Nyheter MDTV Forum Om Doner

USA – en økonomi basert på plyndring

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/08/usa-en-okonomi-basert-pa-plyndring/

Kapitalister har lenge framstilt USAs økonomiske suksess som en suksess for kapitalismen, skriver Paul Craig Roberts, og fortsetter: USAs suksess har hatt lite med kapitalismen å gjøre. Dette skriver altså Roberts, som var viseminister for finansdepartementet i USA under Ronald Reagan, og som innehar departementets pris Meritorious Service Award for “his outstanding contributions to the…

8 Likes

Du verden hvilken forskjell det var på Romas og Venezias urbane fundament! Er nå tilbake fra Venezia, hvor jeg i etterkant ser at jeg har begått en rekke lovbrudd. Jeg har sovet på bakken på torgene, matet duene og sittet på kirketrappene. Men heldigvis hadde jeg ikke med stormkjøkken og kokte kaffe på torget, slik jeg gjerne gjør, da jeg elsker stormkjøkken, det er noe eget med denne superenkle men effektive innretningen som tiltaler meg. Primusfolket kjenner jeg bare på angst ovenfor, denne kompliserte saken. Kanskje kommer det av at jeg har et komplisert sinn og derfor trenger enkel teknologi som motvekt? Uansett, koker man kaffe i stormkjøkken på torget, vanker det 12000 kr. i bot og utvisning fra byen!

Men det er ikke bare USA som kollapser, eller som har kollapset, da det der som her kun er skallet som er tilbake, og det samme i Venezia. Venetianerne flykter byen og overlater den til turistene og utlendingene. Det samme her, er tilbake på Grytheplatået hvor mine forfedre har levd som husmenn i uminnelige tider. Men jeg orker heller ikke mer, etter at mine forfedre nådde toppen av rural kultur sammen med Totenåsens apostel. Men bare skallet er tilbake, her finnes kun bruddstykker, og å vinne tilbake stolthet og verdighet, ser jeg på som stadig mer umulig.

Egentlig er det bare Tolfa som er tilbake, sammen med bloggen til Steigan, ja jeg bruker ordet blogg, som kultureliten benytter som et skam-ord, og da jeg har blitt en skamming her på denne eldgamle husmannsplassen ved Tjuvåselva, som var slik ei herlig kultur-elv en gang i tiden, og attpåtil blogger på Blogger, synes jeg ikke vi skal skamme oss som bloggere.

Hadde jeg enda fått kona til å bli med til Tolfa! Så kunne jeg tatt toget til Venezia fra tid til annen, for å fotografere verdenshistoriens desidert fremste urbane kultur gjennom alle tider, og ellers ri rundt på Tolfa-sletta med cowboyene. Lenge siden jeg har ridd nå, men jeg fikk min første hest som seksåring og har ridd over det meste av Totenåsen.

1 Like

Ja, her får forumets høyrevridde debattanter og forumets NATO-friker et alvorlig forklaringsproblem! :grin:

4 Likes

Ja, og spesielt når man samtidig vet av Paul Craig Roberts i all hovedsak fremdeles støtter Ronald Reagans politikk. Høyrefolk er vel egentlig fullstendig akterutseilt.

2 Likes

For de globale og globalistiske kapitalforvaltnings-selskapene som BlackRock, spiller det ingen særlig rolle hvor veksten skjer i verden. Selv om de i dag eier de fleste amerikanske og andre multinasjonale selskaper og andre selskaper, har de ikke lokalt samfunnsansvar, som for USAs befolknings interesser.

Deres oppdrag er kun maksimalt utbytte på aksjene for sine klienter som er for det meste millonærer, milliardærer og billionærer. Når USA faller og det hardt, flytter de bare sine investeringer i god tid til de steder i verden hvor veksten er høyest.

En indikasjon på at BlackRock har forstått hvordan det vil gå med USA, er at Larry Fink tidligere i år sa at BlackRock nå vil fokusere sterkt på investeringer i Kina. Det vil si at de flytter investeringene fra amerikanske selskaper i USA til Kina, og opprettholder investeringene i multinasjonale selskaper som gjør det bra i Kina og Eurasia.

For det er liten tvil om at når Kinas økonomi vokser, vil økonomiene i landene som handler med Kina også vokse, som landene hvor Kinas nye silkevei skal gå igjennom. Det er her den store veksten vil skje fremover. Om USAs økonomi faller helt sammen, spiller det ingen rolle for globalister, for kapitalens første lov sier fri flyt av uregulert kapital, og da flyter kapitalen dit den får mest avkastning.

