring fra dagens samfunn, så må man presentere fortid og nåtid som forferdelig, og sensurere de som forteller noe annet, så det er egentlig ikke annet å forvente at TorgeirSalih gjør nettopp dette.

Man må ikke presentere fortid og nåtid som forferdelig for å få en radikal endring av samfunnet, faktisk så vil det være mer fornuftig å fokusere på fremtiden.
Når det er sagt så er fortiden og nåtiden ganske forferdelig, man skal ha et voldsomt fugleperspektiv for å kunne si noe annet.
Progresjonen er der uansett, og den stopper ikke opp. Man kan ha perioder med regresjon slik vi har hatt i vesten spesielt de siste førti årene, men de har en utløpsdato.

Jeg er ikke så sikker på at fortiden var så ille for det store flertallet, men det er i hverfall sikkert at vinnerne i dag presenterer dagens samfunns som overlegent tidligere tiders, så de får fortsette med privilegiene sine. .
funny thing

50- og 60- tallet var utvilsomt kapitalismens gullalder. USA hadde 90 prosent skatt på de rikeste, og strenge reguleringer av markedet. Det var et klart skille mellom finans og privatbanker, og det var forbudt ved lov å tråkke over dette skillet.
Det var ikke en burka å se i land som foreksempel Egypt og Iran.
Det var også en tid for massive demokratiske folkebevegelser, og dette skremte eliten i USA.
Det ble snakket om at det var for mye demokrati i de øverste kretser, og en slagplan for å reversere dette ble satt i gang.
Vi omtaler denne slagplanen som nyliberalisme i Norge.
Planen gikk blant annet ut på å få kontroll over offentlige institusjoner, dette skulle gjøres ved å underfinansiere slik at behovet for løsninger oppsto.
Da kunne privatiseringens disipler melde seg, og kontrollen tilfalt de aller rikeste.
Knusing av fagforeninger var også en del av planen, og også den delen som lettest lot seg gjennomføre.
Organisasjonene til arbeiderne var allerede korrupte, så det var bare snakk om et skifte i hvilken hånd som ga.

1 Like

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.