Nyheter MDTV Forum Om Doner

USA – en økonomi basert på plyndring


#41

Vel, Steigan og andre skribenter her skriver mye interessant som er verdt å få med seg. Selvsagt er det mye jeg er uenig i, men også mye som faller sammen med mine meninger. Jeg har blitt mindre opptatt av politiske og religiøse skillelinjer ettersom åra har gått. Jeg har mine meninger og oppfatninger, men det blir kjedelig og uinteressant dersom man bare skal sitte og bekrefte hverandre på et nettsted hvor alle mener det samme. Jeg kommenterer mest om energipolitikk og kommer nok til å fortsette med det, men det er ofte interessant å lese hva det kunnskapsrike og stort sett høflige kommentariatet her skriver.

Jeg er egentlig ikke så opptatt av politikk. Ikke kaller jeg meg kommunist, og ikke kapitalist. Jeg har sluttet å stemme ved valg. Jeg bare ler når jeg ser hvordan mange andre konservative kristne lovpriser kapitalismen i Vesten og anser det som “Guds vei”. Husker jeg blei fortalt som liten at kapitalismen fungerer fordi den er basert på menneskets grådighet, og det har vært mye sant i det, inntil nå. Men når grådigheten går for langt så blir det ikke mye å satse på, det ser vi alle tegn på nå i Vesten. Den kommunistiske idèen i seg selv med deling er nok mer etter Guds hjerte, men problemet ligger fortsatt i menneskets ego som gjør at det fungerer dårlig i praksis.


#42

Jepp! Og der er vi faktisk tilbake rett on topic! :+1:

Det tror jeg du har helt rett i. Jeg skulle ønske jeg visste hvordan problemet med ego - og egoets konsekvenser - skulle løses.


#43

Det kan nok ikke løses av mennesket selv, kun av dets Skaper. Men da er vi selvsagt off topic igjen :blush:
God natt!

Esekiel 36,26 Jeg vil gi dere et nytt hjerte og la dere få en ny ånd inne i dere. Jeg vil ta steinhjertet ut av kroppen deres og gi dere et kjøtthjerte isteden.** 27 Jeg lar dere få min Ånd inne i dere, og gjør det slik at dere følger mine forskrifter og tar vare på mine lover, så dere lever etter dem.


#44

Å tro at Jesus var den han utga seg for å være, er selve fundamentet i kristen tro. Ellers er det ikke mere verdt, enn annen moral-lære. Jeg begynte der selv, i erkjennelsen av at som menneske ville hverken jeg, eller noen jeg kjente klare å rettferdigjøre oss selv. Så det var mer som det siste strået. Men for et strå det viste seg å være.


#45

ikke dersom du tror på Big bang fantasien. Det strider mot en av fysikken best underbygde “lover”, nemlig den om entropi. https://no.wikipedia.org/wiki/Termodynamikkens_andre_hovedsetning
At vi i det hele tatt snakker om lover, forteller jo også litt, ikke sant?
Svært mange av fysikkens formler inneholder en konstant, som de har funnet ved eksperimentering og beregninger. Hvorfor den er der, kan vi ikke forklare - og hvorfor skulle vi det, når vi til og med lar oss dupere av økonomikken? Det er mye i “vitenskapen” som ikke har større verdi enn de økonomiske modellene som Milton Friedman pushet.


#46

En refleksjon over et klistremerke. (med spørsmålstegn etter )

Bokstavtro syns jeg har en dårlig klang, det assosierer jeg som en merkelapp som inneholder det de kaller fundamentalisme, som jeg assosierer med der det står at “bokstaven slår ihjel,” der folk er religiøse og ikke viser empati, og det tar jeg avstand fra. Akkurat det igjen,minner meg da jeg var på universitetet i Oslo en gang (ikke lenge etter 22 juli), og så en forskrudd plakat om et emne om fundamentalisme, hvor det var manipulert sammen et hva jeg vil kalle et søkt motiv med en forvrengt religiøs gruppe folk på plakaten, sammen med den teksten “Thank God for 11. september.” Det virket som de skulle klistre hendelsen til at ABB var en “kristen høyre-ekstrem,” noe han selv nektet for, siden han selv sa han var Odin- tilhenger som Vebjørn Selbekk fant ut. Det tydet jo på at det var noen andre som forandret profilen hans på nettet, der de skrev at han var kristen. Bare den detaljen der, viser at noe skurrer, og man har jo lurt på hvilken agenda slike folk har.

Media pålegger kanskje journalister å plassere folk i båser og kategorier kanskje for bedre å ha kontroll på dem, av politiske grunner, men i det virkelige livet er ting mye mer nyansert og krever at man også lytter og gjerne stiller oppfølgingsspørsmål som du nettopp gjorde, og kanskje også overrasker seg selv med å gradvis endre noen holdninger, og skifte mening om ting, ettersom man får flere opplysninger.

Det var samme mann som holdt foredraget, som også skrev en del merkelig og tendensiøst i Klassekampen like etter 22 juli,
( jeg fulgte godt med den perioden ) og med dagens fortolkere som legger noe negativt i akkurat det uttrykket , har da analysert , forsket og studert og konkludert for den kategorien, og det er antakelig en gruppe de anser har politisk makt. At de tar feil i sine vurderinger, vet jeg fordi jeg har lest hva de skriver i faglitteratur om tema, og ser at de ikke alltid har nok innsikt i det de skriver om, til tross for sin forskning, og jeg tar også avstand fra der man trekke slutninger med forskning fra USA, og tror man kan overføre det automatisk til norske tilstander, og det er ganske spooky å tenke på at presset på studenter når det gjelder pensum er så stort at de ikke får anledning til å reflektere dypere over at stoffet som presenteres kanskje
inneholder politiske undertoner, og identifisere dette, og dermed kunne rette den kritiske sansen også mot stoffet.

Jeg regner med at det med sverdet i munnen ikke kan tolkes bokstavelig som et sverd av metall , men at det betyr at han som er kalt Guds ord har ordet i munnen som er det tveeggede sverdet.

Jeg mener selv at det er ulike typer tekster som hver for seg tolkes forskjellig, og man må trenge gjennom lagene for å forstå det egentlige budskapet, og for all del ikke ta ting ut av sammenhengen.

Hvis du fikk et brev fra noen du er glad i, så gjaldt det jo å prøve å være på bølgelengde med å motta det brevskriveren ønsket å formidle til deg, og om du kjente ham eller henne, ville du tyde det med hjertet sammen med hodet, det ville være en helhet over din oppfatning, ikke en lovisk, mistenksom måte å lese det på, men man ville prøve å få tak i hva den andre egentlig la i det,

Bokstaven slår ihjel , så idealet for tolkning er vel slik du skrev i en kommentar en gang, at dersom man ikke tolker det ut fra at kjærlighet skal bli resultatet, så har man ikke skjønt det. ( fritt etter hukommelsen :slightly_smiling_face:) Håper du kan bære over med sitat-ufullkommenheten.

Et eksempel på tekst hvor det er flere lag.
Jeg bruker historien om en konge, og ei skute, som også representerer en kultur, men som også respresenterer en metafor, og at det er noe mer historien vil fortelle. Jeg har selv noe bakgrunn i slekt på sjøen, og har gått litt inn i sjøfartshistorien i en by og vet hvordan de gjennom handel ble svært velstående og det er lett å se disse lagene.