3 Likes

Deres oppdrag er kun maksimalt utbytte på aksjene for sine klienter som er for det meste millonærer, milliardærer og billionærer. Når USA faller og det hardt, flytter de bare sine investeringer i god tid til de steder i verden hvor veksten er høyest.

Dette skjer nå. Plassering av kapital i nye vindkraftanlegg i den norske naturen er en stor hit for tida. Og jeg forstår investorene godt, for grønn energi er etterspurt og de kan vente seg en trygg avkastning på 10% eller mer i 20-30 år framover. Og denne profitten er attpåtil garantert for av norske strømkunder; over strømregningen betaler nordmenn for de grønne sertifikatene som som vindkraftutbyggerne får gratis og selger videre på markedet. Vis meg det aksjefond som kan skilte med slike lukrative premisser. Er det rart at det er et massivt trykk for å bygge ut Norge med vindindustri? Det eneste rikingene trenger er tilgang til natur som kan forbrukes. Og den får de av den norske staten, ved NVE. Og de nordmenn som protesterer mot dette tar politiet seg av. Enklere kan det ikke bli. Godt valg!

5 Likes

Alle modeller for økonomisk vekst vi har praktisk kjennskap til (kapitalistiske så vel som kommunistiske) har et etterslep av kostnader som produsenten ikke betaler for. De blir liggende igjen som reduksjon av verdier på mange forskjellige områder. (Se også andre artikler av Paul C. Roberts, f. eks The Social Cost of Capitalism ).

Det er ikke nødvendig å undersøke dette så veldig nøye før vi finner grunnen.

De mest dominerende problemene vi har (klimaendring, reduksjon i artsmangfold, krig, ødeleggelser av nasjoner, flyktningestrømmer, opprustning, sult, fattigdom, osv….) er i stor grad utløst av de virkemidlene som gir de største gevinstene i produksjonsøkning (bruk av maskiner på fossilt brensel, bruk av naturressurser, stort behov for råvarer, ….).

Vi har med andre ord ikke alle disse problemene av ukjente årsaker. De faktorene som er viktigst for å skaffe økonomisk vekst og de som utløser de største problemene er de samme.

Disse problemene er en utgift i form av redusert livskvalitet. Produsenten betaler i de fleste tilfeller bare for deler av disse utgiftene. "Resten" må vi alle betale for på forskjellig vis. I form av klimaendring, tap av arter og mangfold, og i form av en utgift så betydelig at knapt noen tør å regne den med; massiv reduksjon og forringelse av natur og naturopplevelse. I form av at noen av oss på denne kloden får familiemedlemmer og venner drept, sine hjem lagt i grus og sine fedreland kastet ut i kaos. I form av at noen av oss lever under kolonistrukturer og uten mulighet til å styre forvaltning og fordeling av egne ressurser.

Vi finner de ubetalte utgiftene i alt fra sult og nød hos noen av oss til vind-industri, smadret nærmiljø, tap av oppvekstvilkår og følelse av økende maktesløshet hos andre.

Og ser vi nøyere etter oppdager vi at vi har et lovverk som sikrer produksjon og næringsliv mot å bære disse utgiftene.

Pål Steigan har i det siste hatt noen spesielt gode artikler om hvordan det blir slik og hvem det er som styrer det hele.

3 Likes

Hva er du trenger å få forklart?

Ved plyndring av naturressurser går ressursene en dag tomt.
Om 20-30 (?) år er det kanskje slik at man i Norge feks lurer på hvordan man skal klare å skaffe nok drivstoff eller nok asfalt til alle veiene her i landet. Man har da nådd et punkt hvor det ikke lenger foregår noen særlig oljeutvinning i Norge (samtidig som olje som kjøpes i det internasjonale markedet kan være meget dyr). Dessuten må landet kanskje bruke mye penger på å plugge tomme borrehull for å forhindre forurensning. Det er smart å drive med en viss grad av langtidsplanlegging som feks å ha en viss oppfattelse av tidspunktet for når Norge ikke lenger er selvforsynt med olje. Er det i hele tatt noen som har en formening om dette? Eller blir det bare tut og kjør hele veien fram til at vi møter veggen med et brak?

