Nyheter MDTV Forum Om Doner

USA forbereder en krig mellom Latin-Amerikanske stater


#1

USA forbereder en krig mellom Latin-Amerikanske stater.

Voltairenetwork, 18 December 2018, av Thierry Meyssan.

Sakte men sikkert flytter tilhengerne av Chebrowski-doktrinen sine sjakkbrikker. Hvis de må stoppe utviklingen av kriger i i det utvidete Midt-Østen, vil de bare snu seg rundt og antenne det Karibiske Bassenget. Først og fremst har Pentagon lagt planer for å myrde et lovlig valgt statsoverhode, ødelegge vedkommendes land, og underminere hele den Latin-Amerikanske enheten.
USA’s nasjonale sikkerhetsrådgiver John Bolton, har relansert Pentagon’s prosjekt som går ut på å ødelegge alle statlige strukturer i det Karibiske Bassenget.

Vi husker at i kjølvannet etter 9/11 opprettet USA’s daværende forsvarsminister Donald Rumsfeld Kontoret for Styrkeforandring [29.10.2001, o.a.] [the Office of Force Transformation, o.a.], og utnevnte admiral Arhur Cebrowski som direktør. Dets oppgave var å trene USA’s militære i deres nye rolle for en tidsalder av finansiell globalisering.

Oppgaven gikk ut på å forandre den militære kulturen i forhold til å ødelegge statlige strukturer i de regionene som ikke var forbundet med den globale økonomien. Det første kapittelet i denne planen var å forskyve balansen i ‘’det utvidete Midt-Østen’’. Det andre steget var planen om å implementere det samme prosjektet i ‘’det Karibiske Bassenget’’. Planen gikk ut på å ødelegge omtrent tyve kyst- og øystater, med unnatk av Colombia, Mexico og om mulig, territorier tilhørende England, USA, Frankrike og Nederland.

Da han ankom til det Hvite Hus, motsatte president Donald trump seg Cebrowski-planen. Allikevel, to år senere, har han kun greid å forhindre Pentagon og NATO fra å overlate stater til terroristgruppene de har i sin tjenste (‘’Kalifatat’’), men ikke å stoppe manipuleringen av terrorisme. Når det gjelder det utvidete Midt-Østen, har han greid å minske spenningen, men krigene der fortsetter - med lavere intensitet. M.h.t. det Karibiske Bassenget, har president Trump holdt Pentagon tilbake, og forbudt dem å sette igang dirtekte miitære operasjoner.

I mai 2018, avslørte Stella Calloni et skriv fra admiral Kurt Tidd, øverstkommanderende for SouthCom [the United States Southern Command, o.a.], som avslørte operasjonene som var rettet mot Venezuela [1]. En andre invasjon var samtidig innrettet mot Nicaragua, og en tredje – som har vart hele det siste århundret, mot Cuba.
Ut fra arbeidet med flere ulike analyser, konkluderte vi med at destabiliseringen av Venezuela – som startet med Guerimbas-bevegelsen [protestbevegelsen mot president Nicolás Maduro, o.a.], og fortsatte med forsøket på statskupp i februar 2015 (Operasjon Jerico) [2], deretter med angrep rettet mot den nasjonale valutaen og organiseringen av emigrasjon – og ville ende med militære operasjoner [3] dirigert fra Brasil, Colombia og Gyuana. Multinasjonale manøvre av troppetransport ble organiseret av USA og deres allierte i august 2017 [4]. Dette ble muliggjort ved valget av den pro-Israelske presidenten Jair Bolsonaro, som kommer til makten i Brasil 1. januar 2019.
Brasil’s neste visepresident blir general Hamilton Mourão, hvis far spilte en viktig rolle i et pro-USA statskupp som ble utført i 1964. Han har sørget for sin egen berømmelse ved sine deklarasjoner mot presidentene Lula og Rousseff. I 2017, erklærte han – på vegne av Grande Oriente do Brasil [den Brasilianske frimurerordens storlosje, o.a.], at tiden for et nytt militært statskupp er kommet. Tilslutt ble han gjenvalgt sammen med president Bolsonaro.
I et intervju med bladet Piaui, fortalte han om den forestående avsettelsen av Venezuela’s president
Nicholás Maduro, og utplasseringengen av en brasiliansk ‘’fredsstyrke’’ (Sic). Stilt overfor alvoret i disse uttalelsene - som innebærer brudd på FN’s charter, uttalte president Bolsonaro at det var ‘’ikke noen som hadde tenkt å gå til krig mot noen’’, og at visepresidenten ‘’talked too much’’.
Uansett, på en pressekonferanse den 12.desember 2018, avslørte president Maduro at USA’s nasjonale sikkerhetsrådgiver John Bolton ledet koordineringen mellom den colombianske president Iván Duque’s team, og teamet til den Brasilianske visepresidenten. En gruppe på 734 leiesoldater
ligger nå i trening i Tona (Colombia) for å kunne utføre en falsk-flagg-operasjon, etter sigende - av Venezuela mot Colombia, og på den måten rettferdiggjøre en colombiansk krig mot Venezuela.
Denne krigen vil være ledet under kommando av Oswaldo Valentín García Palomo, som pr. i dag er i skjul på ukjent sted etter det mislykkede assasinasjonsforsøket på president Maduro under den Venezuelanske nasjonalgardens jubileum 4. august 2018.