For eksempel der det står om en konge, og et skip, hvor det også er en metafor for Lucifer , fordi det er et handelsskip som skaffer rikdom, og kongen i dette landet [ her Tyrus ( latinsk navn ) i Libanon ] blir der et bilde som man skimter en dobbeltbunn i, eller at det blir brukt som metafor, og man kan også kanskje kalle det en metafor på kapitalismen, siden også vold følger med i kjølvannet.
Tyre Libanon
Jeg mener å ha lest noe om at det er med hebraiske bokstaver noe med 3 ulike lag av betydninger, og slik kan det jo også være med fortellinger, og dette gjør det spennende, og det blir vel som med kunst.Det som i tillegg også er spennende, er at det kan være at innholdet plutselig kommuniserer noe til deg personlig.
En betydning av et handelskip kan derfor også være at det representerer Mammon, som man dermed skimter bakenfor historien om kongen, kulturen, eller selve handelssskipet.

Som barn lærer vi de rent ytre bokstavelige tingene, mens etterhvert som vi vokser, kan vi øve opp tenkningen så vi kan bruke ordene som symboler for andre ting. Vi bruker utrykket : Det gikk et lys opp for meg, og vet jo at det ikke menes bokstavelig, eller konkret, men abstrakt og billedlig.

Teksten i Ezekiel 28 er en slik tekst som krever litt mer. Det dukker plutselig opp ord og vendinger i historien der man skjønner at her ligger det noe mer.Da blir den overflate-teksten som et hav, der man ser ting under havflaten. Man ser sjøhester, koraller, maneter, fisk, sjøstjerner, krabber og tang.Man ser at det som ved første øyekast bare er blågrønn sjø, har innhold.
https://www.kingjamesbibleonline.org/Ezekiel-Chapter-28/
Teksten blir noe man må analysere, og bruke tankene på i en prosess mot større innsikt.


#47

Selskapene som dro til Kina er listet opp i denne boka : The killing of uncle Sam.

Pride, greed, and power have driven men to do the unthinkable–including selling out their nations and unsuspected citizens to the most corrupt and destructive “invisible” global leaders on Earth. But how did this happen on American soil? How did the downfall begin and who were the predators that the “land of the free and home of the brave” fell victim to? And is all hope lost?

This book captures details of the last 200 years of American history that mainstream media does not want you to know. It dissects the “legalized” system of the private central banks that has gone unchecked, and delivers gut-wrenching truths about the real domestic and foreign enemies of the United States. With over 1000 footnotes and quotes from former presidents, prime ministers, and state officials, it will equip you with the facts that the elites have covered up for centuries and empower you to stand up for the truth.


#48

Kvinnens stilling er mye sterkere enn man skulle tro. Gud stiller seg bak sitt skaperverk, og mannen blir bedt om å leve med forstand med ektefellen sin. Prinsippielt ble mannen ikke spurt i en historie jeg leste . Det var da to kvinner som var gift med samme mann i GT, de ble enige seg imellom hvem han skulle være hos den natten, og han fikk bare beskjed om hvem det var, for de hadde forhandlet seg imellom om ham.
Den som hadde forhandlet seg fram til å ha ham, gav ham bare beskjed : Det er hos meg du skal være i natt.
Araberne ble til da Gud bad en mann lyde en kvinne.


#49

For lenge siden påsto noen at universet var evig, at det alltid har eksistert og at det alltid vil eksistere, og dette strider mot termodynamikkens andre hovedsetning. Det termodynamikkens andre hovedsetning forteller oss er at universet må ha en begynnelse og en slutt.

Vitenskapen har gitt alt det moderne samfunnet kan tilby, som f. eks biler, fly, skip, elektrisitet, moderne legevitenskap, kommunikasjons-satellitter, internett og til og med en PC som du sitter og skriver på.

Og hva slags framskritt har religionen gitt oss?


#50

Den sier at alt vil falle fra hverandre uten tilført energi.

Ja ha, ha, ha - og du innbiller deg at du ikke religiøs. Hvorfor feirer vi oppfinnerne, hvis det egentlig var vitenskapen?
Kristendommen har gitt oss et ideal om et menneskeverdig samfunn, men det krever en viss innsikt i historie å forstå det. Med tanke på din forståelse av vitenskapen, så har jeg ikke så store forhåpninger.


