Nyheter MDTV Forum Om Doner

USA fortsetter å anklage Iran for angrep på tankskip – tynn suppe


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/06/usa-fortsetter-a-anklage-iran-for-angrep-pa-tankskip-tynn-suppe/

USAs anklager om at Iran var ansvarlig for angrepene på to tankskip i Persiabukta ble for en gangs skyld møtt av skepsis også av main stream medier i Vesten. Selv ikke CNN klarte å tro på historien. Det er en så urimelig tanke at Iran skulle finne på å angripe to tankskip med frakt til…


#2

Hvis dette skipet befinner seg i iransk farvann så er det helt naturlig at militært personell fra Iran vil undersøke skipet og den påførte skaden og vil også skaffe seg flest mulige bevis. En magnetisk mine som ikke har eksplodert og som fremdeles er festet til skipet vil kunne være et viktig bevis (og kanskje står det skrevet “made in xxxx” på minen). Dette er en helt naturlig handling og fremgangsmåte i en slik situasjon, alle land har en havarikommisjon el, også Iran.


#3

Men han har vel forsikrings-vilkår å ta hensyn til.

Det er også meget mulig at det hele var for invortes bruk:


#4

Du bruker logikk og fornuft i argumentasjonen.
Er ikke det litt naivt, når vi vet hvem det handler om?


#5

Iran har fordømt angrepet “på sterkest mulig måte”. Stort mer diplomatisk prestige kan de ikke plassere i en slik uttalelse. Forholdene tatt i betraktning (med et Tyskland som er klar til å omgå sanksjonene osv) ville det forøvrig være svært lite å tjene og ALT å tape på å gjøre halvhjertet sabotasje av denne typen. På den andre siden trenger jo USA gode grunner til å kalle Iran for Badguy, nå når de har lagt ned atomavtalen osv. Men de fikk nok ikke lov til å senke skipet i dette henseende. Det holdt med en brann og noe slikt. Ikke noen store utslipp eller den slags. Morsomt å se hvordan alle skal late som om de ikke vet at det er USA som står bak. Alle enfants horribles i kor nå: HAN HAR JO INGEN KLÆR PÅ!


#6

USA kan ikke kritisere at feks havarikommisjonen i Iran utfører sine lovpålagte oppgaver i iransk farvann (mulig at også internasjonal lov pålegger iranske myndigheter å undersøke de ulykker og hendelser som skjer i iransk farvann).

På det nåværende tidspunkt vet vi ennå ikke med sikkerhet hvem som står bak sabotasjen/angrepene. Men selvfølgelig, Iran er for tiden veldig sterkt økonomisk presset av USAs sanksjoner, og man kan selvfølgelig forvente at det vil skje (økonomiske) mottiltak fra Iran og/eller fra noen av deres støttespillere på et eller annet tidspunkt (som feks å stenge Hormuzstredet). Noe slikt ville ikke ha vært så veldig overraskende. Og det er kanskje nettopp dette USA håper skal skje???

Sanksjonene mot Irak i sin tid førte til at noe slikt som 1-2 millioner irakere døde (inkl 500.000 barn). Selve USAs krigføring mot Irak førte derimot til at 100.000 - 200.000 irakere døde. I vår tid kan sanksjoner vise seg å være mye mer dødelig enn krigføring.


#7

På nåværende tidspunkt vet vi, som folk flest i Norge, ingen ting i det hele tatt om hva som har skjedd.
Men jeg ser at amerikanske CNN og NT slår stort opp at Iran forsøkte å skyte ned en av deres hellige etterretningsdroner. Sjokkerende.
Sjokkerende, fordi USA ikke later til å vite, at suverene nasjoner har rett til å holde kontroll med lovlig og ulovlig luftfart i eget luftrom.
Jeg tror ikke at lovlig- eller ulovlig er avhengig av størrelsen på luftfartøyene, og mange av disse amerikanske dronene er jo opp til 6 - 8 meter langeog med tilsvarende vingespenn, og kanskje større også.
Ville Norge tillatt bruk av disse greiene i norsk luftrom, uten at de var varslet på forhånd?
Kanskje vi også ville ha forsøkt å skyte dem ned? (Om vi har kapasitet til slikt, er en annen ting.)


#8

Endelig er det bevist utover enhver tvil :wink: