Nyheter MDTV Forum Om Doner

USA får ingen løfter fra allierte om tiltak mot Iran

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/06/usa-far-ingen-lofter-fra-allierte-om-tiltak-mot-iran/

USAs fungerende forsvarsminister Mark Esper sier at han ikke lyktes med å sikre noen forpliktelser fra NATO-landene om å delta i et «globalt press for å sikre de internasjonale transportrutene overfor Iran». Dette melder USAs offisielle nyhetskanal Voice of America. Esper er den nye forsvarsministeren på prøve etter at Donald Trump kvittet seg med Patrick…

2 Likes

Mon tro om Norge egentlig har sagt nei til forespørselen fra USA?

Klipp fra vedlagt link:
Åpen for norsk bidrag.
Bakke-Jensen uttalte i forkant av forsvarsministermøtet at det «vil sitte langt inne for Norge å bruke militære styrker ute i verden for å forsvare norske økonomiske interesser».
Men tonen var annerledes da møtet var over.
– Hvis det kommer en forespørsel, så vil vi ta del i en diskusjon om det, for det handler om å sikre maritim ferdsel i internasjonalt farvann, sier forsvarsministeren.
Han understreker at en koalisjon for å trygge skipsfarten vil være noe helt annet enn å «invadere Iran for å skape ro der nede».
– Det er viktig at verdenssamfunnet sørger for at internasjonal lov opprettholdes, også på dette feltet. Det mener jeg kan være en veldig god grunn til å samle seg i en koalisjon og gjøre noe.

Kommentar: Frontline er ikke et norsk rederi, båtene er ikke norske, mannskapet er ikke norske, eieren er heller ikke norsk statsborger. Et minumumskrav for å beskytte skip som tilhører feks Frontline bør være at Frontline begynner å betale skatt på normalt vis hvis Frontline ønsker at NATO-land skal bruke ressurser (og evt ofre liv) på militær beskyttelse av deres skip.

3 Likes

Etter 22/7 er Norges deltakelse i en hver konflikt 100% sikret.

1 Like

Skjedde det noe skifte da? Vi har vel stilt opp på alt siden 911. Og før det var vi med på bombingen av Serbia

1 Like

Norge har aldri stilt spørsmål ved 11/9 eller 7/7 og har vært lojale i de fleste kriger. Serbia er et godt eksempel.

Men, i 2011 kom et skifte.
Norge hadde trukket sine troppr ut av Afghanistan
Vi hadde avsluttet bombingen av Libya.
Vi hadde samarbeidsavtaler med Russland om utvikling av olje og gass.
AP-ledelsen satt på Utøya og digget ungdommen, med plakater “Boikott Israel”.

Etter 22/7 er situasjonen snudd opp ned:
Norge støtter krigen i Syria og bidrar til kuppet i Uktaina.
Humanitære organisasjoner, med norsk støtte, driver “human trafficking” i Middelhavet.
Boikott Israel-kampanjen forsvant som dugg for solen.
Og Russisk samarbeide er erstattet med handels-begrensinger.01

I dag er Jens Stoltenberg Generalsekretær i NATO og Trilateral Commission har mistet Grete Faremo som lojalt medlem.
Samarbeidsavtalen med Russland, er en saga blott.
Og, etterforskingen av Breivik, som vi vet ikke opererte alene, er lagt på hylla!