#51

Det du skriver er selvsagt også en del av bibelen, men jeg synes ikke det fjerner det problematiske med verken det absolutte underkastelsespåbudet for gifte kvinner i NT eller ved alle de bibelstedene (både i NT og GT) som legitimerer slaveri - eller alle eksemplene fra GT der kvinner åpenbart ikke har stort å si når det gjelder hvem hun må ligge med (noe av dette er lovtekster):

Lov om salg av døtre
2.mosebok, kap. 21:7-12
Når en mann selger datteren sin som slavekvinne, skal hun ikke gis fri på samme måte som de andre slavene.Har herren hennes bestemt henne for seg selv, men likevel ikke liker henne, skal han la henne kjøpes fri. Men han har ikke rett til å selge henne til et fremmed folk, siden han har vært troløs mot henne.Men har han bestemt henne for sønnen sin, skal han gi henne samme rettigheter som døtre har. Får han en kone til, skal han ikke la den første mangle kjøtt, klær eller duftende oljer. Hvis han ikke lar henne få disse tre tingene, skal hun gis fri uten å betale for det.

Det som står om mannlig slaveri i avsnittene over er heller ikke særlig trivelig lesning.

Kvinnelige krigsfanger, har de noe de skulle ha sagt her?
5 Mosebok 21:10-14
Det kan hende at du drar i krig mot dine fiender og Herren din Gud overgir dem i dine hender så du tar noen av dem til fange. Blant fangene ser du en vakker kvinne som du begjærer og vil gifte deg med. Da skal du føre henne inn i huset ditt. Hun skal barbere hodet og klippe neglene og ta av seg de klærne hun hadde på da hun ble tatt til fange. Så skal hun bli i ditt hus og gråte over sin far og sin mor en hel måned. Siden kan du gå inn til henne. Du skal være hennes mann, og hun skal være din kone.

Voldtektsoffer må gifte seg med sin overgriper, skilsmisse forbudt
5. Mosebok: 22:28
Om en mann treffer en jente som er jomfru og ikke er lovet bort, og han forgriper seg på henne og ligger med henne, og de blir oppdaget, da skal mannen som lå med jenta, betale hennes far femti sjekel sølv. Hun skal være hans kone fordi han krenket henne, og han får ikke skille seg fra henne så lenge han lever.

Dødsstraff for å bli voldtatt i en by:
5.Mosebok,
Om en mann treffer en ung jente i byen, en jomfru som er lovet bort til en annen mann, og han ligger med henne, da skal dere føre begge to til byporten og steine dem i hjel, jenta fordi hun ikke ropte om hjelp enda hun var i en by, og mannen fordi han krenket en annen manns kvinne. Slik skal du rydde ut det onde hos deg.

Her er visst forbrytelsen først og fremst krenking av annen manns eiendom

Konsekvensen av manglende "jomfrutegn"
5.Mosebok forordner også dødsstraff for den kvinne som ikke kan framvise et “jomfrutegn” (blodflekket laken?) etter bryllupet, dersom hennes ektemann senere hevder at hun ikke var jomfru («fun fact»: det er bare rundt halvparten av alle kvinner som blør ved første samleie (dersom dette skjer frivillig), og den tradisjonelle oppfatningen om jomfruhinnen som en hinne som sprekker ved første samleie er en myte)

Krigsfanger igjen
I 4. Mosebok (31:15-) synes Moses at israelittene ikke har drept nok krigsfanger og beordrer dem til å drepe alle guttebarn og kvinner som har ligget med menn, og bare beholde "småjenter som ikke har ligget med menn"…
I eldre oversettelser står det videre " og de skal høre eder til" (og jeg antar at tanken her neppe er at de skal anses som adoptivdøtre, dessverre …)