4 Likes

I den siste beregningen i Norge, der man justerte for det importerte kraftfôret, var selvforsyningsgraden 38 prosent og den er sterkt fallende, sier forfatter og tidligere landbruksforsker Svenn Arne Lid.
Brennpunkt-dokumentaren «Framtidsbonden» viser at norske husdyr får stadig mer kraftfôr, mens de spiser mindre gress.
Soya fra Brasil føres opp som «norsk»

Norge importerer mer kraftfôr enn tidligere antatt, fordi Landbruksdirektoratet fører opp soya fra Brasil som «norsk» i sine statistikker.

Johnny mener vel i store trekk at det kapitalistiske systemet muliggjør en type rovdrift som går på bekostning av felleskapet, og at dette skal høyrefolk ha problem med å forsvare, slik det praktiseres i Brasil, med huggingen av trær, men problemet med de brailianske storbøndenes soyaproduksjon til kyllingforet, kan løses ved å la være å kjøpe soya fra storbøndene ( de hugger ned trær og rydder plass til soyaproduksjon, stemmer ikke det ? )
Isteden har jeg foreslått å la truede sør afrikanske hvite bønder komme hit og bosette seg, og øke vår egen forproduksjon, og hjelpe oss med selvforsyningsgraden vår og matproduksjonen, da hjelper vi de hvite sør afrikanerne som opplever vold og vil ut av landet, samtidig som vi hjelper oss selv, og småbøndene i Brasil ønsker også at vi lar være å kjøpe soya fra storbøndene der, så istedenfor å frakte soya til kyllingforet her, helt fra Brasil til Fredrikstad med skip, kan vi ivareta behovet vi har på en bedre måte.

Brennpunkt dokumentaren, Framtidsbonden.

3 Likes

Forskjellige ting du helst ikke vil vite!

Mine påstand er at Craig Roberts ( som var en viktig stemme i min oppvåkning) bruker begrepet kapitalisme like løst, som Runeulv beruker begrepet sosialisme.
Det systemet vi har i dag, er ikke nærheten av det som marxistene kritisierte da jeg vokste opp. Det er ikke noe nærmere det tenkesette økonomer blir opplært i heller.
Det var Noam Chomsky som lærte meg å lytte til hva "motparten sa, både de som er på samme nivå som meg sosialt og de som var opphøyd til elite.
Jeg har vært aktiv i fagbevegelsen, og jeg har til og med tatt et par perioder i kommunepolitikken, for SV.
I tilegg vokste jeg opp med en Moskva-tro far og ei mor som var aktiv Arbeiderparti-politiker hele sitt liv, så jeg bør vite litt om høyre og venstre.
Nok, faktisk, til at jeg nekter å la meg lure opp på den vippe-dessa.

1 Like

Dette er hovedproblemet - det er ikke mulig å ta det alvorlig.

Har du hørt uttrykket Cargo-Cult, AnneBritt?

Under andre verdenskrig observerte innfødte på isolerte steder krigshandlingene mellom USA og Japan. De innfødte så disse mektige flyene bombe skip og militære mål på land, og de mektige flyene ble betraktet som noe guddommelig, flyene ble tilbedt, og religioner oppsto hos de innfødte.

Noen vil kanskje le av de dumme innfødte, men husk at religioner som jødedom, kristendom og islam bare er etterlevninger en gammel Cargo-Cult. En video på 4 min viser hvordan de innfødte tilba disse flyene, og det er visst umulig å få de til å oppgi sin tåpelige tro.

Forøvrig, du kan ikke sammenligne amerikansk og europeisk venstreside!

Jeg har det prinsippet at det som fortsatt er der når jeg har sluttet å tro på det, er virkelig - resten har jeg et avslappet forhold til - for å si det sånn.
Jeg må innrømme at jeg aldri har likt marxismen, mye fordi de, jevnt over fremstår som veldig religiøse. Akkurat som de parodisk kristne i populær-kulturen. Og noen nære slektninger - som var religiøse, men ikke kristne.

Men Jesus var jo kommunist, og han og Karl Marx hadde helt sikkert blitt gode venner, bortsett fra det med den religiøse biten da.

Jesus er ikke kommunist, men det er høyst sannsynlig at Marx ikke hadde kastet bort livet sitt med å koke opp egne teorier, om han hadde kjent Jesus, slik jeg gjør.

Så lenge de fører den samme politikken, gjør jeg det. At ingen av dem aner hvorfor de gjør det, unnskylder ingen av dem.

Når det gjelder rov-drift, så er mitt inntrykk at kommunister ikke betenker seg heller. Sovjet og Kina er ikke akkurat natur-reservater.

Vel, hva slags samfunnssystem står Jesus for da, kapitalisme, føydalisme, sosialdemokrati eller et diktatur med en guddommelig leder?