Nyheter MDTV Forum Om Doner

USA dobler tallet på diplomater i den okkuperte delen av Syria


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/10/usa-dobler-tallet-pa-diplomater-i-den-okkuperte-delen-av-syria/

USAs forsvarsminister James «Mad Dog» Mattis sa 2. oktober 2018 at USA vil doble antallet diplomater i den USA-kontrollerte delen av Syria. Han sa at etter som de militære operasjonene mot IS blir mindre, vil den diplomatiske innsatsen bli viktigere. Dette viser nok en gang at USA betrakter det okkuperte Nordøst-Syria som en politisk enhet…


#2

Det ser ut som USA aldri gir opp sine planer om dominanse hverken i Syria eller i Afghanistan eller i andre land til tross for heftig motstand og mislykkethet. Dette lover ikke godt for verdensfreden. Snart innfører USA dessuten blokade av Iran og trolig også sanksjoner mot EU samtidig som kamphandlingene i Ukraina kanskje eskalerer til full krig.


#3

Så det er der de gjemmer seg! Jeg begynte å frykte at det ikke fantes en eneste diplomat i hele den vestlige sfæren. Hvis de tror på en dobling, må de vel ha en diplomatfarm - og da er det vel håp om at vi kan få noen tilbake?


#4

USAs boikott av internasjonal lov vil aldri opphøre, med mindre den møtes med samlet motstand fra Europeiske stater. På dette området er det overraskende lite forskjell mellom demokratene og republikanerne. Trump argumenterte som kjent for en stans av regimeendringer og kostbare intervensjoner, men gjorde dette på et realpolitisk -og overhode ikke noe idealistisk grunnlag. Etter alt å dømme har ikke Trump råd til å få trøbbel med Mattis også, og derfor får Mattis gjøre slik han vil (eller er instruert til) å gjøre med Syria. Clinton & Co hadde jo bare kastet seg ut i full krig med Russland så fort det hadde latt seg gjøre.