Nyheter MDTV Forum Om Doner

USA er okkupant i Syria og hovedansvarlig for krigen som har påført landet enorme lidelser.


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/10/usa-er-okkupant-i-syria-og-hovedansvarlig-for-krigen-som-har-pafort-landet-enorme-lidelser/

Av Pål Steigan. Min gode venn Svein Olsen (SO) skriver på Radikal Portal: «Pål Steigan ser på USA som okkupant og Syria som okkupert som den altoverskuende motsetninga. Et slikt utgangspunkt gjør solidaritetsarbeid med regionens store demokratiske håp umulig.» Han kritiserer også min metode for analysen av krigen mot Syria og av stormaktenes rolle. Jeg…


#2

#3

Man kan lure på hvilke virkelighet disse skriblerne lever i. Har de ikke tilgang til verdensveven? Leser de bare pressemeldinger fra papegøyeland? Ingen kritiske spørsmål til krigshissernes galskap? Man bør kanskje bare følge rådet om don’t argue wih idiots, they’ll drag you down to their level and beat you with experience. Jeg mener; har de enda ikke fått med seg hva som skjer i Syria, så kan man jo dokumentere seg grønn - helt uten effekt.


#4

«Pål Steigan ser på USA som okkupant og Syria som okkupert som den altoverskuende motsetninga. Et slikt utgangspunkt gjør solidaritetsarbeid med regionens store demokratiske håp umulig.»

SO argumenterer her for at Steigans syn på Syriakrigen gjør det vanskelig å støtte opp under en av krigens parter, nemlig dem som HEVDER å reåresentere demokratiet, men som i realiteten er hardline islamister. Logikken svikter jo helt her! Resonnementet kan sidestilles med: "Steigan mener USA er okkupant. Et slikt utgangspunkt gjør det vanskelig å støtte USA i kampen mot en ond diktator. God dag mann økseskaft. Hipp hurra og høl i hue!


#5

Jeg er enig med Steigans vurdering av SO. Jeg kjenner også SO fra mange år i AKP og Rød Valgallianse (RV) . SO var en dyktig og kampvillig kamerat fra Nordland. Da det etterhvert ble politisk kamp om det var kommunistpartiet eller RV som var viktigst, markerte SO at det var RV som var den viktigste organisasjonen. Hans oppfatning fortalte meg at det var stor mangel på revolusjonær kunnskap spesielt mht. Lenin og nødvendigheten av et kraftfullt kommunistisk parti. Folk som SO vektlegger praksis og neglisjerer den politiske teorien. Når dette skjer, så blir ofte praksisen blind. SO er nok dessverre et offer for dette. Trist! :disappointed_relieved::panda_face: