Nyheter MDTV Forum Om Doner

USA bekrefter: Alvorlige mangler ved norske F-35

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/04/usa-bekrefter-alvorlige-mangler-ved-norske-f-35/

De alvorlige feil og mangler som er avdekket ved F-35 i USA, gjelder også de nye norske kampflyene. Det bekrefter USAs riksrevisjon overfor ABC Nyheter. Nettavisa skriver videre: «Det norske Forsvarsdepartementet har nektet Riksrevisjonen å lage en ugradert versjon av sin granskning av vedlikehold, logistikk og forsyningskjedene til de nye kampflyene F-35.Det til tross for…

4 Likes

Må bare gjengi denne fra RT:
Boeing 737 MAX, combat edition …

1 Like

Stoltenberg med de rød-grønne sørget for at den privateide amerikanske krigs-våpen industrien fikk store kontrakter her i Norge. Spesielt med pengesluket F-35, som er designet som et fly hvor Lockheed Martin tjener det mangedobbelte på ettermarkedet enn på selve salget av flyet.

NATO er en gullgruve for den amerikanske krigsvåpen-industrien, og generalsekretærens eller heller salgsekretær som stillingen heller skulle bli kalt, viktigste oppgave er å presse NATO landene til å kjøpe så mye våpen som mulig fra USA. Og Stoltenberg har representert den privateide krigsvåpen-industrien så godt at han har fått regelrett skryt av Trump og USAs forsvarministere.

F-35 innkjøpet sier mer om hvordan norske politikere representerer den globale storkapitalen som eier krigsvåpen-industrien, og ikke folk og land. Russland truer ikke Norge, de 52 F-35 flyene blir mer som amerikansk forhåndslagret militærmateriell for den kommende krigen med Russland som USA planlegger, betalt av norske skattebetalere.

3 Likes

Norge burde kansellere F-35 skandaleinnkjøpet. Jo før jo bedre.
Det bør det kontraktsteknisk/-juridisk foreligge meget god mulighet for siden F-35 fortsatt fungerer langtfra spesifikasjonene. Og er fortsatt belemret med tallrike feil og mangler, mange av dem alvorlige, som flyfabrikanten Lockheed Martin ikke har klart å løse i årevis etter at flyet skulle vært ferdigutviklet og klart.
Den solgte og kjøpte varen er ganske enkelt ikke levert.
De F-35 Norge har fått levert er i realiteten en foreløpig betaversjon, en dårlig slik.
Dette er trolig hva Forsvarsdepartementet utrolig nok fortsatt forsøker å skjule. Selv om man tilmed på offisielt nivå i USA erkjenner realitetene om F-35. Hvilket underbygger hvor lite troverdig det norske Forsvarsdepartementet er. Og i saken trolig også både den sittende og tidligere regjeringer som er og har vært bestemmende i saken.

For forsvaret av Norge har vårt land ikke reelt behov for angrepskrig flyet F-35.
F-35 innkjøpet har trolig lite/ingenting reelt å gjøre med forsvaret av Norge. Men trolig gjort for å adlyde USAs ledelse og ‘To dance the US waltz’. Samt implementert for bedre integrert i USAs militærsystemer å kunne delta i USAs ulovlige angrepskriger.
Slik Norge gjorde med sine F-16 fly i den ulovlige luftangrepskrigen USA startet mot Libya i 2011.

For et slikt vanvidd bruker altså Norge i hundre-milliarder klassen av fellesskapets penger.
Før vedlikehold, som også er kjent å bli ekstremt dyrt. Svært mye dyrere enn F-16 er.

4 Likes

Stoltenberg og Bart-Eide har svindla Norge. Og bedratt konkurrerande flyfabrikantar.
F-35 kan knapt fly og vil stort sett stå på bakken. Prisen er latterleg og dette er vår tids største økonomiske skandale.
Flykjøpet er Stoltenbergs kjøp av ei Nato-stilling, betalt av skattepengar. Den kriminelle Libya-krigen er sekundær, men viktig for å oppnå skattefri løn i Brüssel og høgborgarleg husvære med tenarskap.
Slike ego-handlingar har svekka det norske forsvaret i 20 år.

3 Likes

And the saga of ‘‘the Flying Pork’’ continues . . . .

blackmail

2 Likes

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.