Nyheter MDTV Forum Om Doner

USA fantaserer om en begrenset kjernefysisk krig


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/11/usa-fantaserer-om-en-begrenset-kjernefysisk-krig/

Av Alfredo Jalife-Rahme, La Jornada, Mexico. Krigen i Syria har vist at når det kjem til konvensjonelle våpen, så er ikkje US Armed Forces lenger høgste autoritet. No er det Russland som har kontrollen. Moskva har introdusert ein ny ressurs inn i krigsmørket: den siste generasjonen hypersoniske nukleære bærerakettar. Desse vil nok gi Russland eit…


#2

Dem har gått fra MAD( mutually assured destruction) til NUTS (Nuclear Utilization & Target Selection), og det sier jo temmelig mye om hva som pågår under topplokkene der i gården.


#3

Hvordan kan en part, USA, tro at en atomkrig kan holdes begrenset? Da må det vel i tilfelle være avtalt mellom partene på forhånd hva slags atomvåpen som skal brukes, hvor mange, hvor kraftige de er, og hvor? Hvis atomvåpen brukes uten en avtale med andre parter, hvordan kan da USA tro at ikke bruken vil eskalere? Russland kan potensielt svare momentant med hele sitt atomvåpen-arsenal, som betyr slutten på det meste av landbasert liv som vi kjenner det.

Kan disse uttalelsene fra høyere hold i den amerikanske militære administrasjonen utløse spekulasjon om at hele militæroppbyggingen mot Russland og Kina er et gigantisk spill? At det er avtalt en større militær konflikt med begrenset bruk av noen taktiske atomvåpen, så kaster Russland kortene som avtalt og USA “vinner”? Alt for å skremme en redselslagen verdensbefolkning til å akseptere en NWO verdensregjering, med en verden, en leder og en valuta?

Hvis en undersøker hvem som utgjør rådgiverne og den nærmeste kretsen rundt statslederne i USA og Russland kan en saktens begynne å lure. Kilder: Jerusalem Post, Haaretz og JTA.


#4

Det ser ut som Russland frykter at et førsteslag angrep fra USA vil kunne være så massivt og foregå såpass lynraskt med nye typer raketter fra mange ulike utskytingsramper slik at Russlands evne til å kunne gjengjelde i praksis vil være slått ut omtrent 100%. Om gjengjeldelsen skulle skje mot Europa og ikke mot USA, så kan vel USA leve med det. Russland holder visstnok på med å endre sin militære doktrine, hvis en rakett krysser grensen til Russland vil Russland reagere før raketten når sitt mål og vil sende raketter med atombomber motsatt vei i tilfelle inngående rakett skulle inneholde atombomber og være en del av et større angrep. Nå skrotes INF avtalen mellom USA og Russland, men for Europa er det veldig viktig at denne avtale opprettholdes og at USA kastes ut av Europa.

Norge skjøt i sin tid opp en helt ny rakett fra Andøya, Russland tolket det som et mulig angrep på Russland, men Russland regnet med at det ikke var et angrep (men bare norsk sløvhet hvor man glemte å informere motparten om nye typer oppskytinger fra Andøya). En lignende episode kan i fremtiden imidlertid ha en mye større sannsynlighet for å bli gjengjeldt med atomvåpen fra russisk side.


#5

Jeg synes det er trist at USA bruker så mye krefter og ressurser på det militære, og forberedelser til krig. Dette bidrar ikke til en mer fredelig og harmonisk i verden, og det gjør ikke Amerika “stort” igjen heller slik Trump påstår. Hvis USA hadde brukt sine resurser på å gjøre gode ting for verden istedenfor, så ville USA kunne ha vært den “skinnende byen på en høyde” som verden så opp til, og beundret. Nå frykter man USA istedet, og mange er engstelig for hva Trump vil finne på.

Det er ett tapt potensiale for USA som land også siden så mye landets ressurser brukes på det militære. Dette går på bekostning av andre ting som infrastruktur, helse, velferd og utdanning. USAs infrastruktur forfaller mens USA finansierer militær opprustning, militære operasjoner, og nesten 800 militærbaser fordelt på over 70 land over hele verden.

USA kunne ha vært ett flott land hvis de hadde ledere som prioriterte annerledes.


#6

Og det disse knotthodene ikke forstår er at detonasjon i en høyde på omkring tre kilomer er ideellt for å ødelegge mest mulig. Det vil si at om man forsøker å skyte ned missilene før de når fram er skaden allerede skjedd. Stor varmeutvikling i atmosfæren på grunn av gasser de første dagene. Hele den nordlige halvkule vil antagelig bli uten skog på grunn av dette og en atomvinter med alt den medfører vil ramme så og si alle, også de som sendte bombene/rakettene.