Det er også et par fæle historier om troende, "gode" menn som tilbyr sine egne døtre og/eller andre kvinner i huset til fri benyttelse til en mobb, for å spare mannlige gjester, som åpenbart ansees ha høyere verdi. (Dommerne kap. 19 er en av dem, og er rystende lesning, og 1. Mosebok kap. 19 er en annen slik historie. I det første eksempelet dreper ektefellen den voldtatte, navnløse kvinnen, som er hans konkubine, etterpå, i den andre slipper døtrene til Lot unna gjengvoldtekt)

Men igjen, jeg tror ikke det finnes særlig mange moderne kristne - hvis noen i det hele tatt - som forsvarer disse tingene. Der er dersom man tror at bibelen i sin helhet er diktert - eller direkte inspirert - av Gud, blir slike skriftsteder et problem. Det er blant annet dette jeg betegner som fundamentalisme. Men hvis man ser på bibelen mer som en beskrivelse av hvordan menneskers oppfatninger og misoppfatninger av Gud og av etikk har utviklet seg gjennom tidene, blir det mindre problematisk.


#52

Nei, den sier at universet (som er et lukket system) til slutt vil lide en kuldedød, dvs all varme blir jevnt fordelt i hele universet.

Jeg er ingen tilhenger av gamle cargo-culter, men er allikevel en “åndelig person”.

Vitenskapen er jo bare systemet som brukes. De store oppfinnerne er mennesker som har løftet hele menneskeheten opp og fram, ved hjelp av sine oppdagelser. Alle vi andre, som ikke har funnet opp noe, er heldige som får være med på denne fantastiske reisen! Vi burde kanskje være takknemlige og kanskje litt ydmyk ovenfor disse menneskene som har gjort så mye for oss alle?

Verdens første demokrati oppsto i Athen lenge før Jesus ble født, og leser man det gamle testamentet så handler det stort sett om krig, plyndring, slaver, vold og tvang.


#53

Hei Ink. Her er det så mye, men jeg bare la merke til et par ting :

Men har han bestemt henne for sønnen sin, skal han gi henne samme rettigheter som døtre har. Får han en kone til, skal han ikke la den første mangle kjøtt, klær eller duftende oljer. Hvis han ikke lar henne få disse tre tingene, skal hun gis fri uten å betale for det.

Det er jo en misvisende oversettelse :
Her er 1930:
10 Dersom han lar ham få en annen foruten henne, da skal han ikke avkorte noget i hennes kost, klær eller ekteskapsrett.
1930
Fikk hun ikke det var hun fri til å gå.

10 If he take him another wife; her food, her raiment, and her duty of marriage, shall he not diminish.
KJV
ikke duftende oljer, men ekteskapelige rettigheter
to dwell together `ownah

Her var det mye, og det er som du sier rystende lesning, men du har misforstått noe fordi du ikke har lest neste kapittel. Det var ikke mannen som drepte medhustruen.Han ønsket nok å mobilisere til krig på grunn av kvinnen.Så på den måten ser jeg det i sammenheng hvor stort raseriet var over den skjebnen som rammet henne.

Kap. 19 ( 28 ) Han sa til henne: Stå op og la oss ta avsted! Men det var ingen som svarte.
Neste kapittel : 20 (4-5 )
4 Og levitten, den myrdede kvinnes mann, tok til orde og sa: Jeg og min medhustru kom til Gibea i Benjamin for å bli der natten over. 5 Men mennene i Gibea overfalt mig; de omringet om natten huset jeg var i; mig tenkte de å slå ihjel, og min medhustru krenket de, så hun døde.

og dette førte så til raseri og til krig, så over 400.000 gikk til krig på grunn av denne kvinnen, Det ble borgerkrig, og mulig han ville skape et vanvittig raseri hos dem som så dette, for å få hevnet seg med det han gjorde, noe som det også førte til, så mange døde.


#54

Jeg klarer ikke la være å bemerke at foreløpig ser den allmektige Skaperen ut til å slite litt med å få det til …

Jeg synes egentlig at Jesu radikale nestekjærlighetsbudskap og hans antimaterialisme, antiegoisme og brudd med det vanlige syn på status og verdi i samfunnet, står seg veldig godt uten all mytologien om ham.

