Nyheter MDTV Forum Om Doner

USA og NATO forlanger mer norsk opprustning


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/04/usa-og-nato-forlanger-mer-norsk-opprustning/

USA og NATO legger press på Norge: – Dere må bidra mer. Både USA og NATO er klare i sin tale overfor norske politikere: Målet om å bruke to prosent av BNP på forsvar må nås. Dette skriver avisa VG, som fortsetter: USAs ambassadør til Norge, Kenneth J. Braithwaite og øverstkommanderende for NATOs styrkekommando i…


#2

Hvis man ser på forsvarsutgifter (militære utgifter) pr innbygger, så ligger Norge veldig høyt sammenlignet med andre land. Men selvfølgelig, Norge har et stort landareal og havareal og en liten befolkning.

Det er vel slik at hvis oljeprisen eller gassprisen øker, så vil norsk BNP samtidig øke og dermed må de norske forsvarsutgiftene også økes. Det høres ganske bakvendt ut.


#3

Vi så de lange kolonnene med militær-materiell kjøre Nordover i forbindelse med NATOs øvelse “Trident Juncture”.
Noen som så tilsvarende kolonner kjøre Syd-over etter avsluttet øvelse?

Med baser for fly, personell, forhåndslagring, radarsystemerer og HAARP, er det ikke urimelig å anta at neste krig vil bli utkjempet på norsk territorium.


#4

Ja, det vil dei i heilt sikkert gjere. Abeidarpartiet har allereie vore ute og kritisert regjeringa for å bruke for lite til “forsvaret”. Dei andre høgrepartia gjev i andre samanhengar uttrykk for å vere opptekne av å bruke pengane “smartare”, men når det gjeld militærutgifter ser det ut til at det ikkje er så nøye med om ein får auka “forsvarsevne”. At rustningsindustrien får pengane sine er visstnok det som her tilfredsstiller uttrykket “bang for the buck”…


#5

Det er mange ting å ta hensyn til her. BNP gjenspeiler et lands verdiskapning og ved å innrette forsvarsbudsjettene sett ift. BNP får man et mer realistisk bilde av kjøpekraften til et forsvar. De 50 milliarder kr. eller så vi bruker på Forsvaret nå høres sikkert imponerende ut i mange land, men vi ser jo hvor lite forsvar det kjøper i Norge med norske lønninger osv. På den annen side kunne vi f.eks hatt en finsk modell med en “kadre-hær” og en stor reserve tildels oppsatt med eldre våpentyper for å få et bedre nærvær i hele landet.

Under den kalde krigen brukte vi såvidt jeg vet ca. 3% av BNP på Forsvaret og hadde et totalforsvar på ca. 325000 mann. Vi hadde hele 13 brigader i hæren samt mange regimenter og frittstående bataljoner i tillegg til et større heimevern. Nå har vi et miniforsvar.
Tidligere var jeg Nato-tilhenger men ideelt sett hadde jeg nå ønsket meg et nordisk forsvarssamarbeid uavhengig av stormaktene. Med 3% av BNP i hvert nordisk land ville det være mer enn tilstrekkelig til å avskrekke enhver stormakts ambisjoner om å dominere.

Utover det tror jeg stortingspolitikerne rett og slett har problemer med å finne penger til en økning på forsvar. Det høres kanskje rart ut men andre poster på statsbudsjettet er i ferd med å eksplodere de kommende åra, særlig pensjon som øker med rundt 15 milliarder årlig eller mer.


#6

Jeg tror en kombinasjon av nordisk forsvarssamarbeid og det å kaste USA ut av NATO kan være nødvendig for å forhindre at feks USA igangsetter/fremprovoserer en begrenset atomkrig i Europa ved en konflikt mellom USA og Russland (USA ønsker feks regimseskifte i Russland og andre steder hvor også Russland er involvert). Det er på tide å bla bli kvitt USAs ubåter som står klar med atomraketter utenfor norskekysten.


#7

Ikke i følge krigshistorien, for da blir jo en erobring mer verdt.

Blir ikke det litt som å kaste huset ut av vinduet? Og hvordan ville det hindre USA i å bruke sine atomvåpen?


#8

Var ikke det oppsettet i Norge også, inntil nylig?


#9

Ikke helt. En kadre-hær fungerer på den måten at alle eller de fleste hæravdelinger som skal være operative i krig også er operative i fredstid, bare med redusert mannskap. Det er slik de fleste avdelingene i den finske hæren fungerer med unntak av grensejegerne mot Russland tror jeg. Det er en billig måte å få volum på og avdelingene kan raskt settes opp til full styrke ved mobilisering.


#10

Nato ER jo USA, det er 3/4 av budsjettet! Dessuten tror jeg Nato mer eller mindre er i ferd med å oppløse seg sjøl på tross av den store øvelsen i fjor. Det er en splittelse mellom USA og Europa/EU vi ser nå. Tyskerne og franskmennene framfor alt viser mindre og mindre interesse for Nato og ønsker å danne en EU-hær i stedet uavhengig av Nato. For min del synes jeg dette er like skummelt som mye annet. I et nordisk forsvarssamarbeid ville man måtte ta hensyn til alle scenarier og helst titte bakover i historien, men jeg tviler dessverre på at norske politikere har evnen til noe slikt.