Disse leiesoldatene er støttet av USA’s Special Forces som er stasjonert ved US-militærbaser i Tolemaida (Colombia) og Eglin (Florida). USA’s plan er å overta de tre Venezuelanske Libertador-militærbasene Palo Negro, Puerto Cabello og Barcelona fra begynnelsen av konflikten.
USA’s nasjonale sikkerhetsråd forsøker å overbevise om å ikke godkjenne Nicolás Maduro’s andre mandatperiode (han ble gjenvalgt i mai 2018, men vil ta over fra nyttår).
Dette er årsaken til at statene i Lima-gruppen motsatte seg presidentvalget til og med før det var avholdt, og ulovlig forbød venezuelanske konsulater å organisere det. I tillegg viser det seg at migrantkrisen bare er enda en manipulasjon – mange av venezuelanerne som flyktet p.g.a. den finansielle krisen som oppsto – i troen på at de enkelt ville finne arbeid i et annet latin-amerikansk land, forsøker i dag å returnere til hjemlandet. Men Lima-gruppen hindrer dem i dette, og stopper venezuelanske fly å repatriere dem ved å forby flyene å benytte luftrommet, i tillegg til å stoppe bussene som har kommet for å hjelpe dem å krysse grensene.

Alt det som nå skjer, er som å se en reprise av det som skjedde av blodsutgytelse i de utvidete Midt-Østen etter angrepene den 11. september 2001. Hovedpoenget er ikke den militære aktiviteten, men den tilsynelatende uorden disse hendelsene presenterer. For det første er det beregnet på å forvirre folk ved å forvandle ‘’et griseøre til en silkepung’’[5]. I løpet av fem år, beskrives nå Venezuela og Nicaragua – som nøt et positivt image utenlands – feilaktig som ‘’fallerte stater’’. Selv om historien om Sandinistene og deres kamp mot Somozas diktatur ennå ikke er blitt omskrevet, blir det tatt for gitt at Hugo Chávez Frias var en ‘’kommunistisk diktator’’ (Sic), på tross av at hans land opplevde et massivt økonomisk og politisk skritt fram i løpet av hans presidentskap. Snart vil det bli mulig å ødelegge disse statene uten at noen bryr seg.

Tiden går fortere og fortere. - I 1823, da USA’s president James Monroe bestemte seg for å stenge USA for vidre europeisk kolonisering, kunne han ikke ha drømt om - at 50 år senere skulle hans avgjørelse bli en bekreftelse på USA’s imperialisme. Selv i dag, da president Donald Trump på dagen for sin innsettelse, erklærte at tiden for regimeskifte var over, kunne han ikke ha forestilt seg at han skulle bli forrådt av sine egne folk. Allikevel, på et møte i Miami, 1. november 2018 – erklærte hans sikkerhetsrådgiver John Bolton, at Cuba, Nicaragua og Venezuela utgjorde en ‘’tyraniets troika’’.

Deretter bekreftet hans forsvarsminister James Mattis, foran the Reagan National Defence Forum – at den gjenvalgte president Maduro var en ‘’uansvarlig despot’’ som ‘’has to go’’[6].

James%20'mad-dog'%20Mattis

Oversatt av Eric Kamov

Links:

[1] (http://www.voltairenet.org/article201100.html
http://www.voltairenet.org/article201159.html )
[2] (http://www.voltairenet.org/article186879.html )

[3] (http://www.voltairenet.org/article192257.html )

[4] (http://www.voltairenet.org/article197571.html )

[5] (http://www.voltairenet.org/article201317.html )

[6] ( https://www.reuters.com/article/us-usa-venezuela-mattis/mattis-condemns-venezuelas-maduro-as-a-despot-who-has-to-go-idUSKCN1O03RS )
( https://en.wikipedia.org/wiki/Office_of_Force_Transformation )
Security Planning and Transformation Arthur K. Cebrowski Director;
( https://slideplayer.com/slide/8300990/ )
( https://www.rt.com/news/447480-venezuela-coup-plotters-sentenced/ )
( https://breakingdefense.com/tag/office-of-force-transformation/
( http://crew-center.com/stiletto-stealth-ship )
( https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Southern_Command )
( https://www.facebook.com/southcom/ )
( https://en.wikipedia.org/wiki/Grande_Oriente_do_Brasil )
( https://en.wikipedia.org/wiki/Lima_Group )


#2

Den (tilsynelatende) blodfattige bakgrunnsfiguren Mike Pence fikk ‘jobben’ med å fordømme innsettelsen av atter en demokratisk valgt leder for et folk.
[President Trump delegerte mest sannsynlig bort denne noe tvilsomme ‘æren’] . . . . . .


#3

En amerikansk intervensjon i Venezuela: ‘‘forferdelig’’ . . . . . . .

Putin advarer - ‘‘Venezuela: Fingrene av fatet!’’ . . . . . . .