Nyheter MDTV Forum Om Doner

USA: De langsiktige virkningene av lockdownpolitikken vil ramme de svarte hardest

Originalt publisert på https://steigan.no/2021/01/usa-de-langsiktige-virkningene-av-lockdownpolitikken-vil-ramme-de-svarte-hardest/

I USA har en studie fra National Bureau of Economic Research kommet til at de langsiktige virkningene av lockdownpolitikken vil slå svært ujamnt ut. Hardest vil den ramme svarte menn, som over et perspektiv på 10-15 år vil se nedgang i forventet levealder. Det er den økte arbeidsløsheten og fattigdommen som direkte følger av lockdownpolitikken…

5 Likes

rlplakat7

3 Likes

Her er man virkelig “dammed if you do, damned if you don’t”, da korona også rammer svarte menn hardest. Det samme gjelder å gi svarte menn vaksiner først, da det vil bli virkelig rasistisk om vaksinene gir store bivirkninger.

Lærdommen er selvfølgelig at koronoa viser oss hvor vanskelig det er å skape et rettferdig multietnisk samfunn.

1 Like

“Disse konsekvensene av den gjeldende politikken vil ifølge studien føre til en overdødelighet, og som man ser er det afroamerikanske menn som kommer absolutt dårligst ut”.

Det er afroamerikanske menn som kommer dårligst ut på grunn av korona-politikken, men de kommer også dårligst ut i neo-liberale markedsøkonomier der alle sosiale rettigheter er privatisert, og som er resultatet av globalisme. Og det er på grunn av politiske beslutninger av storkapitalens politikere, ikke mangel på penger, for det er det ikke mangel på. Det er vestlige regjeringers politikk på oppdrag av storkapitalen å gjøre de fattige fattigere og de rike rikere.

Men en må ikke glemme at også vestlig middelklasse rammes hardt av storkapitalens konstruerte korona-krise. Millioner av mindre bedrifter som feks cafeer, barer, puber, restauranter, småhotell, gjestegårder og andre innen reise og ferie-bedrifter, hvor mange har vært i samme familie for generasjoner må stenge.

Og må stenge med gjeld så bedriften tas over av kreditor. Ofte er lånene de ikke kan betale tilbake “korona-lån”, lån de tok i god tro på at korona-krisen skulle gå over snart. Eierne av alle disse millioner av småbedrifter går rett fra middelklasse til elendighet for dem og familien. Tragedier som ikke storkapitalens MSM omtaler på førstesiden så ofte.

“Det er de drakoniske stengningene av samfunnet som har drevet titalls av millioner mennesker ut i fattigdom og nød, samtidig er det ingenting som tyder på at lockdownpolitikken har hatt noe som helst å si når det gjelder spredninga av viruset eller dødeligheten”.

Lockdown-politikken er en strategi for å ødelegge økonomien helt for arbeider-og middelklassen. Storkapitalens strategi med nedstengningene er å blant annet å øke de sosiale utgiftene for landene som finansieres med enorme lån fra WB og IMF, så mye at den passive delen av økonomien belastes så mye at landenes økonomi knuses.

Dermed følger WB og IMFs “kur”, austerity, store statlige kutt, for den globale storkapitalens mål er privatisering av alle sosiale rettigheter også i vesteuropeiske land, også med privatisering for overtakelse og kontroll av landenes aktiva, en del av strategien med globalismen.

1 Like

Øh, svarte menn kan vel skape seg en ny karriere ved å konkurrere mot jenter og kvinner i sport? Det var jo noe av det første frelseren Biden åpnet for samtidig som han fjernet 11 000 jobber i oljeindustrien. You will own nothing and you will be happy.

1 Like

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.