Men forstår jeg deg rett, er det dine personlige gudserfaringer som er det viktige for deg i sammenhengen. Og apropos man jo da alltids trekke fram at Jesus i alle fall bidro til å endre gudsbildet fra den fjerne og opphøyde (og ofte ganske sinte) Kongen/Herren, man ofte ser framstilt i GT, som krever dyreoffer og i noen av bibelens fortellinger også tar imot menneskeoffer, og som straffer sitt folk svært hardt og pålegger dem mange regler, til en beskrivelse av Gud som en kjærlig Far (skjønt han ofrer Jesus), et Opphav som det gode i oss springer ut av.

Jeg er forresten heller ikke helt sikker på de kristne tolkningene av Jesu utsagn om seg selv … “Guds sønn” var en term som jeg forstår ble brukt av flere rabbier på den tiden, og som jeg har lest ikke ble tolket bokstavelig. Selv kalte han seg vel stort sett Menneskesønnen, forresten. Ellers har han noen utsagn som tyder på at han var en mystiker med sterke mystiske erfaringer av enhet med Gud. Den slags erfaringer er han heller ikke så alene om. Men siden du er kristen, antar jeg at du avviser denne typen argumenter.


#55

Jeg klarer ikke la være å bemerke at foreløpig ser den allmektige Skaperen ut til å slite litt med å få det til …
Det er fordi du ikke skjønner Skaperens plan. Planen for menneskeheten er ikke å gjøre den fullkommen med en gang, men tvert om først å vise oss følgene av synd, som i ytterste konsekvens er opprør mot Loven, altså Guds Lov. Denne planen foregår over flere trinn, minst tre. Hvis det finnes en allmektig Skaper har han selvsagt full kontroll over begivenhetenes gang. Det premisset, altså hvis, bør selv ateister, agnostikere osv. kunne være enige i.

Jeg er forresten heller ikke helt sikker på de kristne tolkningene av Jesu utsagn om seg selv … “Guds sønn” var en term som jeg forstår ble brukt av flere rabbier på den tiden, og som jeg har lest ikke ble tolket bokstavelig. Selv kalte han seg vel stort sett Menneskesønnen, forresten. Ellers har han noen utsagn som tyder på at han var en mystiker med sterke mystiske erfaringer av enhet med Gud. Den slags erfaringer er han heller ikke så alene om. Men siden du er kristen, antar jeg at du avviser denne typen argumenter.

Ja han kalte seg “Menneskesønnen” av gode grunner. Her finner vi ett av opphavene til det viktigste skillet i kristenheten, nemlig de som bekjenner seg som trinitarianister (tror på en treenig Gud), og de som tror Gud er èn, altså unitarianister. Siste gruppe som jeg bekjenner meg til tror ikke at Jesus er Gud, bare at han er Guds sønn, men her finnes det mange avskygninger også. Noen unitarianister slik som Jehovas Vitner f.eks tror at Jesus egentlig er erkeengelen Mikael, Israels beskytter. Mao. er han ifølge dem skapt og det lenge før han ble “gjenfødt” som Jesus. Andre, slik som mange Syvendedagsadventister f.eks tror at han ikke er Gud, men Guds sønn og skapt av Gud “for evigheter siden” og at han dermed også ble gjenfødt i barns skikkelse. Atter andre slik som jeg tror ikke at han eksisterte annet enn i Guds plan før han ble unnfanget ved Guds Ånd i jomfru Marias egg. Mao. at han på alle måter var et helt vanlig menneske fysisk og sjelelig, men at han hadde Guds ånd over seg. Alle unitarianistiske retninger kan dog enes i at han uansett nå er guddommeliggjort. Definisjonen på å være guddommelig er å ha fått et evig liv, slik vi mennesker faktisk blir tilbudt. Moderne mennesker forstår kanskje ikke det umiddelbart, men i gammel tid da menneskeheten fortsatt hadde kontakt med både falne og ikke-falne engler forstod man det veldig godt, og det var også bl.annet derfor mange henfalt til å dyrke dem som Gud selv.
Fascinerende ikke sant, hvor ulik kristne trosretninger tolker Bibelen…? :sweat_smile:
Det må legges til at det store store flertallet av dagens kristne er trinitarianister, og slik har det vært helt siden Konsilet i Nikea i 325 e.Kr.