#11

Jo, men da vi hadde en reell verneplikts-hær, var det jo operative avdelinger over hele Norge? Hver eneste 20-åring i min fortid, satt på en geografi-leksjon, ellers hadde de sonet for det, noen opptil flere ganger.

Enig. Særlig hvis vi er tenkt rigget som Europas “batteri”.


#12

Jo, vi hadde et forsvarsnærvær i hele landet. Men vi hadde ingen kadre-hær slik som den finske. Forskjellen er at de norske vernepliktsavdelingene dengang ikke var oppsatt i fredstid, kun ved øvelser og mobilisering. I de finske avdelingene er 10-20% totalen i en avdeling oppsatt med vernepliktige til enhver tid. Den store fordelen er at det blir veldig vanskelig å overraske et land på den måten slik vi blei tatt på senga i 1940 f.eks, og det blir enklere å mobilisere.


#13

Jeg bor midt i smør-øyet, med to forhåndslager og de amerikanske soldatene innen ei mils radius. Sånn sett ville jeg heller hatt vindmøller.


#14

Når får vi se en stor norsk folkebevegelse for NEXIT? Motstand mot NATO, EU/EØS og USA går hånd i hånd. Du har de britene som støttet Brexit, men elsker Reagan, Thatcher, Ayn Rand, NATO. Og motsatt, EU-tilhengerne som er skeptiske til USA (men ikke Obama da, for han er så kul, ikke minst solbrillene hans og at han har hurtigtast til kjente rappere på mobilen sin).


#15

Jeg kom til å tenke på en nabo som deltok som vernepliktig i 1940. Han fikk innkallingen sent 9. april, etter en lag dag i tømmerskogen. Siden kommunikasjonen var i sammenbrudd, smurte han matpakke og gi de tolv milene på ski. Han var fortsatt i aktivt arbeid da han stupte på post rundt sytti år senere.


#16

Muligens hvis vi rigger det som Pokemon GO?


#17

Ja vi kan fortsatt lære mye av hva som skjedde 9.april 1940. Beredskap, ikke være så naive, at stormaktene gjør som de vil om de kan og ikke minst at vi hadde de beste styrkene i feil ende av landet. Til syvende og sist er det kun militær styrke som kan si nei til en stormakt. Tyskerne hadde ikke klart å innta oss dengang hvis vi hadde mobilisert på forhånd, det er jeg temmelig overbevist om.


#18

If there are prizes for intelligent input,
I think this is a potensial winner, in the humor category.
Congratulation!:+1::heart::grinning:


#19

Helt klart at Trump mener vi soler oss for mye i glansen av den amerikanske møkkautenrikspolitikken de fører. Det er derfor Oljefondet går som hakka møkk. Spørsmålet her er om/NÅR Norge AS bør/SKAL hoppe av gulkalven på Manhatten, og bruke den så til de grader blodig ufortjente “formuen” på å gjennoppbygge Syria, Libya, Irak m.m. Det er ikke sikkert det “går hjem” hos VÅRE bomberammede og ødelagte artsfeller, men det er den eneste vegen å gå hvis det finnes et gram av skamvett.

Erna klager idag over at respekten for politikere er lav, og at det skyldes manglende forståelse av reglement hos noen representanter…
“Statsminister Erna Solberg tror respekten for politikere og folkevalgte blir mindre etter avsløringer om fusk med reiseregninger på Stortinget.
– Det er slik at vi som skaper lovene må lære oss å følge lovene. Det er klart at vi måles, og skal måles etter en streng standard, sier Erna Solberg til NRK.”

Glem det. Det er ikke der problemet ligger når det kommer til manglende respekt for politikere. Fesjået på løvebakken handler ikke lenger om politikk. Det er blit et museum av uopplyste griske “folkevalgte” (med noen fattige unntak), som må støtte seg til PR-byrå og andre uproduktive bullshitkonsulenter for ikke å avsløre hvor lite møblert det er der oppe på kvisten. Det har holdt med et enkelt og tydelig reglement - og en uhilda juridisk uavhengig instans. Folk kunne ha stemt over det meste uten den horrible tåkelegginga fra “de folkevalgte”, som i det store og hele er milevis unna å forstå hvilke nyttige idioter de er for den grådige kapitalismen de representerer. Teknologien har forlengst gjort dette mulig. Jeg håper og tror at de som kommer etter oss nå, får så mye input world wide, at de stanser denne krigshissende galskapen. En ekte globalist ville ha gått for fred, felles reglement, og med et motto, “en plass til oss alle”, og fremmet forbud mot våpen. De har også skjønt at noen artsfeller ligger flere hundre år tilbake i utvikling av kunnskap og empatisk trening. Årsaken vet vi. Bruk oljefondet til en opplysningskapanje gjennom bygging av kunnskap og aktivitetssenter i de landene vi rundstjæler for en neve dollar mer, og be om godt vær for den grådige skralheten og ondskapen som finnes der makta er blitt tildelt. Jeg håper på et rabalder fra ungdommen som forhåpentligvis klarer å sile ut det lille som ikke tilhører Wallstreet-kartellene, og verner om det, i håp om at de kan ha en felles fredfull framtid. Vi har rasert nok nå, gang etter gang etter gang… God påske <3


#20

En fordel med de europeiske stormakter er at de ikke ønsker atomkrig i Europa. I neo-konservative kretser i USA leker man derimot med tanken om å vinne en begrenset atomkrig (bla uttalte en forsker fra Nupi dette i en sending på Urix).