#56

Jeg er redd våre oppfinnelser vil bli vår endelikt til slutt, fordi vi som art er for umodne til å bruke dem på en sunn måte. For å bruke noen kjente metaforer: Vi har åpenbart spist mer av “kunnskapens tre” enn av “visdommens”. :deciduous_tree:


#57

@Gatekeeper Beklager om jeg har gitt deg (eller andre her) merkelapper du (dere) ikke kjenner dere igjen i. Jeg kan nok være litt for sleivete og løs på avtrekkern i blant (og du pleier ikke akkurat å la meg «dø i synden» om du fersker meg på det heller). Men for å forklare hva jeg mener med de begrepene jeg brukte:

Med kristen fundamentalist mener jeg stort sett en person som ser på bibelen i sin helhet som diktert eller direkte inspirert av Gud og som mener det dermed ikke kan finnes feil i bibelen (med mindre de kommer av dårlig oversettelse).

Med bokstavtro mener jeg en person som tolker bibelens historier som overveiende bokstavelig og historisk sanne, f.eks. skapelsesberetningen, syndefallet, Noas ark, jomfrufødsel etc…

Med religiøs mener jeg det å tro på ting som det i utgangspunktet er mer eller mindre umulig å bevise eller motbevise, som en eller flere guder eller andre overnaturlige vesener. Og å tro at virkeligheten omfatter mer enn den fysiske, målbare verden, og gjerne at det finnes en større åndelig sammenheng, som vi er en del av, og som kanskje har sterke erfaringer av dette som en slags subjektiv virkelighet.

Det kan selvfølgelig godt hende at jeg har bommet i mine antagelser av hva du og andre tror her.

Du har selvfølgelig helt rett, det står ikke at han drepte henne, så her var jeg helt klart for kjapp. My bad! Jeg leste bare "Da han kom hjem, fant han fram en kniv, grep medhustruen og skar kroppen hennes opp i tolv stykker. Dem sendte han ut i hele Israels landområde." Og feiltolket det som at han hadde drept henne. Men du har rett i at det står i neste kapittel at det var mobben som drepte henne. Og kanskje er akkurat denne historien ikke det beste eksempelet på det jeg ville si, heller (skjønt jeg synes jeg aner et ideal om å beskytte mannlige gjester på bekostning av kvinnene i huset. Men dette går kanskje tydeligere fram i historien om Lot). Det stemmer også det du skriver om at folk ble opprørt og at det førte til krig.

Men ellers synes jeg ikke at de oversettelsesuenigheten du viser til når det gjelder de andre sitatene , rokker noe videre ved hovedpoengene mine.

Det er en gammel jødisk fortolkningstradisjon :wink:, og jeg tror den har en del for seg når det gjelder lesning av alle religioners hellige skrifter.

Men når det er sagt, er det fortsatt mye i bibelen jeg synes er svært problematisk (og direkte fælt, i blant) og som jeg overhodet ikke synes minner i det hele tatt om et kjærlighetsbrev fra Gud. Jeg har gitt noen eksempler og tror jeg lar det være nok med det i denne omgang. Jeg er egentlig ikke ute etter å «ta» kristendommen, bare å sette spørsmålstegn ved enkelte tolkninger av den som jeg tenker må skape svært stor kognitiv dissonans. Så får andre være enige eller uenige som de vil. :slight_smile:

Vanligvis pleier jeg også å la andre leve i fred med sine trosmessige overbevisninger uten å utfordre dem for mye, men siden det egentlig er blitt en del “misjon” her på forumet, klarer jeg altså ikke la være å yte litt motstand.


#58

Det er din tolkning.

Religiøsitet har lite og ingenting med “åndelighet” å gjøre. De virkelig åndelige skyr religion som pesten.
Det som kjennetegner religion, er at “åndeligheten” er erstattet av presteskap og ritualer.
De som praktiserer religion har ofte svært liten forståelse for grunnlaget for sin tro, de bare gjør det andre sier at de skal gjøre. Det er sikkert derfor de ofte tyr til generaliseringer og antakelser. Det er et stort problem for menneskeheten. Israel valgte den veien allrede ved starten på sin ørkenvandring, og det ga dem 40 år å tenke seg om på.

Hvis du med vitenskap, mener det systemet vi har i dag, så er det verdt å merke seg at mange av de teoriene som er basis for et “vitenskapelig” livsyn, ikke er vitenskapelige etter dagens standard. I den forstand at de aldri har vært igjennom en virkelig kritisk vurdering. Det gjelder ikke minst i astro-fysikken, som jo gir mye av grunnlaget for ditt livssyn.
I tillegg kan en jo lure på hva slags etikk dagens vitenskapen har.
https://www.corbettreport.com/andrea-saltelli-on-the-crisis-of-science/


#59

Selvfølgelig står det seg, men gjør vi? Jeg sier med Paulus, at det jeg ikke vil gjøre, gjør jeg (stadig vekk), men det jeg vil gjøre, gjør jeg ikke (altfor ofte). Daglig må jeg legge det åket av meg, for å være fri.
Jeg må si med Efeserne 6.12

for vi har ikke kamp mot blod og kjød, men mot makter, mot myndigheter, mot verdens herrer i dette mørke, mot ondskapens ånde-hær i himmelrummet.

Det trodde jeg også, helt til jeg leste gamle testamentet selv. Jeg grudde veldig, så jeg utsatte det lenge.
Så fikk jeg det rådet å lese alt gjennom Jesus øyne, og legge alt som ikke var forenelig med den jeg menet han var, til side. Da ble det fortellingen om hvordan Gud tar tilbake verden fra han som har erobret den.
Ikke en gang kanaanittene skulle utryddes, i følge planen som Gud ga israelittene. De skulle drives ut, ved hjelp av Herrens hånd. Men de feiget først ut, og da sa Gud greit- da kan dere få gå en omveg. Da angret de seg, og prøvde et angrep- men da var det forseint.
For meg er fortellingen om Abraham og Isak også slik. I det mindsettet Abaraham levde i var mennskeofring ganske vanlig, og dersom du virkelig ville vise din gud kjærlighet, så ofret du det kjæreste du har.
Gud fikk Abraham til å forstå at det var mer enn nok med en sau. (men han ville aldri ha fått han med på å ikke ofre noe).
Det er andre dimensjoner til dette, selvfølgelig - det er noe av det som er så gøy. Den blir mer nyansert og levende for hver gang du leser.


#60

Jeg synes det er en forferdelig tankegang.

Så Gud kan gi en haug med innfløkte spiseregler og regler om slavehold, klær, skjegg, sabbatsregler, rituell renhet og kreve omskjæring, og få mange til å følge dette. Men han kan ikke si - eller nå fram med - at blodoffer er unødvendig eller at slaveri er galt?

Jeg har forresten lest hele bibelen (samt de apokryfe skriftene som Luther fikk fjernet), med unntak av noen stamtavler jeg ikke orket og at jeg må innrømme at jeg skummet ordspråkene. NT og evangeliene har jeg lest flere ganger. Jeg kan ikke si jeg deler din opplevelse. Det finnes vakre skriftsteder og også en del som er interessant fordi vår kultur er bygget på mye av dette tankegodset og fordi det viser hvordan folk har levd og tenkt, men skulle jeg tatt med meg en bok på en øde øy, tror jeg neppe jeg hadde valgt den boka.